Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Burgert Róbert

  mezőgazdasági mérnök


  Született: 1924. augusztus 20. Ivánbattyán, Baranya vármegye
  Meghalt: 1999. január 12. Budapest

  Család

  Sz: Burgert András, Hartung Terézia földművesek, uradalmi cselédek. Szülei 1945 előtt uradalmi cselédként, mezőgazdasági napszámos munkásként dolgoztak, majd törpebirtokon gazdálkodtak. F: 1. Nagy Lívia pedagógus, a pécsi Bányatelepi Általános Iskola tanára. 2. Belvárdi Irén. Fia: Burgert András és Burgert Gábor; leánya: Burgert Ágnes.

  Iskola

  Szekszárdi Mezőgazdasági Szakiskolát (1942), a Földművelési Minisztériumban (FM) földműves-szövetkezeti tanfolyamot (1945), MLEE-t végzett (1957). Az Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett és doktorált (1968); mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1967), doktora (1985).

  Életút

  A fürgedi uradalom gyakornoka (1942–1945), az FM Baranya megyei szervezője; gép- és földműves-szövetkezeteket szervezett (1945–1948). A Magyar Országos Szövetkezetek Központja (MOSZK) tsz-szervezési és -ellenőrzési osztálya, ill. főosztálya vezetője (1948–1949), az átalakítás után a Pécsi Állami Gazdaságok Központjának vezetője (1949-1951). A Pécsi Állami Gazdaság segédagronómusa (1951–1952), főagronómusa (1952–1953), igazgatója (1953–1960), a Bábolnai Állami Gazdaság igazgatója (1960–1970), a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatója (1971–1990). Az Agrártudományi Egyetem, ill. a GATE c. egy. tanára (1978-tól). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). – –

  Az FKgP (1945–1947), az MDP tagja (1948–1951). Hamis vádak alapján kizárták az MDP-ből (1951. márc.), felülvizsgálat után visszavették a pártba (1954), az MSZMP alapító tagja (1956. dec.). A Központi Népi Ellenőrző Bizottság (KNEB, 1958–1969), az MSZMP KB (1966. dec. 3.–1989. okt. 6.), a Politikai Intézőbizottság (PIB, 1989. jún. 24.–okt. 6.) tagja. A privatizációs miniszter tanácsadó testületének elnöke (1995–1998), az Agrármodernizációs Program kidolgozásának vezetője (1995–1998).

  Harminc éves át vezette a Bábolnai Állami Gazdaságot, vezető szerepet játszott Bábolna település fejlesztésében, a szocialista mintagazdaság kialakításában, majd az állami gazdaság mezőgazdasági kombináttá történő átalakításában. Tevékenysége nyomán alakult ki a bábolnai iparszerű baromfi–tojás–hús termelési rendszer, új kutatóbázist szervezett, amelynek eredménye új állathibridekben, termelési és biológiai programokban realizálódott. Az intenzív tojástermelésre kifejlesztett Bábolnai Tetra tojóhibridet a világ három legsikeresebb hibridje között tartották számon (az 1980-as években). A világkereskedelmi forgalomba kerülő összes baromfihúsnak 10%-át ekkor Magyarország adta, s ennek igen jelentős hányadát Bábolna termelte ki. Bábolnán az állattenyésztésben a baromfitenyésztés mellett a sertéstenyésztés, a juhászat és a nagy hagyományokkal bíró lótenyésztés (bábolnai arab ménes) is nagy szerephez jutott. Nagyüzemi termelésfejlesztő kísérletet indított meg Bábolnán (1500 hektáron), majd kukoricacsírátlanító- és folyékonyműtrágya-referencia üzemet alapított Nagyigmándon, ill. elindította az első magyarországi zöldtakarmány-programot (7500 hektáron, 1977-ben). Később új biokémiai központokat helyezett üzembe (Enyingen, Szerencsen, Marcaliban és Szentlőrincen), valamint megkezdte a hibridkukorica-vetőmag termelését (2700 hektáron, 1987-ben). Kezdeményezésére alakult meg továbbá a II. vh. utáni első amerikai–magyar vegyes vállalat (az iparszerű kukoricatermeléssel, korszerű termelésszervezéssel foglalkozó Corn Production System Incorporation, 1971; utódja a bábolnai IKR Rt.).

  Emlékezet

  Kezdeményezte a Bábolnai Napok megrendezését (1977-től évente). Szobrát Bábolnán (Mészáros utca 1.) állították fel (kő portrészobor, Horváth Tibor alkotása, 2003). Róla nevezték el a bábolnai Burgert Róbert Agráripari Parkot.

  Elismertség

  Az MTA Állattenyésztési Bizottsága, a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) tagja. A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Gépesítési Bizottságának alelnöke. Az Állami Gazdaságok Országos Egyesülete igazgatótanácsának elnöke (1985–1990). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) tagja. Az Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriumának elnöke (1995–1999).

  Elismerés

  Szocialista Munkáért Érdemérem (1959), Munka Érdemrend (arany, 1964), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1978). Állami Díj (a hibridbaromfi-tartás, az iparszerű baromfihús- és tojástermelés kialakításáért és elterjesztéséért, valamint a Bábolnai Állami Gazdaság fejlesztésében elért eredményeiért, 1970 és tudományos eredményekre épülő, iparszerű mezőgazdasági termelési eljárások bevezetéséért és elterjesztéséért, 1980). Az Év Embere (MTV, 1986), Kisebbségekért Díj (1997).

  Szerkesztés

  Népszerű írásai a Dunántúli Naplóban jelentek meg (1952–1958).

  Főbb művei

  F. m.: A földművesszövetkezetek feladata a megalakulás után. (Földművesszövetkezetek Lapja, 1947)
  A dinnyeberki kisparaszti gazdaságok közös termeléséről. (Földművesszövetkezetek Lapja, 1949)
  A jövedelmezőség útja a Pécsi Állami Gazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1957)
  Új tervezési módszer és eredményei a Pécsi Állami Gazdaságban. Kopátsy Sándorral. (Közgazdasági Szemle, 1959)
  Neue Formen in der Wirtschaftstätigkeit der Staatsgüter der Ungarischen Volksrepublik. (Wirtschaftswissenschaft, 1960)
  Egyedi teljesítmények alapján végzett gazdasági szelekció a juhállományban. (Gazdálkodás, 1961)
  Az egyedi mérések szükségessége és eredményei a traktormunkában. – A bábolnai baromfihús- és tojástermelésről. (Magyar Mezőgazdaság, 1962)
  Az üzemvezetés egyes kérdései az állami gazdaságokban. Kand. értek. is. (Bábolna, 1966)
  Üzemvezetési problémák az állami gazdaságokban. (A nagyüzemi gazdálkodás kérdései. Bp., 1967)
  Az iparszerű baromfitartás üzemszervezési problémái. (Állami Gazdaság, 1970)
  A Bábolnai Állami Gazdaság és kooperációs partnerei. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1971)
  A bábolnai kukoricaiparról. (Bábolna, 1973)
  Tanulmányút az Egyesült Államokban. (Bábolna, 1973)
  Termelési rendszerek műszaki fejlesztése. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1977; 2. kiad. 1979)
  Iparszerű termelési rendszerek a mezőgazdaságban. (Magyar Mezőgazdaság, 1978)
  A bábolnai iparszerű termelési rendszerekről. Doktori értek. (Bábolna, 1984)
  Az Iparszerű Kukoricatermelési Rendszer születése Bábolnán. Bábolna 200 éves. Szerk. Fekete Ferenccel, Tóth Jánossal. (Bp., 1989)
  Integrált Termelésszervezési Rendszerek. (ITR Hírek, 1996–1998).

  Irodalom

  Irod.: Irod: B. R. köszöntése. (Népszabadság, 1984. aug. 18.)
  Avar László: Paganini nem játszhat kuplét. Beszélgetés a 70 éves B. R.-tel. (Magyar Mezőgazdaság, 1994)
  Mihálovits András: Bábolnáról vagy szépet, vagy semmit. B. R. hetvenéves. (Számadás, 1994)
  P[ünkösti] Á[rpád]: B. R. (Népszabadság, 1999. nov. 8.)
  Elhunyt B. R. (Számadás, 1999)
  Romány Pál: A történelemmé vált idő. B. R.-re emlékezve. (Gazdálkodás, 1999)
  Avar László: B. R. (Magyar Mezőgazdaság, 1999)
  Schlett András: Sziget a szárazföldön. A Bábolnai Állami Gazdaság története. 1960–1990. (Bp., 2007).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu