Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Boldizsár Tibor

  bányamérnök

  Schimkó


  Született: 1913. június 9. Budapest
  Meghalt: 1998. Budapest

  Család

  Sz: Schimkó Gyula könyvkereskedő, Ótott Irén. F: Hlatki Zsuzsanna. Két leánya született: Boldizsár Zsuzsanna (1953–) és Boldizsár Anna (1958–).

  Iskola

  A bp.-i Bolyai Reáliskolában éretts. (1931), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya- és Kohómérnöki Osztályán bányamérnöki okl. szerzett (1935), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956).

  Életút

  Az Első Dunagőzhajózási Társaság Pécs-bányatelepi Üzemének főaknász-bányamérnöke (1936–1943), a Magyar Bauxitbánya Rt. Nyírádi Bauxitbányájának üzemvezetője (1944–1946). A bp.-i Magyar Állami Szénbányák szakértő főmérnöke (1947), a bp.-i Petőfibánya Nemzeti Vállalat szakértője (1948), a Bányászati Kutató Intézet (BKI) Bányagépészeti Osztályának tud. osztályvezetője (1949–1955), a miskolci NME Bányamérnöki Kar II. sz. Bányagéptani Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1952. aug. 30.–1980?).

  Tudományos pályafutásának kezdetén munkaélettani kutatásokkal fogl., a bányákban előforduló gázok, különösen a szénmonoxid és a metán élettani hatását vizsgálta. Később érdeklődése geotermikus és bányagépészeti kérdések felé fordult. Kidolgozta a bányákban végzendő kőzethőmérséklet-mérés módszereit, a pécsbányatelepi liász szénelőfordulás geotermikus viszonyait, ill. új elméletet állított fel az ásványi gélek keletkezésére, amely vonatkozik a bauxit keletkezésére is. Véleménye szerint a bauxit bázikus eruptív kőzetek felületének bázikus környezetben történő mállása útján keletkezik. 1947-től elsősorban a magyarországi szénbányászat gépesítési feladataival fogl. ő tervezte – többek között – a Petőfi szénfejtőgépet, majd Magyarországon elsőként épített hidraulikus tengelykapcsolókat és forgómozgású hidraulikus motorokat.

  Elismertség

  A New York-i Tudományos Akadémia tagja. Az American Geophysical Union tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Az emberi szervezet oxigénellátása és az oxigénellátás zavarai. – Bányaszellőztető számítása a bányalevegő hőmérsékletének emelkedését okozó tényezők figyelembevételével. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1942)
  A geotermikus gradiens bányászati vonatkozásai. I–II. – A bányalevegő lehűlésének okai egy nagyobb teljesítményű bányaszellőztető üzembe helyezésével kapcsolatban. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1943)
  A pécsbányatelepi liász szénelőfordulás geotermikus viszonyai. I–II. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1944)
  Az emberi test munkaerő-kifejtési képességének élettani vizsgálata és annak gyakorlati alkalmazása. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1947)
  A Petőfi fejtőgép tervezési munkálatai. I–II. – Szénfejtőgépek. I–III. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1949)
  Bányagéptan. Ideiglenes tankönyv. Bp., 1950)
  Hidraulikus energia összeállítása és továbbítása bányában. I–II. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1950)
  Korszerű bányagépek. Egy. tankönyv. (Bp., 1951; románul: Bucuresti, 1956)
  A hidraulikus energiaátvitel alkalmazása a bányászatban. (Bp., 1951)
  Petőfi szénfejtőgép. (Bányászati Lapok, 1952)
  Bányagéptan. Ipari technikumi tankönyv. (Bp., 1952; 6. kiad. 1956; 9. kiad. 1963; 10. kiad. 1964; 13. kiad. 1968)
  Bányászati rakodógépek tervezése. (Bp., 1952)
  Bányagéptan. Egy. tankönyv. (Bp., 1954)
  The Efficiency of Balanced High-Pressure Hydraulic Gear Pumps and Motors. (Acta Technica, 1955)
  Measurement of Terrestrial Heat Flow in the Coal Mining District of Komló. (Acta Technica, 1956)
  Bányászati kézikönyv. I–IV. Főszerk. (Bp., 1956)
  Mélybányák hűtésének kérdéséről. – Mély és meleg bányák klímájának meghatározására vonatkozó vizsgálatok. (Bányászati Lapok, 1956)
  A földkéreg hőmérsékleti mezejének hatása mély bányák levegőjének felmelegedésére. Doktori értek. (Bp., 1956)
  The Thermal Field of the Earth’s Crust and Its Influence on the Ventilation of Deep and Hot Mines. (Acta Technica, 1957)
  Geothermic Investigations in the Hungarian Plain. (Acta Geologica, 1958)
  Gépesített bányaüzemek tervezésének és üzemének kérdései. (Bp., 1960)
  Geotermikus vizsgálatok a Nagy Magyar Alföldön. (Bányászati Lapok, 1960)
  Mély és meleg bányák klimatikus problémái. (Bp., 1960)
  Újabb kőzethőmérséklet-adatok az Alföldön és a Dunántúlon. (NME Közleményei, 1960)
  Calculation of the Efficiency of Mine Air Refrigeration in Dry Metal Mines. (Acta Technica, 1960)
  A földkéreg hőmérsékleti mezejének hatása mély bányák levegőjének felmelegedésére. (NME Közleményei, 1961)
  Plasztikus testek mechanikájának alkalmazása néhány bányászati feladat megoldására. (Bányászati Lapok, 1962)
  A föld belső melegének eredete. (NME Közleményei, 1962; angolul is: Uo., 1964)
  Fúvótömedékelés tervezése. Tarján Ivánnal. (NME Közleményei, 1964)
  A geotermikus energia hasznosítása. Gózon Józseffel. (Új technika. Bp., 1965)
  Bauxit és más ásványfélék keletkezése kolloidális diszperz rendszerekből. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1968)
  Geotermikus energiatermelés. (Miskolc, 1969)
  Geotermikus energia. Egy. tankönyv. (Bp., 1971)
  Vízbányászat. Egy. tankönyv. (Bp., 1972)
  A kimeríthetetlen geotermikus energia. (Magyar Tudomány, 1978)
  Helyzetkép a világ geotermikus energiatermelési lehetőségeiről. (Geonómia és Bányászat, 1978)
  Crust Evolution of Terrestrial Planets. (Acta Geodaetica, 1980)
  kéziratban: Vágathajtás szellőztetése és hűtése mély bányákban. Kutatási zárójelentés. (BKI, Bp., 1960)
  Geotermikus vizsgálatok a liász szénmedence területén. Kutatási zárójelentés. (BKI, Bp., 1960)
  Mély bányák szellőztetésének és hűtésének termodinamikai alapjai. Kutatási zárójelentés. (BKI, Bp., 1960)
  A zobáli bányaüzem szellőztetéséhez szükséges légmennyiség felülvizsgálata az újabb elméleti vizsgálatok és feltárások alapján. (BKI, Bp., 1963).

  Irodalom

  Irod.: B. T. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1999).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu