Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Albach József Szaniszló [Joseph Stanislas]

  botanikus, földrajzi író, ferences szerzetes


  Született: 1795. január 28. Pozsony
  Meghalt: 1853. november 12. Kismarton

  Család

  Sz: Albach Ádám pozsonyi polgár.

  Iskola

  Belépett a ferences (marianus) szerzetes rendbe (1810), Székesfehérvárott bölcseletet, Pozsonyban teológiát tanult (1810–1818), Mocsonokon áldozópappá szentelték (1818).

  Életút

  Szombathelyen (1816–1817), Érsekújvárott orgonista (1817–1818), Érsekújvárott (1818–1820), Nagyszombaton (1820–1822), Kismartonban (1823–1824), Pesten hitszónok (1825–1838), Győrött (1839–1840), Esztergomban misszionárius, egyúttal József nádor meghívására az Országgyűlés hitszónoka (1840), haláláig ismét Kismartonban hitszónok (1840–1853).

  Pályája elején nagy hatású szónoki beszédeivel hívta fel a figyelmet, amelyek közül több nyomtatásban is megjelent, ill. számos teológiai művet is írt. A reformkor ismert személyiségei közé tartozott: gr. Széchenyi István őt választotta gyóntatójának, Liszt Ferenc három művét is neki ajánlotta, Kossuth Lajos is személyes ismerősként, megbecsüléssel emlékezett rá. Pesti működése, főleg az Országgyűlés idején kifejtett tevékenysége kivívta a hatóságok nemtetszését, ezért helyezték vissza a kismartoni zárdába. Sadler József útmutatása mellett Pesten kezdett el botanikával foglalkozni, első gyűjtése 1835-ből való. Több mint tíz éven át gyarapította, gazdag és pontos információkkal látta el 3210 lapból álló herbáriumát. Növénygyűjteményének nagyobb része Pest- Buda, kisebb hányada a Lajta hegységből és környékéről származott. A begyűjtött példányokat német és latin nyelvű megjegyzésekkel, a növény elmélyült botanikai és földrajzi leírásával látta el: a fajokon belüli változatosság megmutatására törekedett. Élete utolsó éveiben egyedülálló kísérletbe fogott: megpróbálta a növényi test felépítését demonstrálni. 236 növényfaj esetében a példányok legapróbb szerveit is kipreparálva különleges növénysorozatot készített. Erős kritikai érzékű, éles szemű megfigyelő volt, új taxonokat azonban nem írt le. Halála után a „pompás füvészeti kincs” a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Növénytárába került, ma is ott őrzik.

  Főbb művei

  F. m.: Was ist der Abglass? (Pest, 1826)
  Heilige Anklänge. (Pest, 1828)
  Erinnerungen an Gott, Tugend und Ewigkeit. (Pest, 1831)
  Kurze Geographie von Ungarn. (Pest, 1834; m. nyelven: Magyarország rövid leírása… Ford. Gegő Elek. Pest, 1834)
  Kurze mathematische, physische und politische Geographie. (Pest, 1834).

  Irodalom

  Irod.: Huszár I. Jeromos: Pater A. J. (Szeged, 1944)
  Gajdos, V. J.: Franz Liszt und Stanislaus Albach. (Burgenländische Heimatblätter, 1971)
  Bunke Zsuzsa: Stanislaus Albach botanikai munkássága. (Botanikai Közlemények, 1980)
  Bunke Zsuzsa: Pflanzenpräparationsmethoden von Stanislaus Albach. (Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 1995)
  Stift, Hildegard: Joseph Stanislaus Albach. Leben und Werk. – A. J. Sz. élete és munkássága. Szakdolgozat. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2000)
  Szolláth György: A. J. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu