Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bonomi Jenő, bonomi

  etnográfus

  Bonomi, Eugen von


  Született: 1908. október 4. Orsova, Krassó-Szörény vármegye
  Meghalt: 1979. április 24. Schorndorf, NSZK

  Család

  Sz: Bonomi József vámfőtiszt, főtanácsos, Semayer Julianna.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen német–francia szakos tanári okl. (1933), bölcsészdoktori okl. szerzett (1934).

  Életút

  A bp.-i Trefort utcai gyakorlógimnázium tanárjelöltje (1932–1933), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem Német Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet ösztöndíjas gyakornoka (1933–1936), tanársegéde (1936–1944). A szovjet hadsereg előrenyomulása miatt Bécsbe menekült (1944. nov.), Salzburg környékén élt (1944–1946), Németországba toloncolták ki (1946). Schorndorfban középiskolai kisegítő tanár (1946–1959), r. tanár (1959–1975); egyúttal francia szakos tanácsadó (1951-től), a tanári könyvtár vezetője (1954–1975), az iskola igazgatóhelyettese (1971–1975).

  A Buda környéki németség, elsősorban Budaörs és a budai hegyvidék néprajzával, történetével és művelődéstörténetével fogl., feldolgozta és német nyelven részben kiadta a Buda környéki községek történetét. Német nyelvű írásai Eugen von Bonomi néven jelentek meg.

  Emlékezet

  Hagyatékát, iratait a Fejér Megyei Levéltár őrzi.

  Főbb művei

  F. m.: Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanyagában, tekintettel Budaörs környékére. Egy. doktori értek. is. (Német philologiai dolgozatok. 53. Bp., 1933)
  Deutsches Bauernleben im Ofner Bergland. – Német legényélet a budai hegyvidéken. (München, 1937)
  Tod und Begrabnis bei den Deutschen im Ofner Bergland. (Südostforschungen, 1938)
  Makkos Mária. (Katholikus Szemle, 1939)
  Wallerbrauch im jugoslawischen Banat. (Volk und Heimat, 1939)
  Búcsújárás Solymárra. (Ethnographia, 1940)
  A budakörnyéki helységnevek népies magyarázata. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1940)
  Die Pest im Ofner Bergland. (Südostforschungen, 1941)
  Die deutsche Bauernhochzeit im Ofner Bergland. (Deutsche Forschungen in Ungarn. Bp., 1943)
  A budai hegyvidék cigányai. (Ethnographia-Népélet, 1943)
  1848/49 im Ofner Bergland. (Pécs, 1944)
  Bürgerrecht und Bürgertum im Stuhlweissenburg 1688–1848. (Brünn, 1945)
  Deutsche aus dem Ofner Bergland in neuer Heimat. (Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen. Salzburg, 1956)
  Bettler im Ofner Bergland, Ungarn. (Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen. Salzburg, 1958)
  Werschetz. 1848–49. (Südostdeutsches Archiv. München, 1961)
  Deutsche aus dem Ofner Bergland in Ungarn erzählen von fahrenden Schülern. (Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen. Salzburg, 1962)
  Die Spitznamen von Pesthidegkút und Solymár bei Budapest. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1963)
  Mein Weg als Volkskundler. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1965)
  Mein Briefwechsel mit heimatvertribenen Deutschen aus dem Ofner Bergland, Ungarn. (Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde, 1965)
  Der deutsche Bauer und seine Haustiere im Ofner Bergland, Ungarn. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1965)
  Máriaremete. Maria-Einsiedel. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1968)
  Katholische Priester aus dem Ofner Bergland in Ungarn als Mitarbeiter des Bleyer’schen Sonntagsblattes. (Südostdeutsches Archiv. München, 1968)
  Die Mirakelbücher der Wallfahrtsorte Óbuda-Kiscell – Kleinzell bei Altofen und Makkos Mária – Maria-Eichel bei Budakeszi in Ungarn. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1969)
  Ungarndeutsche Wahlfahrten nach Mariazell – Österreich – im XX. Jahrhundert. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1970)
  Deutsche aus dem Ofner Bergland in Ungarn auf Wahlfahrt. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1971)
  Deutsche Blasmusik im Ofner Bergland, Ungarn und ihr Schicksal in der neuen Heimat. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1973)
  Meine Gewährsleute im Ofner Bergland in Ungarn. (Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, 1974)
  Essen und Trinken in Budaörs und Solymár bei Budapest. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1976)
  Die ungarische Abtei Telki unter den Wiener Schotten. 1702–1881. (München, 1977)
  Die katholische Bevölkerung des Ofner Berglandes in Ungarn im Spiegel der kirchlichen Visitationsberichte des XVIII. Jahrhunderts. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1978).

  Irodalom

  Irod.: B. J.: Mein Weg als Volkskundler. (Marburg, 1964)
  Tafferner, A.: Eugen von Bonomi zum Gedächtnis. (Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, 1980).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu