Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bosnyák Zoltán, felsőpataki

  jogász, író


  Született: 1861. október 10. Somogytúr, Somogy vármegye
  Meghalt: 1948. december 19. Budapest

  Család

  Sz: Bosnyák Gusztáv (1837–1886) földbirtokos, szalai Szalay Jozefa (1839–1919). F: 1. Lenkei (Schlenker) Hedvig színésznő. 2. bokodi Sándor Erzsi (1885–1962) opera-énekesnő. Fia: Bosnyák Andor, Bosnyák Iván és Bosnyák Zoltán.

  Iskola

  Középiskoláit Nagykanizsán végezte, a budapesti tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1883).

  Életút

  A Belügyminisztérium (BM) szolgálatában állt (1883–1919); a Gyámügyi Közigazgatási Osztály, majd a Gyermekvédelmi Főosztály vezetője (ez utóbbi miniszteri tanácsosi rangban, az 1910-es évek elején), az Elnöki Osztály vezetője (1917–1919), államtitkári rangban (1918–1919), nyugdíjazták (1919).

  Pályafutása kezdetén elsősorban birtokpolitikai kérdésekkel foglalkozott, később érdeklődése a szociálpolitikai kérdések és a gyermekvédelem felé fordult. Nevéhez fűződik a gyámügyi közigazgatási reform megalkotása, majd a külföldet is megelőző, az elhagyott gyermekek állami védelméről szóló törvényjavaslat és utasítása kidolgozása (1903). Elsők között javasolta állami gyermekmenhelyek felállítását, ill. több vármegyére is kiterjedő magyar kir. gyermekmenhely-igazgatóságok szervezését. A koppenhágai nemzetközi kongresszuson (1910) kezdeményezte az elhagyott gyermekek nemzetközi védelmét. Néhány társadalmi színdarabját a bp.-i Nemzeti Színház mutatta be.

  Budapesten (Gellérthegy, XI. kerület Orlay utca 6.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőbe temették; sírját felszámolták. A család tulajdonában volt Bosnyák-kúria ma emlékmúzeum: ebben a házban élt és alkotott Kunffy Lajos (1869–1962) festőművész. A század elején kapcsolatba került Jászi Oszkárral, gyermekvédelmi írásai közül néhány ezért a Huszadik Század c. folyóiratban jelentek meg. Egyetlen politikusként részt vett a folyóiratnak a zsidókérdésről szóló, nagyhatású vitájában (jóllehet nem államtitkárként, hanem íróként nyilatkozott meg; 1917-ben).

  Főbb művei

  F. m.: A birtokminimum, mint agrárreform Magyarországon. Kritikai kísérlet. (Bp., 1885)
  A gyámügyi közigazgatás reformja. (Bp., 1890)
  Karsai Sándor: Az elhagyott gyermekek védelme. Az elhagyott gyermekek védelméről szóló 1901. évi VIII. és XXI. törvénycikkek, valamint az ezek végrehajtása tárgyában kiadott 1903. évi 1. sz. BM szabályrendelet gyakorlati magyarázata. Az előszót írta B. Z. (Közigazgatási Könyvtár. Bp., 1903)
  Le droit de l’enfant abandonné. – Le droit et le système hongrois de la protection de l’enfance. (Revue de Hongrie, 1909)
  Engel Zsigmond: A házasságon kívül született gyermek jogvédelme, különös tekintettel az apasági perre. Az előszót írta B. Z. (Bp., 1910)
  Állami gyermekvédelem Magyarországon. (Huszadik Század, 1910)
  színművei a Nemzeti Színházban: Becsületbíró. Színmű 3 felvonásban. (Bem.: 1896. okt. 30.)
  Tisztító tűz. Színmű 3 felvonásban. (Bem.: 1897. nov. 26.)
  Mary. Színmű 3 felvonásban. (Bem.: 1900. febr. 23.)
  Sursum corda. Színmű 5 felvonásban. (Bem.: 1904. febr. 26.)
  Mirette. Párizsi történet 3 felvonásban. (Bem.: 1906. nov. 23.).

  Irodalom

  Irod.: Fenyő Miksa: Magyar társadalmi színművek. (Budapesti Szemle, 1905)
  Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
  Irodalmi lexikon. Szerk. Benedek Marcell. (Bp., 1927)
  Somogyi Helikon. A Somogy megyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. Hortobágyi Ágost. (Kaposvár, 1928)
  Cseresnyés József: A magyar gyermekvédelem múltja és jövője. (A huszonöt éves állami gyermekvédelem emlékkönyve. Bp., 1928)
  Magyar színművészeti lexikon. Szerk. Schöpflin Aladár. (Bp., 1929)
  Magyar politikai lexikon. Szerk. Madarász Elemér. (Bp., 1935)
  Magyar művészeti lexikon. A magyar művészek, magyar városok, községek, magyar egyesületek, újságok, lapok ismertető lexikona. (Bp., 1938)
  Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941)
  Somogyi életrajzi kislexikon. (2. bőv. kiad. Kaposvár, 1981)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu