Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Borbély Sándor, aranyos-rákosi

  gyógypedagógus


  Született: 1866. január 14. Aranyosrákos, Torda-Aranyos vármegye
  Meghalt: 1932. december 9. Vác
  Temetés: 1932. december 11. Vác

  Család

  Földművelésből élő, unitárius nemesi családból származott. Sz: Borbély Mózes gazdálkodó, Csegezi Ágnes. Testvére: Borbély György (1860–1935) kerékpáros, muzeológus. Fia: Borbély Andor (1901–1970) újságíró, szerkesztő, Borbély Pál (1902–1972) zenetanár és Borbély Zoltán (1904–) újságíró. Unokája: Borbély László (1922–1985) újságíró.

  Iskola

  Elemi és középiskolai tanulmányait Tordán és Zilahon végezte, majd a bp.-i Pedagógiumban lélektanból és siketnéma-oktatásból vizsgát tett és tanári okl. szerzett (1889).

  Életút

  A tordai unitárius algimnázium szeniora (1889–1890), a siketnémák váci országos intézetének segédtanítója (1890–1892), r. tanára (1892–1897). A siketnémák bp.-i intézete (1897–1899), a Váci Siketnéma Intézet igazgatója (1899–1924). A váci gyógypedagógiai tanítóképző tanfolyam vezetője (1900–1904), az ún. előkészítő osztály (tkp. siketnéma óvoda) megalapítója és vezetője (1905–1908), egyúttal a fogyatékos érzékű és értelmű gyermekek ügyeinek szaktanácsi előadója (1898–1903). A bp.-i Gyógypedagógiai Tanítóképző Intézet tanára (1908–1924).

  A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitere (1896-tól).

  Fogyatékos gyermekek, elsősorban siketnémák pedagógiájával fogl. Jelentős érdemeket szerzett a gyógypedagógiai intézetek fejlesztése terén és a gyógypedagógiai tanárképzés megreformálásában. Nevéhez fűződik a magyarországi siketnéma intézetek első országos tantervének, s az ehhez kapcsolódó oktatás-módszertani segédletnek a kidolgozása. (az általa kidolgozott tanterv 1951-ig volt érvényben). Irányítása alatt a Váci Siketnéma Intézet Európa egyik vezető gyógypedagógiai intézetévé vált: az intézet számára új épületet építtetett, tornatermeket, speciális helyiségeket, tágas tanári szobákat létesített, megszerezte, megőrizte és tovább gyarapította Cházár András értékes szakkönyvtárát. Vácott megalapította az első siketnéma óvodát. Kezdeményezte a magyarországi gyógypedagógia, ill. a siketnéma-oktatás dokumentumainak összegyűjtését, történetének megírását. Több nyelvészeti és nyelvművelő könyvet is írt és szerkesztett. Testvére példája nyomán ő is gyakran ült kerékpárra, bejárta Magyarország és Erdély több táját, úti élményeiről gyakran beszámolt helyi (váci és erdélyi) lapokba, ill. kötetben is megjelentette azokat.

  Emlékezet

  Huszonöt éves szolgálatának elismerésére alapítványt létesítettek (Vácott, 1915-ben). Mellszobrát a Váci Siketnéma Intézet előtt állították fel (bronz, Vaszary László alkotása, 1923). Emlékét őrzi a Hallássérültek Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye.

  Elismertség

  A Gyógypedagógiai Országos Szaktanács tagja (1908–1924). A Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesületének elnöke (1911– 1925). Az Erdélyi Múzeum Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztályának tagja (1913-tól).

  Szerkesztés

  A Siketnémák Közlönye (1902-től) és a Siketnémák Képes Lapja szerkesztője (1911–1918).

  Főbb művei

  F. m.: Emlékkönyv a siketnémák váci országos intézetének 100 éves fennállásának ünnepe alkalmából. Szerk. (Bp., 1902)
  Azonos és rokonértelmű szók gyűjteménye. (Vác, 1904)
  A siketnémák váci kir. orsz. intézetében létesített „előkészítő osztály” szervezete. Névtelenül. (H. n., 1905)
  Úti karcolatok. Hat képpel. (Bp., 1905)
  Tanterv és módszeres utasítások a siketnémák iskolái – intézetei – számára. Névtelenül. (Bp., 1906; 2. kiad. 1908)
  Siketnémák nyelvtanító könyve. (Vác, 1906)
  Kísérő levél igeragozási tábláimhoz. (Kecskemét, 1907)
  Nyelvünk védelme. Gyomlálás a magyar nyelv kertjében. Borbély Györggyel. (Vác, 1910)
  Vezérkönyv a siketnémák beszédtanításához. 1–2. köt. (Vác, 1911; 2. kiad. 1913)
  A némák megszólaltatása, vagyis a siketnémák beszédtanításának kezdete. A siketnémák I. osztálybeli kiejtési, írási, olvasási és beszédtanítási anyagának elméleti része. (Bp., 1913)
  A magyar siketnéma oktatás bibliográfiája és adatgyűjteménye 1920 végéig. Összeáll. (Vác, 1924).

  Irodalom

  Irod.: Angyal József: Emlékezés B. S.-ra. (Gyógypedagógia, 1966).

  Megjegyzések

  Wikipédia: téves halálozási adat: dec. 29.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu