Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bona Imre

  geográfus


  Született: 1911. április 17. Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1997. március 19. Pécs

  Család

  Sz: Hofbauer Cecília. Fia: Bona Gábor történész.

  Iskola

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem gyakornoka, tanársegéde (1938–1942), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1942– 1945). Budapesten és Szegeden általános iskolai és gimnáziumi tanár (1945–1949), az Országos Neveléstudományi Intézet (ONI), ill. a Művelődési Minisztérium (MM) Elvi Főosztálya munkatársaként a földrajzoktatás újjászervezője, a reformtantervek elkészítője (1949–1950). A Pécsi Pedagógiai Főiskola, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék tanszékvezető főisk. docense (1950– 1973), főisk. tanára (1974. jan. 1-jétől).

  Általános természeti földrajzzal és a földrajzoktatás metodológiájával fogl., az egységes magyarországi főiskolai földrajztanítás egyik kidolgozója; az általa irányított tanszéken több mint 2000 földrajz szakos tanár szerzett oklevelet. Különösen jelentős tankönyv- és főiskolai jegyzetírói tevékenysége. Elsőként próbálta meg Magyarországon a földrajzot és közvetve a természettudományokat is a földkéreg átrendeződésére ható földrajzi környezet változásainak keretében, egyúttal az élővilág fejlődéstörténetén belül tanítani. Véleménye szerint a földkéreg, nagymérvű átrendeződése alakítja ki az állat- és növényvilágra jellemző sajátos fejlődési szakaszokat (ezzel kapcsolatos elméletét később az ún. globális tektonika igazolta). Később a Kárpát medence és a magyar föld fejlődési szakaszait természetföldrajzi munkáiban nem a földtörténeti korok, hanem a földszerkezetben lejátszódó kéregmozgások alapján magyarázta (és négy kiemelt fejlődési szakaszt különböztetett meg). Jelentős eredményeket ért el Külső-Somogy sajátos, a Balatonnal párhuzamosan tagolódó mélyszerkezeti felépítésének, ill. felszínfejlődési folyamatának tisztázása terén. Dolgozataiban komplex természetföldrajzi (= éghajlati, vízrajzi, bio- és pedogeográfiai) leírásra törekedett.

  Főbb művei

  F. m.: Csepelsziget. Módszeres földrajzi tanulmány. Egy. doktori értek. is. (Acta Geographica Szeged, 1937)
  A földrajztudomány új módszere. (Kogutowicz-emlékkönyv. Szeged, 1938)
  A földrajzi ismeretszerzés és a földrajzi gondolkodás kialakítása. (Földrajzi Közlemények, 1953)
  Afrika földrajza. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
  Európa tőkés országainak természeti és gazdasági földrajza. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
  A földrajztanítás módszertana. Többekkel. (Bp., 1954)
  A földrajzi világkép fejlődése. (Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
  A földrajzi burok fejlődésének története. (Bp., 1960)
  A földrajz fejlődése hazánkban 1945 óta. (Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1961)
  Magyarország természeti földrajza. 1–2. Főisk. jegyz. (Bp., 1962)
  Magyarország földtani szerkezete és domborzata kialakulásának vázlata a legújabb kutatások tükrében. (Pécsi Pedagógiai Főiskolai Évkönyv, 1962)
  Somogy iparának alapvető földrajzi jellemvonásai. (Földrajzi Közlemények, 1962)
  Általános gazdaságföldrajz. 1–4. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
  Általános természeti földrajz. 1–2. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
  Külső-Somogy természeti földrajzi vázlata. (Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1964)
  Idegen világrészek földrajza. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
  Általános és ágazati gazdasági földrajz. Főisk. jegyz. (Bp., 1965)
  Általános gazdasági földrajz. 1–4. Főisk. tankönyv. (Bp., 1967; 3. kiad. 1970)
  Magyarország természeti földrajza. 1–2. Főisk. jegyz. (Pécs, 1967)
  Bevezetés a földrajztudományba. Főisk. tankönyv. (Bp., 1964; 3. kiad. 1974)
  Geomorfológia. (Bp., 1968; 2. kiad. 1974)
  Kontinensek földrajza. Főisk. tankönyv. (Bp., 1973; Szerk. Szabó László 3. kiad. 1983; 5. kiad. 1986)
  Általános természeti földrajz. Futó Józseffel, Moholi Károllyal. Főisk. tankönyv. (Pécs, 1975; 6. kiad. 1991)
  ford.: Dobrinyin, B. F.: A Szovjetunió természeti földrajza. Egy. tankönyv. A magyar kiadást szerk. Wallner Ernő. Ford. Pelle Pállal, Selymes Ferenccel. (Bp., 1953).

  Irodalom

  Irod.: Vuics Tibor: B. I. emlékezete. (Földrajzi Közlemények, 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu