Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Badár Balázs korsós mester
  Kormos István és Vackor
  Mándy Iván, mándi
  Mándy Iván kerítései
  Szepes Mária emlékezete

  Boldizsár Iván

  író, újságíró, szerkesztő

  1934-ig Bethlen


  Született: 1912. október 30. Budapest
  Meghalt: 1988. december 22. Budapest

  Család

  Sz: Bethlen Oszkár (1876–) újságíró, László (Lebenstein) Aranka. Fia: Boldizsár Miklós (1945–2003) író.

  Iskola

  A bp.-i kegyesrendi gimnáziumban éretts. (1930), a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi és bölcsészettudományi karán tanult (1930–1932).

  Életút

  A Névtelen Jegyző c. folyóirat (1932), a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék (1933–1936), A Reggel munkatársa (1936–1938), egyúttal a Cserépfalvi Kiadó (1936–1940), majd a Pester Lloyd szerkesztője (1938–1941). A II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz fogságba esett. A Szabad Szó (1945–1946), az Új Magyarország szerkesztője (1946–1948). Külügyi államtitkárként tagja a párizsi béketárgyalásokon résztvevő magyar küldöttségnek (1947). A Magyar Nemzet (1951–1955), a Béke és Szabadság (1955– 1956), a Hétfői Hírlap szerkesztője (1957–1960), a New Hungarian Quarterly (1960–1968), a Színház főszerkesztője (1968–1969).

  A Magyar Pen Club (1970), a Nemzetközi Pen Club elnöke (1984–1988). Az Országos Béketanács elnökhelyettese (1972-től). Országgyűlési képviselő (1986–1988).

  Emlékezet

  A bp.-i Farkasréti Temetőben, fiával, Boldizsár Miklóssal közös sírban nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Elismerés

  József Attila-díj (1970), Állami Díj (1975).

  Szerkesztés

  A Névtelen Jegyző c. folyóirat (1932), a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék (1933–1936), A Reggel munkatársa (1936–1938), egyúttal a Cserépfalvi Kiadó (1936–1940), majd a Pester Lloyd szerkesztője (1938–1941). A II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz fogságba esett. A Szabad Szó (1945–1946), az Új Magyarország szerkesztője (1946–1948). Külügyi államtitkárként tagja a párizsi béketárgyalásokon résztvevő magyar küldöttségnek (1947). A Magyar Nemzet (1951–1955), a Béke és Szabadság (1955– 1956), a Hétfői Hírlap szerkesztője (1957–1960), a New Hungarian Quarterly (1960–1968), a Színház főszerkesztője (1968–1969). A Szolgálat és Írás szerkesztője (1937-től). A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma (1959–1974) és a Magyarország felfedezése c. könyvsorozat szerkesztője (1970-től).

  Főbb művei

  F. m.: Vallás és erkölcs egy apátsági faluban. – A budapesti városszéli telep. (Katholikus Szemle, 1935)
  Aradi Zsolt nemzetpolitikai elgondolásai. – Törések a magyar értelmiség eszmevilágában. (Katholikus Szemle, 1936)
  Tiborc. Móricz Zsigmond és B. I. írása. Kálmán Kata fényképeivel. (Szolgálat és Írás könyvei. 3. Bp., 1937; hasonmás kiad. 1987)
  A gazdag parasztok országa. Dánia. Szociográfia. (Magyar Könyvek. Bp., 1939; 2. kiad. 1946)
  Nagy idők kis lexikonja. (Magyar Könyvek. Bp., 1942)
  A másik Magyarország. A magyar ellenállási mozgalom története. (Bp., 1946; 3. kiad. 1947; franciául és angolul: 1946)
  Megbűnhődte már e nép… Röpirat a magyar békéről és közös hazánkról, a Dunavölgyéről. (1–2. kiad. Bp., 1946)
  Fortocska. Így él Moszkva. Napló-jegyzetek. (Bp., 1948; 2. kiad. 1949; 3. kieg. kiad. 1950; szlovákul: Bratislava, 1949; cseh nyelven: Praha, 1950)
  Téli párbaj. Kisreg. (Bp., 1949)
  Magyarországi napló. (Bp., 1951; szlovákul: Bratislava, 1952)
  Összeesküvés a magyar nép ellen. (Bp., 1952; 2. kiad. 1953; angolul, németül, franciául és oroszul: 1952)
  A toll fegyverével. Cikkgyűjtemény. Összeáll. (Bp., 1952)
  A béke hangja. A nemzetközi békeharc válogatott írásai. Összeáll., a bevezetést írta. (Bp., 1952)
  Békeharcos írások a sajtóban. (Újságírók szakmai előadásai és vitái. 3. Bp., 1953)
  Oradour vádol. (Bp., 1953)
  A reménység üzenete. Publicisztikai írások. (Bp., 1954)
  Reggeltől reggelig. Reg. Ill. Bozóky Mária. (Bp., 1955)
  Magyarország. Útikönyv. Szerk. (Bp., 1955)
  Tiborc új arca. A Tiborc c. műve új kiadása. A bevezetőt Móricz Virág írta. Kálmán Kata fényképeivel. (Bp., 1955)
  Balatoni kaland. Elb.-ek. (Bp., 1956)
  Halálos felhők. (Az Országos Béketanács külpolitikai füzetei. Bp., 1957)
  Születésnap. Reg. A borítót Pap Klára tervezte. (Bp., 1959; lengyelül: Warszawa, 1964)
  Az éjszaka végén. Reg. (Bp., 1962; 2. átd. kiad. 1985)
  Rokonok és idegenek. Franciaországi napló. (Világjárók. 32. Bp., 1963; 2. kiad. 1965; cseh nyelven: Praha, 1967)
  Zsiráffal Angliában. Útinapló. (Bp., 1965; 2. kiad. 1967; angolul: London, 1969)
  Királyalma. Elb.-ek. (Bp., 1967)
  Túlélők. Színmű. (Bp., 1967; 2. kiad. Bratislava, 1975)
  Az angyal lába. Útirajzok, cikkek, karcolatok. (Bp., 1969)
  A filozófus oroszlán. Esszék, úti jegyzetek. (Bp., 1971)
  New York percről percre. Útinapló. (Bp., 1971)
  Halálaim. Elb.-ek. (Bp., 1974; 2. kiad. 1975; németül: Berlin, 1974; lengyelül: Warszawa, 1979)
  A szárnyas ló. Tanulmányok, úti jegyzetek, napló. (Bp., 1975)
  A félelem iskolája. Elb.-ek. (Bp., 1977)
  A sétáló szobor. Útirajzok, cikkek, karcolatok. (Bp., 1978)
  Szépecske haza. Úti jegyzetek. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1978; 2. kiad. 1985)
  Örökké élni. Elb.-ek. (Harminc év. Bp., 1979)
  Tündér Viola és a bábuk. Mesék. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1981)
  Don–Buda–Párizs. Visszaemlékezések. (Tények és tanúk. Bp., 1982; 2. kiad. 1983)
  A korona napja. Cikkek, vázlatok. (Bp., 1983)
  Szülőföldünk, Európa. Irodalmi napló, visszaemlékezések, esszék. (Bp., 1985)
  Miféle önéletrajz? Bibliofil kiad. (Bp., 1987)
  Keser-édes. Visszaemlékezések. (Bp., 1987)
  Az ellentétek párbeszéde. Bécsi vita az európai kulturális örökségről. A magyar kiad. szerk. (Bp., 1987)
  A lebegők. Egyéni és nemzedéki önéletrajz századunk harmincas éveiből. (Bp., 1989)
  filmforgatókönyvei: Éjfélkor. Bánk Lászlóval. (1957)
  Pesten történt. Bűnügyi filmvígjáték. Illés Sándorral, Révész Györggyel. (1958)
  Az arany fej (magyar–angol, 1963)
  Igen. (1964)
  ford.: Roth, Joseph: A Radetzky-induló. Reg. (Bp., 1935; Az utószót Walkó György írta. 2. kiad. Bp., 1957; 3. kiad. 1982)
  Cather, Willa: Árnyékok a sziklán. Reg. Az előszót Blaskó Mária írta. (Bp., 1937)
  Chesterton, Gilbert Keith: Aquinói Szent Tamás. (Bp., 1938; új kiad. 1986)
  Cloete, Stuart: Egy nép elindul. Reg. (Bp., 1939)
  Hughes, Richard: Örvényben. Reg. A bevezetőt Gyergyai Albert írta. (Bp., 1941; 2. kiad. 1957; Világirodalom remekei. 3. kiad. 1969; 5 világrész könyvei. 4. kiad. 1981)
  Huxley, Aldous: Nyár a kastélyban. Reg. (Külföldi regényírók. Bp., 1943)
  Aldridge, James: A diplomata. 1–2. Reg. (Bp., 1952; 2. kiad. 1981)
  Kafka, Franz: Az ítélet. Elb.-ek. Ford. Az utószót Ungvári Tamás írta. (Bp., 1957)
  Sagan, Françoise: Jó reggelt, búbánat! Reg. (Bp., 1957; Femina regények. 2. kiad. 1987; 3. kiad. 1994; Szélrózsa könyvek. 4. kiad. 1999; 5. kiad. 2007)
  Lanzmann, Jacques: Viva Castro! Irodalmi riport Kubáról és Mexikóról. Az utószót Bajomi Lázár Endre írta. (Modern Könyvtár. 39. Bp., 1959).

  Irodalom

  Irod.: Fábry Zoltán: B. I. (Magyar Nap, 1937. 62.)
  Hubay Miklós: B. I. ötvenéves. (Élet és Irodalom, 1962. 43.)
  Faragó Vilmos: Beszélgetés B. I.-nal. (Valóság, 1978)
  Nagy Péter: B. I. hetvenéves. (Nagyvilág, 1982)
  Örkény István: Arcképek, korképek. (Bp., 1985)
  Lukács J. András: Beszélgetések B. I.-nal. (Magyar Hírlap, 1985. okt. 10.)
  Koltai Tamás: Főszerkesztőnk emléke. (Színház, 1988)
  Berkes Erzsébet: Boldi elment. (Élet és Irodalom, 1989. 1.)
  Fenyő István: Egy falukutató világpolgár. B. I. útinaplóiról. (Nagyvilág, 1989).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu