Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Borsos József

  építőmérnök


  Született: 1901. január 6. Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye
  Meghalt: 1981. július 5. Budapest

  Család

  Sz: Borsos József (1875–) járásbíró, majd a Szolnoki Ügyészség elnöke, Sarkadi Nagy Ilona (1882–). F: 1931– 1. Szécsi Teréz (1907–), Szécsi Illésnek (1866–1939), a Magyar Kerámiai Gyár igazgatójának és Varsányi Irén (1879–1932) színésznőnek a leánya. Fia: Borsos István (1936–) építészmérnök. 2. Irányi Lujza könyvtáros, FSZEK. Fia: Borsos Béla (1958–) állatorvos. Testvére: Borsos Béla (1913–1991) művészettörténész.

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Beregszászon végezte, a beregszászi állami főgimnáziumban éretts. (1919), a József Műegyetemen általános mérnöki okl. szerzett (1924), doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1960).

  Életút

  A József Műegyetem Alkalmazott Szilárdságtani Tanszékén Czakó Adolf díjtalan tanársegéde (1924–1925), a II. sz. Hídépítési Tanszékén Mihailich Győző kisegítő tanársegéde (1927–1930). Budapest székesfőváros szolgálatába állt; mérnökként (1924– 1936), főmérnökként dolgozott (1936–1945), műszaki főtanácsossá léptették elő (1945. júl. 1-jétől), a fővárosi közgyűlés tanácsnokká választotta meg (1946. dec. 14-én). A Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja (1946–1948). A Ferencvárosi Helyi Kikötő mélyépítési tervező mérnöke és építésvezetője (1925–1928), a II. sz. Út- és Csatornaépítési Ügyosztály mérnöke (1929–1933). A bp.-i X. kerületi Mérnöki Hivatal mérnöke, az útfenntartási és vízjogi ügykör vezetője (1933–1935), ismét a II. sz. Út- és Csatornaépítési Ügyosztály mérnöke (1935–1936), főmérnöke (1936–1945), a III. sz. Városrendezési Ügyosztály vezetője (1945), a II. sz. Út- és Mélyépítési Ügyosztály vezetője (1946. jan. 1.–1950. jún. 15.). A II. sz. osztályból létrejött Fővárosi Mélyépítési Beruházási Vállalat alapító igazgatója (1950–1952), a Magasépítési, a Mélyépítési és a Kisebb Beruházási Vállalatból egyesített Fővárosi Beruházási Vállalat vezérigazgatója (1952), majd az ebből átszervezett Beruházási Igazgatóság főmérnökeként irányította a főváros beruházási tevékenységének műszaki ügyeit (1953. jan. 1.–1954. szept. 14.). A Fővárosi Tanács végrehajtó bizottságának szaktanácsadója (1955–1956). Az ÉME, ill. az ÉKME Építészmérnöki Kar Városgazdasági Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1954. szept. 15.–1967) és az ÉKME rektorhelyettese (1957–1959), az újabb átszervezés után a BME Építőmérnöki Kar Út- és Vasútépítési Tanszék, majd az I. sz. Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egy. tanára (1967–1971).

  Az FKgP tagja (1947-től). A Magyar–Szovjet Társaság (1947-től) és a Magyar Szabadságharcos Szövetség tagja (1948-tól).

  Budapest főváros városgazdálkodásával fogl., ő tervezte és ellenőrizte a Várhegy nyugati lejtőjén a hegycsúszás elleni védőmunkálatokat, ill. a keleti lejtő sziklabiztosítási munkálatait (1936-tól). Részt vett a II. világháborús károk helyreállítási munkáinak megszervezésében, vezette a főváros szikla- és barlangóvóhelyeinek építkezéseit. Újjászervezte Budapest árvízvédelmét, részt vett a Duna hidak roncskiemelési és újjáépítési munkáiban, ill. a hídfők tervezésében és építésében. Irányította többek között a Dimitrov téri villamosvasúti aluljáró beruházását, s a Boráros tér átépítését. Elkészítette a főváros közúti hídjainak törzskönyvét (1930–1933). További munkái: a ferihegyi repülőtérre vezető út mélyépítési műtárgyai (1940– 1942); Kossuth-híd feljárója, Gellért tér átépítése, ill. a Kálvin tér, Marx tér, Roosevelt tér és a hozzájuk kapcsolódó utak átépítése (1946–1950); Sztálin-híd pesti és budai feljárói, a Váci út átépítése, Dózsa György úti aluljáró (1950–1951); Boráros tér átépítése, a bp.-i Műcsarnok újjáépítése, a Városi Színház átépítése (1951–1953).

  Elismertség

  Az MTA Településtudományi Bizottsága tagja, a Városgazdasági Szakbizottság elnöke (1955–1957), a Közúti- és Városi Közlekedési Szakbizottság tagja.

  Elismerés

  Munka Érdemérem (1950), Munka Érdemrend (1954). Hild János-emlékérem (1971), Alpár Ignác-emlékérem (1974), Reitter Ferenc-díj (1979).

  Főbb művei

  F. m.: Közúti alagút építése Rotterdamban a Maas folyó alatt. (Magyar Mérnök Egyesület Közlönye, 1939)
  A budapesti kikötők fejlesztése. (Városi Szemle, 1946)
  A városi utak néhány műszaki problémája. (Bp., 1954)
  Települések útjai. 1–2. (Bp., 1955)
  Védelem a vizek kártevése ellen lakott területen. (Bp., 1956)
  A városgazdaság tudományának alapvető kérdései. Az ÉKME tudományos ülésszakának előadásai. 1955. Bp., 1957)
  A város- és községgazdálkodási mérnökök képzésének megindítása az Építési és Közlekedési Műszaki Egyetemen. (Mélyépítéstudományi Közlemények, 1957)
  Települések útügyeinek gazdasági szemlélete. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
  A városgazdaság fogalma és helye a településtudományban. (Építésügyi Szemle, 1959)
  Települések vízellátásának gazdaságossága. (Építéstudományi Közlemények, 1959)
  A városgazdálkodás lényege és feladatai. (Bp., 1960)
  A városgazdasági tervezés módszertana. Kand. értek. (Bp., 1960)
  A városrendezés gazdasági kérdései. (Bp., 1960)
  Mérnöki kézikönyv 4. Többekkel. (Bp., 1961)
  A települések mérnöki létesítményei. (Bp., 1961)
  Városgazdaságtan. Egy. jegyz. (Bp., 1961; 6. kiad. 1964)
  Vidéki városaink. Szerk. (Bp., 1961)
  Kommunális vállalatok szervezése és tervezése. (Bp., 1962)
  A városépítés mérnöki vonatkozásai. Szakmérnöki jegyz. (Bp., 1962)
  Kommunális vállalatok tevékenységének műszaki- gazdasági elemzése. (Bp., 1963)
  Közművezetékek elhelyezése. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1963)
  A városgazdaság szakágazatai. (Bp., 1963; 4. kiad. 1965)
  Fejezetek a városgazdasági tervezés köréből. (Bp., 1963)
  A városok üzemeltetése. (Bp., 1963)
  Kommunális vállalatok szervezése és tervezése. (Bp., 1964)
  Települések vízgazdálkodási üzemeinek kapcsolata a település és az ipar fejlesztésével. (Vízügyi Közlemények, 1964)
  Vízellátás és csatornázás. (Bp., 1965; Salamin Pállal 2. kiad. Bp., 1967)
  A városrendezés gazdasági kérdései. (Bp., 1966)
  Mélyépítési ismeretek 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1966; 2. kiad. 1970)
  Közművek, közüzemek. (Bp., 1967)
  Kommunális üzemek tevékenységének műszaki-gazdasági elemzése. (Bp., 1968)
  Építőmérnöki ismeretek. 2. Gyulai Gézával. (Bp., 1969)
  Településegészségügyi üzemek technológiája. (Bp., 1969)
  A városfejlesztés gazdasági kérdései.(Bp., 1976).

  Irodalom

  Irod.: B. J. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1981)
  B. J. (Városépítés, 1981)
  B. J. (Városi Közlekedés, 1981).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu