Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Ajtai Miklós

  politikus, vegyészmérnök

  1918-ig Fischhoff Miklós 


  Született: 1914. május 19. Rákosliget, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1982. február 14. Budapest
  Temetés: 1982. február 19. Budapest
  Temetési hely: Mező Imre úti Temető Munkásmozgalmi Panteon

  Család

  Nagyszülei: Fischhoff Fülöp, Weitzenfeld Eszter és nyírmedgyesi Gere Viktor (†1941. júl. 30. Budapest. Temetés: 1941. aug. 1. Rákoskeresztúr), Ajtai Vilma. Sz: Ajtai (Fischhoff) Dezső, Gere Margit.

   

  F: 1. Radics Ilona (1912–1965) vegyész, bölcsészdoktor. Özvegy. Fia: Ajtai Miklós (1946–) matematikus, az MTA külső tagja; leánya: Ajtai Katalin biológus, az ELTE TTK egy. adjunktusa. 2. Jóború Magda (1918–1982) pedagógus, könyvtáros, művelődéspolitikus, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója (1958–1966 és 1968–1982).

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938).

  Életút

  A Chinoin munkatársa (1938–1945), a II. világháború idején (1943-tól), bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba (elsősorban időzített bombákat készített, s többek között ő robbantott a Városi Színházban tartott nyilas nagygyűlésen), a KMP tagja (1944-től). A II. világháború után rövid ideig a Chinoin vezetője, a Közellátási Kormánybiztosság munkatársa, egyúttal a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerellátásért Felelős Osztályának vezetője (1945–1946), a minisztérium csoportfőnöke (1947–1948); közben az állami hivatalok MKP-szervezetének titkára.

  Az Iparügyi Minisztérium csoportfőnökeként (1948–1949) részt vett az államosítások előkészítésében és lebonyolításában, a Könnyűipari Minisztérium politikai államtitkára (1949. jún. 17.–1951. jan. 27.), miniszterhelyettese (1951. jan. 27.–1955. jan. 17.), első miniszterhelyettese (1955. jan. 17.–1955. szept. 8.). Az Országos Tervhivatal (OT) elnökhelyettese (1955. szept. 8.–1961. szept. 13.), elnöke, s e funkciójában a Minisztertanács tagja (1961. szept. 13.–1967. ápr. 14.). Az MSZMP KB tagja (1961. szept. 12.–1982. febr. 14.), a PB póttagja (1962. nov. 24.–1970. nov. 28.), Nyers Rezső munkatársaként, a KB államgazdasági (1960–1966), ill. gazdaságpolitikai (1966–1973) bizottsága tagjaként részt vett az új gazdasági mechanizmus kidolgozásában.

  A Minisztertanács elnökhelyettese (1967. ápr. 14.–1974. márc. 21.), a KB agitációs és propaganda bizottsága és a kormány tudománypolitikai bizottsága tagja (1969–1974), a gazdasági reformprogram bukása után nyugdíjazták (1974). Az MSZMP KB közgazdasági munkaközösségének tagja (1980–1982).  Az Állami és Kossuth-díj Bizottság elnöke (1965–1974), elnökhelyettese (1974–1978), az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB, 1970. aug. 18.–1978. jan. 15.), az MTESZ elnöke (1978–1980), a MTESZ alelnöke (1980–1981), társelnöke (1981–1982). A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke (1982. jan.–febr.). Az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) és az Országos Közművelődési Tanács (OKT) elnöke.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, feleségével, Jóboru Magdával közös sírban, a Fiumei úti Temetőben nyugszik. A gyászszertartáson az MSZMP KB és a Minisztertanács nevében Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese; a MEASZ nevében Ispánovits Márton főtitkár búcsúztatta.

  Főbb művei

  F. m.: vegyészeti dolgozatai: A spectralanalysis módszerei és alkalmazásai. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1936)
  A nitrátok mikrotérfogatos meghatározása. Szebellédy Lászlóval. – A rubophen, mint sav- és lúgmérő indikátor. Szebellédy Lászlóval. – Vas kimutatása katalysissel. Szebellédy Lászlóval. – A vascyanid-ion kimutatása katalysissel. Szebellédy Lászlóval. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1937)
  Vanadicum kimutatása és meghatározása aktivált katalysissel. Egy. doktori értek. (Bp., 1938)
  Réz kimutatása katalízissel. Szebellédy Lászlóval. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1938).

   

   

  F. m.: politikai és gazdasági írásai: Az ipari termékek önköltsége és az önköltség csökkentésének módjai, az önálló elszámolás kérdései Magyarországon. A. M. előadása az MDP Pártfőiskola Gazdaságpolitikai Tanszékén, 1955. júl. 2-án tartott elméleti konferencián. (Bp., Szikra, 1955)
  A munkatermelékenység növelésének egyes forrásai az iparban, különös tekintettel a termelés technikai színvonalának emelésére. Havas Péterrel. (Bp., Szikra, 1955)
  A népgazdaság fejlődése, szocialista építőmunkánk feladatai. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., Kossuth, 1963)
  Az 1965. évi népgazdasági terv fő kérdései. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., Kossuth, 1965)
  A harmadik ötéves terv. Tananyag az MSZMP KB gazdaságpolitikai tanfolyama ipari és mezőgazdasági tagozata számára. 1966–1967. Fehér Lajossal. (Az MSZMP KB kiadványa. Bp., Kossuth, 1966).

  Irodalom

  Irod.: Munkásmozgalom-történeti lexikon. (Bp., 1972)
  Halálhír. (Népszabadság, 1982. febr. 16.–Magyar Nemzet, 1982. febr. 16.)
  Németh József: A. M. 1914–1982. (Pártélet, 1984)
  A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Főszerk. Liptai Ervin. (Bp., 1987)
  Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
  Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Bp., 1994)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

   

  neten:

   

  http://www.neb.hu/asset/phpLWwHfg.pdf

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu