Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Böckh János, 1907-től nagysuri

  geológus


  Született: 1840. október 20. Pest
  Meghalt: 1909. május 10. Budapest

  Család

  Sz: Böckh Adalbert orvos. Fia: Böckh Hugó (1874–1931) geológus.

  Iskola

  A pozsonyi gimnáziumban (1850–1854), a pozsonyi főreáliskolában (1854–1855), majd az ausztriai kremsi mérnöki iskolában tanult (1855–1858); a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián bányamérnöki okl. szerzett (1862), a bécsi Földtani Intézetben geológus szaktanfolyamot végzett (1864–1866), egyúttal a bécsi tudományegyetem és a műegyetem hallgatója is (1864–1865). Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.).

  Életút

  A stájerországi eisenerzi bányamérnökség (1862–1863), a reichenaui hirschwangi hengermű mérnök–gyakornoka (1863–1864), majd F. Fötterle főgeológus vezetésével végiglátogatta Magyarország, Csehország, Morvaország és Nyugat-Galícia bányáit (1865– 1866). A bécsi cs. és kir. pénzügyminisztérium bányászati osztályának tisztviselője (1866–1867), a pesti magyar kir. pénzügyminisztérium elnöki osztályának titkára (1867–1868), t. fogalmazója (1868–1869). A Földtani Intézet segédgeológusa (1869–1871), első osztálygeológusa (1871–1872), főgeológusa (1872–1882), igazgatója (1882–1908), osztálytanácsosa (1872– 1902), miniszteri tanácsosa (1902–1908).

  A magyarországi kőolajkutatás elindítója, a geológiai szintezés és térképezés területén munkássága úttörő jelentőségű. Az ország rendszeres földtani térképezésének kezdeményezője. Vezetésével készült el Magyarország első egymilliós méretarányú áttekintő földtani térképe (Magyarország geológiai térképe, 1896). Műveiben főként a Bükk, a Déli-Bakony és a Mecsek hegység földtani és őslénytani viszonyaival fogl., ill. irányította a Pécs város vízellátását szolgáló hidrogeológiai kutatásokat.

  Emlékezet

  ő fedezte fel a Balaton-felvidék felsőőrsi lejtőjén található egykori kőnyerő helyet (Forrás-hegy, 1890-es évek vége), amelyet Magyarország első földtani alapszelvényeként tartanak nyilván. Szobrát a Magyar Állami Földtani Intézetben állították fel (márvány, domborműves mellszobor, Stróbl Alajos alkotása, 1917). Pécsett utca őrzi emlékét (Böckh János utca).

  Elismertség

  A Magyarhoni Földtani Társulat első titkára (1892–1895), elnöke (1895–1901), t. tagja (1901). A Magyar Földrajzi Társaság t. tagja (1897).

  Elismerés

  Vaskoronarend (1896), Szent Szaniszló-rend (1898), Szabó József-emlékérem (elsőként, 1900).

  Szerkesztés

  A Földtani Közlöny (Koch Antallal, Sajóhegyi Frigyessel, 1873) és a M. Kir. Földtani Intézet jelentéseinek szerkesztője (1903–1908).

  Főbb művei

  F. m.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Buják, Ecseg und Herencsény. (Wien, 1866)
  Die geologischen Verhältnisse des Bück-Gebirges und der angrenzenden Vorberge. (Wien, 1867)
  A Bakony déli részének földtani viszonyai. (Pest, 1871–1874)
  Fóth–Gödöllő–Aszód környékének földtani viszonyai. (Pest, 1872)
  Die geologischen Verhältnisse des südlichen Theiles des Bakony. (Pest, 1873–1874)
  Brachydiastematherium transilvanicum. Egy új Pachyderma-nem Erdély eocén rétegeiből. (Bp., 1875; németül is)
  Pécs város környékének földtani és vízi viszonyai. (Bp., 1876; németül is)
  Adatok a Mecsek hegység és dombvidéke jura korabeli lerakódásának ismertetéséhez. 1–2. (Bp., 1880–1881; 1. stratigraphiai rész, akadémiai székfoglaló is. Elhangzott: 1880. ápr. 19.; megjelent: Értekezések a természettudományok köréből. Bp., 1880; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1880)
  Geologische und Wasser-Verhältnisse der Umgebung der Stadt Fünfkirchen. (Bp., 1881)
  A m. kir. földtani intézet s ennek kiállítási tárgyai. (Bp., 1885; németül is)
  Adatok az Iza völgye felső szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani, petróleumtartalmú lerakódásokra. (Bp., 1894)
  A Háromszék megyei Sósmező és környékének geológiai viszonyai, különös tekintettel az ottani, petróleumtartalmú lerakódásokra. (Bp., 1895)
  A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon. 1774–1896. (Földtani Közlöny, 1897)
  A magyar korona országainak területén mívelésben és feltárófélben lévő ásványok előfordulási helyei. Gesell Sándorral. (Bp., 1899; németül is)
  Vélemény Pécs szabad kir. város és környéke forrásvizei ügyében. (Pécs, 1900)
  A Magyar Királyi Földtani Intézet. Szontagh Tamással. (Bp., 1900)
  A petróleumra való kutatások állása a magyar szent korona országaiban. (Bp., 1908)
  Néhány rhaetiai kori kövület Rezi vidékéről. Lóczy Lajossal. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I. Bp., 1912; németül: Bp.–Wien, 1912).

  Irodalom

  Irod.: Szontagh Tamás: B. J. élete és munkálkodása. Művei bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 1910)
  Schafarzik Ferenc: B. J. l. tag emlékezete. (Bp., 1914)
  Papp Károly: Megemlékezés B. J. volt elnökünkről. (Földtani Közlöny, 1940)
  Eligius Róbert: B. J. (Hidrológiai Tájékoztató, 1965)
  Csiky Gábor: B. J. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1984)
  Vitális György: B. J. és Böckh Hugó szerepe a magyar geológiában. (Földtani Közlöny, 1993)
  Hála József: A Földtani Intézet atyja: B. J. (Természetbúvár, 1995).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu