Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Brósz Róbert

  jogász, klasszika-filológus, műfordító


  Született: 1915. augusztus 8. Parajd, Udvarhely vármegye
  Meghalt: 1994. február 13. Budapest

  Család

  Sz: Brósz Róbert (1886–) jogász, megyei főügyész, Wéber Ida. F: 1943-tól Murányi Jolán leányiskolai tanár, a budapesti Szentendrei úti Leányiskola tanára. Fia: Brósz Róbert (1944. szept. 7. Derecske); leánya: Brósz Tünde (1945. dec. 23. Seghorn).

  Iskola

  Elemi és középiskolai tanulmányait Jászapátin végezte, a helyi r. k. gimnáziumban éretts. (1933). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1938), ügyvédi–bírói szakvizsgát tett (1941), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1955).

  Életút

  A debreceni Tisza István Tudományegyetemen Marton Géza mellett demonstrátor (1934–1937), a bp.-i központi járásbíróságon bírósági fogalmazó (1938–1940), járásbíró (1940–1947); közben Rómában állami ösztöndíjas vendégkutató (a római La Sapienzia Egyetemen, 1940–1941). Az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium, ill. az Építésügyi Minisztérium törvényelőkészítő főelőadója (1947–1950), állásából elbocsátották (1950), a Kelenföldi Épületszerelő Vállalat jogásza (1950–1951). Az ELTE ÁJTK Római Jogi Tanszék intézeti tanára (1947–1950), egy. docense (1951–1965), egy. tanára (1965. aug. 1.–1985. nov. 30.) és a Tanszék vezetője (1968–1985), nyugdíjas tud. tanácsadója (1985-től).

  A Nemzeti Parasztpárt tagja (1947–1948).

  A római jog nemzetközileg is ismert professzoraként, elsősorban a klasszikus szolgalom fogalmával, ill. római polgárjoggal, a nem teljes jogú római polgárok jogállásával fogl. Egyetemi tankönyvei és jegyzetei a római jogtudomány magyarországi klasszikusai, mind a mai napig jogászgenerációk tanulnak belőlük. Műfordítóként elsősorban klasszikus római jogi irodalmat tolmácsolt. Baleset áldozata lett.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1975; arany, 1985). Apáczai Csere János-díj (1990).

  Főbb művei

  F. m.: A klasszikus szolgalom fogalma különös tekintettel a szolgalom és a haszonjogok viszonyára. Római jogi értek. (Bp., 1949)
  Latin jogi szövegek haladók részére. (Bp., 1953)
  Nem teljes jogú polgárok a római jogforrásokban. A római polgárság rétegződése. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1955; megjelent: 1964)
  Szószedet a római jogi tankönyvhöz. (Bp., 1957; 3. kiad. 1965; új kiad. 1970)
  Útmutató a római jogból. (Bp., 1958)
  Les changements sémantiques du mot „colonus” dans les sources du droit romain. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica, 1959)
  A római magánjog elemei. 1–2. Egy. jegyz. Móra Mihállyal, Pólay Elemérrel. (Bp., 1967–1968; 2. kiad. 1970; 3. kiad. 1972)
  Bekämpfung versteinerter Vorurteile und andere aktualle Aufgaben im Unterricht des römischen Rechts. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Iuridica et Politica, 1970)
  Jogesetgyűjtemény a római jog forrásaiból. Diósdi Györggyel. (Bp., 1971; 2. kiad. 1975)
  Római jog. Egy. tankönyv. Pólay Elemérrel. (Bp., 1974; 2. kiad. 1976; 3. kiad. 1984; 5. jav. kiad. 1989; 6. kiad. 1991; 7. kiad. 1992; 10. kiad. 1995)
  Komplex latin jegyzet. (Bp., 1975)
  Római jogi gyakorlatok. (Bp., 1979; 2. kiad. 1981; 3. kiad. 1983; 8. kiad. 1989; 9. kiad. 1990; 13. kiad. Bp., 1996; 18. kiad. 1999; 19. kiad. 2000; 21. kiad. 2009)
  A római jog története és institúciói. B. R. és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor. Sajtó alá rend. Rihmer Zoltán. (Bp., 1996; 2. átd. kiad. Bp., 1997; 3. átd. és bőv. kiad. 1998; 4. átd. és bőv. kiad. 1999; 7. átd. és bőv. kiad. 2002; 14. átd. és bőv. kiad. 2009)
  ford.: Grotius, Hugo: A háború és a béke jogáról. I–III. köt. Ford. Haraszti Györggyel, Diósdi Györggyel. (Az állam- és jogtudományok úttörői. Bp., 1960; szemelvényes kiad. Vál. Farkas László. Bukarest, 1973; új kiad. 1999)
  Gaius Institúciói. Institutionum commentarii quattuor. Négy kommentár a Kr. u. II. századból. Ford., előszót írta. (Bp., 1990; 3. kiad. 1994).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1994. febr. 15.)
  Hamza Gábor: In memoriam B. R. (Jogtudományi Közlöny, 1994)
  Földi András: Emlékezés B. R.-re. (Magyar Jog, 1994)
  Hamza Gábor: Emlékezés B. R.-re. (Magyar Felsőoktatás, 1994)
  Hamza Gábor: In memoriam B. R. (Antik Tanulmányok, 1995)
  Hamza Gábor: B. R. tudományos munkássága. (Állam- és Jogtudomány, 1995)
  Földi András: B. R. (Magyar jogtudósok. I. köt. Bp., 1999).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu