Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Brisits Frigyes Ervin

  irodalomtörténész, ciszterci szerzetes


  Született: 1890. március 4. Máza, Tolna vármegye
  Meghalt: 1969. december 7. Vác

  Iskola

  Középiskoláit Pécsett, a teológiát a Bernadinumban végezte (1908–1913); belépett a cisztercita rendbe (1908), ünnepélyes fogadalmat tett (1913. júl. 10.), pappá szentelték (1913. júl. 14.). A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. (1913), bölcsészdoktori okl. (1914), a magyar irodalom története a 19. sz. első felében tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935); az irodalomtudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1957). Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; tagsága megszűnt: 1949. nov. 29.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A cisztercita rend bp.-i Szent Imre Gimnáziumának r. tanára (1914–1948), igazgatói címmel igazgatóhelyettese (1935–1939), igazgatója (1939–1948), egyidejűleg a Bernardinum Tanárképző Intézetében, majd a Ciszterci Tanárképző Főiskolán a magyar irodalom r. tanára (1927–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1935–1946), c. ny. rk. tanára (1946–1948). A bp.-i Karolina utcai lelkészség kisegítő lelkésze (1948–1951).

  19. sz.-i magyar irodalommal, elsősorban Vörösmarty Mihály munkásságával fogl. Sajtó alá rendezte Vörösmarty kiadatlan költeményeit, rendezte és feldolgozta az MTA Kézirattárában levő Vörösmarty-kéziratokat. Több népszerű irodalomtörténeti tankönyv, olvasókönyv és egyéb segédkönyv szerzője és szerkesztője.

  Elismertség

  Az MTA Irodalomtörténeti Bizottsága meghívott tagja (1928–1934). A Szent István Akadémia tagja (1925), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkára (1937–1945).

  Szerkesztés

  Irodalomkritikái a Katholikus Szemlében jelentek meg (1921–1943). A Magyar Középiskola c. folyóirat szerkesztője (Péch Aladárral, 1919–1926). A Vörösmarty kritikai kiadás szerkesztője (1962–1965).

  Főbb művei

  F. m.: Szent Ágoston és II. Rákóczi Ferenc vallomásai. Egy. doktori értek. is. (Pécs, 1914)
  Irodalomtörténet és világnézet. 1–2. (Katholikus Szemle, 1921)
  A Szent Jobb Magyarországon. Szentbeszéd. (Bp., 1923)
  Assisi Szent Ferenc. (Magyar Könyvtár. Bp., 1926)
  Sziklay János írói egyénisége. (Bp., 1927)
  A XVII. század magyar irodalma. (Debreceni Szemle, 1930)
  Négyesy László egri évei. (Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja alkalmából. Szerk. Pintér Jenő. Bp., 1931)
  Az öreg Kazinczy és a fiatal Vörösmarty. (Katholikus Szemle, 1933)
  A fehér sas. Színjáték. (Bp., 1936)
  Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1935. ápr. 1.; megjelent: Értekezések a nyelv- és széptudományok osztálya köréből. Bp., 1935; monográfia: Irodalomtörténeti füzetek. 59. Bp., 1937)
  A nyelvszeretés epochája. (Vác, 1939)
  Babits Mihály. (Vác, 1941)
  Szent Bernát pedagógiája. (Eger, 1942)
  Herczeg Ferenc történelmi regényei. (Herczeg Ferenc. 80 év. Szerk. Kornis Gyula. Bp., 1943)
  Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének története. (Vác, 1944)
  Anni felices laetitiaeque dies! Sík Sándor pályaképe. (Vigilia, 1959)
  tankönyvei: Magyar olvasókönyv. Gimnáziumi tankönyv. Alszeghy Zsolttal, Sík Sándorral. (Bp., 1937)
  Magyar irodalmi olvasókönyv. Gimnáziumi tankönyv. Alszeghy Zsolttal, Sík Sándorral. (Bp., 1938–1939)
  szerk.: Vörösmarty Mihály: A két szomszédvár. (Toldi Könyvtár. 11. Bp., 1922; 2. kiad. 1924)
  Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Deák Ferenc politikai és magánéletéből. Szerk. (Bp., 1926)
  Prohászka breviárium. Összeáll. (Zászlónk Könyvtára. Bp., 1926)
  Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1926)
  Prohászka. Tanulmányok. Összegyűjtötte. (Bp., 1927)
  A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Összeáll. (Bp., 1927)
  Temesvári Pelbárt műveiből. Vál., szerk. (Bp., 1931)
  Pázmány világa. Összeáll. (Bp., 1932)
  Maradj velünk, Uram! A magyar rendőr imádságos könyve. Összeáll. (Bp., 1935; új kiad. 1941)
  A XIX. század első fele. (A magyar irodalom története. V. Bp., 1939)
  Vörösmarty Mihály összes költői művei. Sajtó alá rend. Gyulai Pál. A szöveget gondozta Kozocsa Sándorral. (Bp., 1941)
  Vörösmarty válogatott munkái. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Vác, 1941)
  Vörösmarty Mihály: Drámák. (Vörösmarty Mihály összes művei. Kritikai kiadás. 6–11. köt. Bp., 1962–1989)
  Vörösmarty Mihály levelezése. Sajtó alá rend. (Vörösmarty Mihály összes művei. Kritikai kiadás. 17–18. köt. Bp., 1965)
  Az én tanáraim a Pécsi Gimnáziumban. (Tanáregyéniségek a ciszterci rendben. Pécs, 1993)
  Bitter Illés, a Szent Imre Gimnázium első igazgatója. (Bp., 2008).

  Irodalom

  Irod.: Kozocsa Sándor: Új katolikus irodalomszemlélet. (Katholikus Szemle, 1939)
  Ágoston Imre: B. F. hetvenéves. (Vigilia, 1960)
  K[unszery] Gy[ula]: B. F. 75 éves. (Új Ember, 1965. márc. 7.)
  Abody Béla: Isten vele, igazgató úr! (Élet és Irodalom, 1969. 52.)
  Galántai Mária: B. F. halálára. (Új Ember, 1969. dec. 21.)
  Benczédy József: B. F. (Irodalomtörténet, 1970)
  Szauder József: B. F. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1970).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu