Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Allodiatoris Irma, Lackner Kálmánné

  tudománytörténész, antropológus, bibliográfus


  Született: 1912. február 1. Arad
  Meghalt: 1988. március 7. Budapest

  Család

  Családja Aradról repatriált Bp.-re (1921).

  Iskola

  A bp.-i VI. ker.-i leánygimnáziumban éretts. (1930), a Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1937).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem Embertani Intézetének díjtalan gyakornoka (1937–1939), a Magyar Biológiai Kutató Intézet könyvtárának őre (1939), az Országos Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának miniszteri ösztöndíjasa, szolgálattételre beosztott helyettes tanára (1939–1941), kisegítő könyvtári őre (1941–1943), r. tanára (1943–1945). A Múzeum Embertani Tárának muzeológusa (1945–1949), Természettudomány-történeti Tárának alapító muzeológusa (1945– 1974), a gyűjtemény vezetője (1974–1988).

  Tudományos pályafutásának kezdetén antropológiai kutatásokkal fogl.: egyetemi és középiskolai hallgatónőkön antropometriai méréseket végzett, ill. feldolgozta a Mária Terézia-laktanya 60 ezer antropometriai mérőlapját. Részt vett az erdélyi faunakutatásban; Soós Árpáddal együtt állattani gyűjtéseket végzett a Székelyföldön (Csíkszentdomonkoson és Maosfőn). Nevéhez fűződik a Természettudomány-történeti Tár megalapítása, s mint a gyűjtemény vezetője számos neves természettudós relikviáját szerezte meg. Közreműködése révén került a múzeumba – többek között – Böckh Hugó és Böckh János geológusok, Gáyer Gyula botanikus, Dudich Endre, Kolosváry Gábor, Lendl Adolf és Varga Lajos zoológusok hagyatéka. Bibliográfiai tevékenysége is jelentős: összeállította a magyar antropológia tudomány szakirodalmát, Daday Jenő és Szilády Zoltán zoológiai munkásságának könyvészetét, hozzákezdett a magyar zoológia irodalmának összeállításához. Számos tudománytörténeti kiállítást rendezett (pl. a lillafüredi Herman Ottó-nyaralóban, az ún. Pele-házban).

  Szerkesztés

  Tudománynépszerűsítő cikkei az Élővilágban (1959–1965), a Búvárban (1965–1972); tudománytörténeti tanulmányai az Acta Zoologicában (1972), a Folia Entomologica Hungaricában (1973), a Földtani Közlönyben jelentek meg (1976–1979).

  Főbb művei

  F. m.: Adatok az Árpád-kori alföldi magyarság antropológiájához. Egy. doktori értek. (Bp., 1937)
  Magassági és súlynövekedési vizsgálatok budapesti középiskolásokon. (Sportorvos, 1939)
  Untersuchungen über die Wirkung das Colchicins bei Amphibien. Wolsky Sándorral. (Magyar Biológiai Kutató Intézet munkálatai. XIII., 1941)
  A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája. Összeáll. (Bp., 1958)
  Bibliographie der Zoologie im Karpatenbecken. 1900–1925. Összeáll. (Bp., 1966)
  A Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteményének ismertetése. (Magyarországi tudomány- és technikatörténeti konferencia 1972. nov. 23–25. előadásainak anyagából. Szerk. Rajnai Rudolfné. Bp., 1973)
  Emlékezzünk Semsey Andorra, a magyar tudományok nagy mecénására. (Földtani tudománytörténeti évkönyv. III. Bp., 1974).

  Irodalom

  Irod.: Horváth Csaba: A. I. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu