Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Bogyay Tamás, várbogyai és nagymadi

  történész, művészettörténész

  Bogyay, Thomas von 


  Született: 1909. április 8. Kőszeg, Vas vármegye
  Meghalt: 1994. február 8. München, NSZK

  Család

  Nagyapja: Pauler Tivadar (1816–1886) jogász, az MTA tagja. Sz: Bogyay Lajos, Pauler Katalin, Pauler Gyula (1841–1903) történész leánya.

  Iskola

  A nagykanizsai piarista gimnáziumban éretts. (1927), ahol osztálytársa volt Fejtő Ferenc. A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–francia–olasz szakon és – Hekler Antal tanítványaként – művészettörténetet tanult (1927–1932), művészettörténetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1932).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Klasszika-archeológiai Intézetének gyakornoka (1932–1933), a berlini Collegium Hungaricum (1933) és a római Magyar Történet Intézet állami ösztöndíjasa (1933–1934). Zala vm. tanfelügyelőségén tanügyi segédfogalmazó (1935–1940), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) előadója (1940–1945). A magyarországi műtárgyállomány kísérőjeként került Németországba (1945. márc.), ahonnan nem tért haza. A müncheni Szabad Európa Rádió munkatársa (Kőszegi Ákos néven, 1952–1974), a müncheni Magyar Intézet igazgatója (1962–1969), igazgatóhelyettese, majd munkatársa (1969-től). Az ELTE vendégprofesszora (1992-től).  Középkori magyar és egyetemes művészettel, szakrális művészettel, építészettörténettel foglalkozott. Vizsgálta a magyar koronázási ékszereket, a Szent Koronát, Szent István ikonográfiáját. Alapvető dolgozatokat közölt Zala vármegye középkori műemlékeiről, a nagykapornaki, a kallósdi templomról, a jáki románkori apátsági templomról, a zalaháshágyi timpanonról. Írásai többsége német nyelven, Thomas von Bogyay néven jelent meg.

  Emlékezet

  Münchenben hunyt el, a badacsonyi Szent Donát-kápolnában temették el. Halála után (1995. jan. 5-én), majd születésének 100. évfordulóján (2009. dec. 14-én, a Magyar Nemzeti Galéria B épületében) a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, valamint az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete emlékülést rendezett. Ézsiás Anikó portréfilmet készített róla (MTV, 1988).

  Elismerés

  Az ELTE díszdoktora (1990).

  Szerkesztés

  Az Új Magyar Út c. folyóirat társszerkesztője (1953–1956), az Ungarns Geschichtsschreiber c. könyvsorozat szerkesztője (1976–1986).

  Főbb művei

  F. m.: A művész a korai középkorban. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1932)
  A szentmihályfai templom. (Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1937)
  A kapornaki egykori bencés apátság XII. századi bazilikája. (Történetírás, 1938)
  A kallósdi kerek templom. (Vasi Szemle, 1940)
  Szent István korabeli oltár töredéke Zalavárról, a Vasvármegyei Múzeumban. (Vasi Szemle, 1941)
  Isten báránya. (Regnum, 1941)
  A jáki apátsági templom és Szent Jakab kápolna. Művészettörténeti összefoglalás és vezető a két templom megtekintéséhez. (Dunántúli Szemle könyvei. 220. Szombathely, 1943 és Vasi Szemle, 1943–1944)
  Adatok a középkori magyar oltárdíszítő művészet történetéhez. (Regnum, 1943)
  Tíz év középkori ásatásainak művészettörténeti eredményei. (Századok, 1944)
  A Szent Korona eredete. Kérdések és válaszok. (Új Magyar Út, 1952)
  Karolingische Skulpturen am Chiamsee. (Erlangen, 1953)
  Normannische Invasion. Wiener Bauhütte. Ungarische Romantik. (Baden-Baden, 1953)
  Lechfeld. Ende und Anfang. Geschichtliche Hintergründe, ideeller Inhalt und Folgen der Ungarnzüge. (München, 1955)
  Kép és látomás. Egy fejezet a magyar romantika történetéből. Kortársak illusztrációi Vörösmarty műveihez. (Széchenyi Könyvtár. 5. Köln, 1962)
  Bayern und die Kunst Ungarns. (Studia Hungarica. 1. München, 1964)
  Grundzüge der Geschichte Ungarns. (Darmstadt, 1967; 3. átd. kiad. 1977; 4. kiad. 1990)
  Stephanus Rex. Versuch einer Biographie. (Wien, 1975; magyarul: Bécs, 1976 és Bp., 1988)
  Die heiligen Könige. Szerk. Bak Jánossal, Silagi Gabriellel. (Ungarns Geschitsschreiber. I. Graz–Wien–Köln, 1976)
  Mikes, Kelemen: Briefe aus Türkei. – Törökországi levelek. Vál., szerk., német nyelvre fordította Zathureczky Gyulával. (Ungarns Geschitsschreiber. II. Graz–Wien–Köln, 1978)
  Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen. Ferdinándy Mihállyal. (Ungarn-Jahrbuch. München, 1979)
  Über die Forschungsgeschichte der heiligen Krone (Bp., 1983)
  A Szentkorona, mint a magyar történelem forrása és szereplője. (Zürich, 1984)
  Megjegyzés Mosapurc-Zalavár kérdéséhez és a pannóniai kontinuitás-kutatás módszertanához. (Századok, 1989)
  Nemzetteremtő eszme – politikai propagandafegyver – történelem? (Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Vál., szerk. Pomogáts Béla. Bp., 1991)
  Történeti forrás- és stíluskritika Zalavár körül. (Zalai Múzeum, 1992)
  Magyarország története távlatból. Grundzüge der Geschichte Ungarns c. művének átd. magyar kiadása. Az előszót Kosáry Domokos írta. (Bécs–Bp.–München, 1993)
  Brevnov és a magyar misszió. (Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert. Bp., 1994).

  Irodalom

  Irod.: Dercsényi Dezső: B. T.: A jáki apátsági templom és Szent Jakab kápolna. (Századok, 1944)
  Stadtmüller, G.: Ein Wort des Dankes: Thomas von Bogyay 70 Jahre alt. (Ungarn-Jahrbuch, 1979)
  Almási Tibor: Bemutatjuk B. T. Münchenben élő magyar történészt. (Aetas, 1987)
  Szántó Konrád: B. T. egyháztörténeti munkássága. (Magyar egyháztörténeti vázlatok, 1990)
  Vajay Szabolcs: B. T. (Turul, 1994)
  Wehli Tünde: B. T. Művei bibliográfiájával. (Művészettörténeti Értesítő, 1994)
  Szilágyi István: B. T. (Vasi Szemle, 1994)
  Szántó Konrád: B. T. munkásságáról. – Adriányi Gábor: B. T. és a Müncheni Magyar Intézet. – Prokop Mária: B. T. XIV. századi művészettörténeti kutatásai. (Vasi Szemle, 1995)
  Bertényi Iván, ifj.: B. T.-emlékülés. (Turul, 1995)
  K. Lengyel Zsolt: Thomas von Bogyay. (Südost-Forschungen, 1995)
  Győrffy László: B. T. pályaképe. (Új Horizont, 1996)
  Magyar egyháztörténeti évkönyv. – Annales historiae ecclesiae. II. köt. B. T. emlékére. Szerk. Bertényi Iván, Dóka Klára. (Bp., 1996)
  K. Lengyel Zsolt: B. T. magyarságtudományi tevékenysége az emigrációban. (Ars Hungarica, 2007).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu