Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Bethlen Elek, bethleni gr.

  politikus, történetíró


  Született: 1777. március 20. Üreg, Nyitra vármegye
  Meghalt: 1841. február 11. Pest

  Család

  Sz: Bethlen Pál (1735–1795) cs. és kir. kamarás, lovassági tábornok, br. Kemény Krisztina. F: 1797-től von Platow, Vilma (1772– 1832). Fia: Bethlen Pál (1798–1859) cs. és kir. kamarás, főispán.

  Iskola

  A göttingeni egyetemen tanult, majd hosszabb utazást tett Európa több országában (1809-ig).

  Életút

  Tanulmányai befejezése után Miksa főhercegnek, az erdélyi nemesi felkelés (= insurrectio) parancsnokának hadsegéde (1809–1810), leszerelése után birtokain gazdálkodott (1810-től). Az erdélyi főkormányszék (= Gubernium) tanácsosa (1835–1841).

  Történetíróként Erdély középkori történetével, művelődéstörténetével, gazdasági helyzetével foglalkozott. Történeti munkáit német és latin nyelven írta, s elsősorban a külföldnek szánta. Német nyelvből több drámát fordított. Munkáinak nagy része, így göttingeni, coburgi és koppenhágai útinaplója (1795–1797), valamint emlékirata az erdélyi insurrectióról (1809–1810) kéziratban maradt. Történeti, közgazdasági és művelődéstörténeti jegyzeteinek, valamint okmánygyűjteményének tárgyszerinti lajstroma (121 szám) a Századokban jelent meg (1887). Ezen kéziratgyűjtemény holléte ismeretlen.

  Szerkesztés

  Magyar nyelvű írásai elsősorban a Hasznos Mulatságokban és a Hon és Külföldben jelentek meg.

  Főbb művei

  F. m.: Halálfő. Vígjáték 2 felvonásban. Németből ford. B. E. (Kolozsvár és Szeben, 1793)
  Ansichten von Siebenbürgen. (Pest, 1818)
  Vestigia illustris familiae della Genga in Transsylvania. (Claudiopolis, 1826)
  Geschichtliche Darstellung des deutschen Ordens in Siebenbürgen. (Wien und Leipzig, 1831)
  Szilágyság. (Hon és Külföld, 1842)
  kéziratban: Eulalia és Meinau. Ziegler szomorújátéka 5 felvonásban. Ford. (bem.: Pest, 1811. júl. 18.)
  Ideen eines siebenbürgischen Patrioten. (1809).

  Irodalom

  Irod.: Torma Károly: Két nevezetes okiratgyűjtemény nyomai. (Századok, 1887)
  Iván Ede: Egy erdélyi főúr a német klasszikusok társaságában. (Vasárnapi Ujság, 1910)
  Lukinich Imre: A bethleni gróf Bethlen család története. (Bp., 1927)
  Lukinich Imre: Gr. B. E. naplójegyzetei az 1809-i erdélyi nemesfölkelésről. (Hadtörténeti Közlemények, 1928).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu