Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Alliquander Ödön, ifj.

  bányamérnök


  Született: 1914. november 14. Zalatna, Alsó-Fehér vármegye
  Meghalt: 1990. január 5. Budapest

  Család

  Sz: Alliquander Ödön, id. (1882–1954) bányamérnök, jogász, Vertán Gabriella. Testvére: Alliquander Endre (1913–2004) bányamérnök. F: Ézsöl Z. Etelka. Két leánya: Alliquander Judit, Metzler Georges-né építészmérnök és Alliquander Eszter, Molnár Ferencné tisztviselő.

  Iskola

  Gyermekéveit Erdélyben (Zalatna, Magyarsáros, Petrozsény) töltötte, iskoláit Petrozsényben kezdte, a 2. elemi osztálytól élt Bp.-en. A bp.-i II. ker.-i Egyetemi Reálgimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen államtud. doktori okl. (1936), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán bányamérnöki okl. szerzett (1941), a műsz. tudományok kandidátusa (1973).

  Életút

  A Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) üzemmérnöke (1940–1945), fúrási felügyelője (1945–1950), az Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat, ill. az átszervezés után a MASZOLAJ (1950–1954), a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat főmérnöke (1954–1957), a Kőolajipari Tröszt fúrási főosztályvezetője (1957–1965), a miskolci NME, ill. a Miskolci Egyetem Olajtermelési Tanszék egy. docense (1965–1973), egy. tanára (1973–1982). A freibergi Bányászati Akadémia vendégprofesszora (1963–1964, 1966–1967, 1968–1969).

  Bányászati technológiai kutatásokkal fogl., a magyarországii szénhidrogéneket kutató és feltáró mélyfúrások irányítója. Nevéhez fűződik a magyarországi gyorsfúrási kísérletek elindítása, a rotarifúrás, ill. az ún. jet-fúrás bevezetése. Számos bányászati technikai segédeszközt (pl. kézi és félautomatikus ellennyomás-szabályozó, kitörésvédelmi szimulátor stb.) szerkesztett. Tudományszervezői tevékenysége is értékes: szakosztályelnöksége idején újra bevezette a közép-európai Nemzetközi Mélyfúrási Vándorgyűléseket.

  Elismertség

  Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) alelnöke (1972–1981), tb. tagja (1990); az OMBKE Olajbányászati Szakosztályának elnöke (1962–1968). Az AIME Society of Petroleum Engineers tagja (1971-től).

  Elismerés

  A freibergi Bányászati Akadémia tb. doktora (1976). Munka Érdemérem (1952), Mikoviny Sámuel-emlékérem (1958), Zsigmondy Vilmos-emlékérem (1967), Hans Höfer-emlékérem (1987), Zorkóczy Samu-emlékérem (1990).

  Szerkesztés

  A kőolaj- és földgázbányászat műszaki fejlődése. Fortschrittenbericht. c. kétnyelvű referáló folyóirat szerkesztője (1967-től).

  Főbb művei

  F. m.: Baleset ellen védekezz! (Bp., 1941)
  Olajkutak fúrása. (Bp., 1951)
  Az iszapöblítés és a fúrási sebesség összefüggései a dunántúli sugárcsöves – jet – fúrás kísérleteinél. Patsch Ferenccel. (Bányászati Lapok, 1953)
  A rotari fúrás időszerű kérdései. (Bp., 1954)
  A jetfúrás magyarországi eredményei. (Bányászati Lapok, 1959)
  A fúrási sebesség növelésének és az igen nagy mélységű fúrások mélyítésének néhány kérdése hazánkban. (Bányászati Lapok, 1961)
  Az olajkútfúrás múltja, jelene és jövője. (Bp., 1962)
  A rotari fúrás fúrószerszáma és öblítése. (Bp., 1964)
  Gyémántfúrás. (Bp., 1965)
  Das moderne Rotarybohren. Monográfia és kand. értek. is. (Leipzig, 1965; 2. átd. kiad. 1968)
  Kőolaj- és földgázbányászat. Többekkel. (Bp., 1967)
  Rotari fúrás. (Bp., 1968)
  A hidraulika szerepe a rotari fúrásban. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1969)
  A kiegyensúlyozott fúrási rendszer a hazai mélyfúrásokban. (MTA X. Osztálya Közleményei, 1971)
  A kiegyensúlyozott fúrás elméleti alapjai és gyakorlati feltételei. 1–3. Gilicz Bélával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1971–1972)
  Görgősfúró-korszerűsítési törekvések és eredmények. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1972)
  Mélyfúrás és mélyfúrási geofizika. Többekkel. (Bp., 1988).

  Irodalom

  Irod.: Jeney Zsigmond, Szepesi József: A. Ö. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1990)
  A. Ö. emlékére. Összeáll. Szepesi József. Szerk. Zsámboki László. (Miskolc, 1991).

  Megjegyzések

  MÉL III. Bibliográfiai adatai összekeverve ifj. Alliquander Ödön adataival!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu