Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Borsy Zoltán

  geográfus


  Született: 1926. november 7. Debrecen
  Meghalt: 1997. február 14. Debrecen

  Család

  Sz: Borsy Zoltán asztalossegéd, majd a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalatnál asztalos, Szabó Margit. F: 1952-től Éltető Hajnalka középiskolai tanár, geográfus. Leánya: Borsy Hajnalka; fia: Borsy Zoltán.

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte. A debreceni református gimnáziumban éretts. (1945), a Debreceni Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1950), a KLTE TTK-n doktorált (1958), a földrajztudományok kandidátusa (1961), doktora (1975).

  Életút

  A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Földrajzi Intézet Természeti Földrajzi Tanszék tanársegéde (1950–1953), egy. adjunktusa (1953–1963), egy. docense (1963–1976), egy. tanára (1976. júl. 1.–1996. ápr. 30.) és a Tanszék vezetője (1973–1991). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1955–1959).

  Természetföldrajzzal, geomorfológiával fogl. Az MTA által támogatott nyírségi, bodrogközi, szatmári síksági kutatások résztvevője, a pollenanalitikai kutatások egyik elindítója. Különösen jelentősek a szélerózió és a homokmozgás terén végzett terepi és laboratóriumi modellkísérletei, nemzetközi jelentőségűek az Alföld felszínének kialakulására és felszínfejlődésére vonatkozó vizsgálati eredményei. További fontos eredményei: az üledékképződés és a felszínformálódás jellegzetes ritmusainak, az éghajlatváltozások jellegének és morfológiai következményeinek új, és időben is pontosított kimutatása az Alföld negyedidőszaki fejlődéstörténetében, valamint a Bodrogköz felszínfejlődésének új szellemű bemutatása: egyfelől a nagyszámú fúrásadat segítségével alkotott geomorfológiai kép, másfelől a 14 C-adatokkal szinkronizált pollenanalízis segítségével.

  Elismertség

  Az MTA Földrajzi Bizottsága tagja (1965-től). A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja (1962-től). A Nemzetközi Földrajzi Unió magyar nemzeti bizottságának elnöke (1977–1981).

  Elismerés

  Szocialista Földrajzért (1972), Lóczy Lajos-emlékérem (1985), Bessenyei György-emlékérem (1986), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1993).

  Szerkesztés

  Az Acta Geographica Debrecina szerkesztője (1977-1995).

  Főbb művei

  F. m.: Csillagászati földrajz. Egy. jegyz. (Debrecen, 1952; Kiss Árpáddal, Nagy Józsefnével átd. kiad. Bp., 1965; 3. kiad. 1968; 4. kiad. 1970; 5. kiad. 1971; 6. kiad. 1973; 8. kiad. 1975)
  Jön az üstökös! (Debrecen, 1957)
  A Nyírség természeti földrajza. Kand. értek. is. (Földrajzi monográfiák. 5. Bp., 1961)
  A Nyírség geomorfológiai kutatásának gyakorlati vonatkozású eredményei. (Földrajzi Közlemények, 1964)
  Adalékok a lengyelországi futóhomokok kérdéséhez. (Acta Geographica Debrecina, 1964)
  Görgetettségi vizsgálatok a magyarországi futóhomokokon. (Földrajzi Értesítő, 1964)
  Geomorfológiai megfigyelések a Nagykunságban. (Földrajzi Közlemények, 1968)
  A nagyhegyesi kráter. (Acta Geographica Debrecina, 1968)
  A tiszai Alföld. Szerk. Pécsi Mártonnal. (Bp., 1969)
  Az alluviális medencesíkságok morfológiai fejlődéstörténete Magyarországon. Molnár B.-vel, Somogyi Sándorral. (Földrajzi Közlöny, 1969)
  Szabolcs-Szatmár megye természeti földrajza. (Szabolcs-Szatmári Szemle, 1971)
  A szélerózió vizsgálata a Nyírségben. (Szabolcs-Szatmári Szemle, 1972)
  A szélerózió vizsgálata a magyarországi futóhomok- területeken. (Földrajzi Közlemények, 1972)
  A változó világ. Földrajzi olvasókönyv. Többekkel. (Bp., 1972)
  A homokfodrok. (Földrajzi Értesítő, 1973)
  A futóhomok mozgásának törvényszerűségei és védekezés a szélerózió ellen. Doktori értek. (Debrecen, 1974)
  Attritional Studies on Blownsand Grains. (Acta Geographica Debrecina, 1974)
  Periodic Changes in Blownsand Migration in Hungary. (Birmingham, 1976)
  A magyarországi futóhomok-területek felszínfejlődése. (Debrecen, 1978)
  Csillagászati földrajz. Egy. tankönyv. Szabó Józseffel. (Bp., 1980; 2. kiad. 1986; 3. kiad. 1987; 4. kiad. 1988; 5. kiad. 1989; 6. kiad. 1991; 7. kiad. 1994)
  A futóhomok mozgásának periódusai az Alföld észak-keleti részén. Többekkel. (Debrecen, 1982)
  A komádi alapfúrás negyedidőszaki homokrétegeinek elektronmikroszkópikus vizsgálata. Félszerfalvi Jánossal, Lóli Józseffel. (Alföldi tanulmányok. 7. köt. Békéscsaba, 1983)
  Tiszafüred természeti viszonyai. Szabó Józseffel. (Tiszafüred-Szolnok, 1985)
  Újabb adatok a Tapolcai-medence kialakulásához. Többekkel. (Debrecen, 1986)
  Bodrogköz: ember, táj, mezőgazdaság. Szerk. Fehér Alajos. Írta. Többekkel. (Miskolc, 1988)
  Magyarország természeti földrajza. (Bp., 1988)
  Az Alföld hordalékkúpjainak fejlődéstörténete. (Nyíregyháza, 1987)
  A Bodrogköz kialakulása és vízhálózatának változásai. Félegyházi Enikővel, Csongor Évával. (Alföldi Tanulmányok, 1989)
  Adatok a magyarországi típusos (valódi) löszök képződéséhez. (Debrecen, 1989/90)
  Általános természetföldrajz. Fejezetek az általános természetrajz köréből. Szerk. Többekkel. (Bp., 1992; 2. kiad. 1994; 3. kiad. 1995; 4. kiad. 1998; 5. kiad. 2002; 6. kiad. 2004; 7. kiad. 2007).

  Irodalom

  Irod.: Szabó József: B. Z. professzor 60 éves. (Acta Geographica Debrecina, 1987/88)
  In memoriam B. Z. (Földrajzi Közlemények, 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu