Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Boros Ferenc

  geográfus


  Született: 1928. október 3. Szentes
  Meghalt: 1998. július 31. Budapest

  Család

  Sz: Boros László kubikos, Magyar Erzsébet. F: 1954-től Horváth Zsuzsa általános iskolai tanár, majd a Váti tud. munkatársa. Leánya: Boros Márta.

  Iskola

  A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban éretts. (1949), az ELTE Élet- és Földtudományi Karán földrajz szakos tanári okl. szerzett (1953), a TTK-n doktorált (1958), a földrajztudományok kandidátusa (1964), doktora (1981).

  Életút

  Az ELTE Élet- és Földtudományi Kara, ill. a TTK Földrajzi Intézet tud. munkatársa (1953–1960), az Országos Tervhivatal (OT) Távlati Tervek Főosztálya főelőadója (1960–1972), az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) Területrendezési és Fejlesztési Főosztályának osztályvezetője (1972–1986). Az ELTE TTK c. egy. docense (1967-től), a BME Közlekedésmérnöki Kar (1968–1973), a JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszék előadója (1973-1975), az Államigazgatási Főiskola c. főisk. tanára (1981-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963).

  A magyarországi településhálózat fejlődésével, a települési szerkezet nagyságrendi tagozódásával, ennek gazdasági összefüggéseivel fogl. A területfejlesztési politika, ill. az ezzel összefüggő településtudományi, területfejlesztési és környezetvédelmi kutatások egyik irányítója.

  Elismertség

  Az MTA Földrajzi Bizottság Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke (1974-től). A Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság tagja, vezetőségi tagja.

  Elismerés

  Széchenyi István-emlékérem (1975), Akadémiai Ösztöndíj (1977), Dunaújváros Emlékplakett (1978).

  Főbb művei

  F. m.: Adatok Magyarország településállományának XVII. századi fejlődéséhez. (Földrajzi Értesítő, 1957)
  A hazai településállomány XVIII. század eleji képe. (Földrajzi Értesítő, 1958)
  Városaink ipari szerepkörének néhány problémája. (Földrajzi Értesítő, 1961)
  A magyar településhálózat jellegzetes vonásai. Kand. értek. (Bp., 1963)
  A tanyai település néhány kérdése. (Földrajzi Értesítő, 1966)
  A magyar településhálózat fejlesztésének problémái. (Közlekedéstudományi Szemle, 1968)
  A magyar városhálózat új elemei. (Földrajzi Közlemények, 1968)
  Szempontok a települések földrajzi tanulmányozásához. (Földrajztudomány–földrajztanítás. 1. Bp., 1970)
  Népesség és településföldrajz. Egy. jegyz. (Bp., 1971; 2. kiad. 1972)
  A falusi településrendszer átalakulása és várható következményei. (Geonómia és Bányászat, 1971)
  A területfejlesztés hosszútávú koncepciója. Többekkel. (Közgazdasági Szemle, 1973)
  Környezeti szemlélet a területi kutatásban-tervezésben. (Építés–Kutatás–Fejlesztés, 1975)
  The Role and Efficiency of Infrastructure in Settlement Economy. (Urbanisation in Europe. Bp., 1975)
  Település, városiasodás. Többekkel. (Bp., 1975)
  Dunaújváros természeti és gazdaságföldrajzi adottságai. Főszerk. Pécsi Márton. Szerk. Ádám Lászlóval. (Bp., 1979)
  A magyar települési szerkezet átalakulására ható főbb gazdasági-társadalmi tényezők elemzése. Doktori értek. (Bp., 1980)
  A szellemi potenciál egyes területi kérdései. (Alföldi tanulmányok. Békéscsaba, 1984)
  Az új településpolitika fő vonásai. Lackó Lászlóval. (Településfejlesztés, 1984)
  A települések fejlődésének irányítását megalapozó kutatások eddigi eredményei. (Területi statisztika, 1985)
  Az Alföld szellemi potenciáljának főbb jellemzője a 80-as években. Fodor Lászlónével, Heit Gáborral. (Településfejlesztés, 1986)
  A településfejlesztés új szakasza Magyarországon. (Földrajzi Közlemények, 1986).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu