Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Badár Balázs korsós mester
  Kormos István és Vackor
  Mándy Iván, mándi
  Mándy Iván kerítései
  Szepes Mária emlékezete

  Bónis Éva, egri

  régész

  Baranyai Gyuláné


  Született: 1919. január 20. Budapest
  Meghalt: 1999. február 12. Budapest

  Család

  Sz: Bónis Pál ügyvéd, Wallon Emma (1889–1974) művészettörténész. F: 1944-től Baranyai Gyula (1897–1978) gordonkaművész. Fia: Baranyai Zsolt (1948–1978) matematikus. Testvére: Bónis György (1914–1985) jogtörténész.

  Iskola

  A bp.-i Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1937), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1942), a művészettörténeti (régészet) tudományok kandidátusa (1968), doktora (1988).

  Életút

  A Fővárosi Múzeumok Régészeti Intézetének munkatársa (1940–1951), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) tud. munkatársa (1951– 1955), az Adattár osztályvezetője (1955–1956), tud. főmunkatársa (1956–1962), a Római Gyűjtemény vezetője (1962–1987). Az ELTE BTK Régészeti Tanszék mb. előadója (1962–1981), c. egy. docense (1981-től).

  Pannóniai provinciális régészettel fogl. Elsőként foglalta össze a pannóniai kerámia-, tégla- és fazekasipart, jelentősek Brigetio (Szőny) fazekastelepeit bemutató dolgozatai. Elsőként határozta meg a római kort megelőző legkésőbbi kelta időszak, az ún. oppidum kultúra időhatárait, társadalmi jellegét, ill. elsők között határozta meg a pannóniai ipari termelés centrumait, vizsgálta az ipari technika átalakulását és specializációjának kialakulását. Vizsgálta még a rómaiak alatt továbbélő pannóniai őslakosság temetkezési és vallási szokásait, feldolgozta az őslakosság tabán-gellérthegyi telepét. Alapvetően új eredményeket ért el a pannóniai vegyes eredetű őslakosság római hódítás előtti életviszonyainak feltárása terén.

  Elismertség

  Az MTA Régészeti Bizottság Ókori Albizottsága tagja (1973-tól). A Német (l.: 1966) és az Osztrák Régészeti Intézet tagja (l.: 1975). A Római Kerámiakutatók Nemzetközi Egyesülete (= Rei Cretariae Romanae Fautores) tagja (1957-től).

  Elismerés

  Kuzsinszky Bálint-emlékérem (1948), Akadémiai Jutalom (a Vetus Salina [Adony] római tábor leleteinek feldolgozásáért, 1953), Szocialista Kultúráért (1954 és 1977), a Művelődésügyi Minisztérium Nívódíja (1970), Móra Ferenc-emlékérem (1976), Rómer Flóris-emlékérem (1978), Széchenyi István-emlékérem (1993).

  Szerkesztés

  Az Archaeológiai Értesítő szerkesztője és a szerkesztőbizottság tagja (1949–1992).

  Főbb művei

  F. m.: A császárkori edényművesség termékei Pannoniában. A Terra Sigillátákon kívül. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1942)
  Üvegtechnikát utánzó poharak Aquincumban. (Budapest Régiségei, 1943)
  Későrómai üvegleletek Aquincumban. (Budapest Régiségei, 1945)
  A Bécsi úti korarómai temető agyagedényei. (Antiquitas Hungarica, 1947)
  Leletek a Fővárosi Képtár kertjéből: Károlyi Kert. – Jelentés a Fővárosi Régészeti Intézet 1946–1947. évi gellérthegyi ásatásairól. (Budapest Régiségei, 1950)
  Das frühröhmische Lager und die Wohnsiedlung von Adony. Barkóczi Lászlóval. (Acta Archaeologica, 1954)
  Archäologische Funde in Ungarn. Die Kelten. (Bp., 1956)
  Császárkori halomsíros temetkezés Iváncon. (Folia Archaeologica, 1958)
  Magyarország népeinek története a honfoglalás koráig. Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításához. Többekkel. (Bp., 1962; németül is)
  A gellérthegy–tabáni késővaskori telep. Kand. értek. is. (Bp., 1964; németül: 1969)
  A brigetiói sávos kerámia. (Folia Archaeologica, 1970)
  Recent Results of Celtic Investigations in Hungary. (Acta Archaeologica, 1972)
  A brigetiói katonaváros fazekastelepei. (Folia Archaeologica, 1975)
  Pannoniai edényégető kemencék. (Iparrégészet Magyarországon. Veszprém, 1980)
  Pottery. (The Archaeology of Roman Pannonia. Bp., 1980)
  A pannoniai agyagművesség termelési központjai. Doktori értek. (Bp., 1987)
  Római kori emailmunkák. Sellye Ibolyával. (Évezredek, évszázadok kincsei. Bp., 1988)
  Fazekastelep az aquincumi polgárváros déli falánál, a Schütz-vendéglő mellett. (Budapest Régiségei, 1993).

  Irodalom

  Irod.: Póczy Klára: B. É. köszöntése. (Archaeologiai Értesítő, 1989)
  Tóth Endre: B. É. (Folia Archaeologica, 1998/99)
  Póczy Klára: B. É.-ra emlékezünk. (Budapest Régiségei, 1999)
  Tóth Endre: B. É. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  B. É. (Nők a magyar tudományban. Bp., 2010).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu