Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Berend Iván

  közgazdász

  Reich Iván


  Született: 1924. április 20. Budapest
  Meghalt: 2006. február 21. Budapest
  Temetés: 2006. április 20. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr, szóróparcella

  Család

  Sz: Berend (Reich) Lajos, Frank Mária bőrdíszműves. Apját kisgyermekkorában elvesztette. F: 1944-től Schönberger Veronika iskolaigazgató. Leánya: Berend Beáta (1946. márc. 15.) középiskolai tanár, filozófus; fia: Berend János (1951. júl. 24.) autószerelő.

  Iskola

  A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1949), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1962), doktora (1978).

  Életút

  A Mérnökszakszervezet osztályvezetője (1947–1948), a Tudományos Folyóiratkiadó igazgatóhelyettese (1948–1949). Az Országos Tervhivatal (OT) Műszaki Fejlesztési Főosztály Közgazdasági Csoportjának vezetője (1949–1954). A Földművelésügyi Minisztérium (FM), ill. a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Beruházási Politikai Osztályának vezetője (1954–1968). Az OT Beruházási és Építési Főosztály Mérlegosztályának vezetője (1968–1971), az OT Távlati Tervezési Főosztályának főosztályvezető-helyettese (1971–1985). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. tanácsadója (1986-tól). Az MKKE-n a beruházás gazdaságtana tárgy előadó tanára (1953-tól), c. egy. docens (1965–1979), c. egy. tanár (1979-től). Az MSZMP KB Pártfőiskola előadója (1957-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1956–1962: megszakítással). FAO-, KGST- és EGB-programok szakértője.

  Agrárökonómiával, elsősorban a mezőgazdasági beruházások hatékonyságával, a beruházási tevékenység és az ezzel összefüggő fejlesztési politika kérdéseivel, a tőkeigényesség, a munka technikai felszereltsége és a munkatermelékenység összefüggéseivel, mezőgazdasági növekedéselméletekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a magyar gazdaság növekedési pályáinak elemzése, a gazdasági fejlődés nem gazdasági feltételeinek feltárása, hosszú távú lehetőségeinek számbavétele terén.

  Elismertség

  Az MTA–TMB Közgazdaság-tudományi Bizottsága tagja (1965–1974). A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) díszdoktora (1995).

  Elismerés

  Haza Szolgálatáért Érdemrend (1971), Munka Érdemrend (ezüst, 1968), Munka Érdemérem (1969), Jubileumi Emlékérem (1970). Akadémiai Díj (1982).

  Főbb művei

  F. m.: A műszaki fejlesztés tervezése. (Többtermelés, 1953)
  A mezőgazdasági építkezésekről. Niklai Ádámmal. (Statisztikai Szemle, 1955)
  Nagyüzemi feltételek és jövedelmezőség a szövetkezeti gazdálkodásban. Többekkel. (Közgazdasági Szemle, 1957)
  A termelőszövetkezetek beruházásai. Kappéter Ivánnal. (Mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi kiskönyvtára. 10. Debrecen, 1957; 2. átd. kiad. Bp., 1961)
  Mezőgazdasági beruházások. (Belpolitikai Szemle, 1959)
  A termelőszövetkezeti építkezések néhány gazdasági vonatkozású kérdése. (Magyar Építőipar, 1959)
  A termelőszövetkezetek építési beruházásainak helyzete. (Agrártudomány, 1959)
  Az élő és tárgyiasult munka arányának változása a mezőgazdaságban. Kand. értek. (Bp., 1962)
  A szocialista mezőgazdaság anyagi-műszaki bázisának kiépítése. Tananyag az MSZMP gazdaságpolitikai tanfolyama számára. (Bp., 1963)
  A mezőgazdasági beruházások gazdaságossága és hatékonysága. (Közgazdasági Szemle, 1963)
  A mezőgazdasági beruházások gazdaságossága. 8 melléklettel. (A nagyüzemi gazdálkodás kérdései. Bp., 1964)
  Beruházáspolitika. Az MSZMP KB Pártfőiskola jegyzete. (Bp., 1965)
  A mezőgazdaság beruházási politikája. Az MSZMP KB Pártfőiskola jegyzete. (Bp., 1965)
  Az üzemfejlesztési terv és a beruházások kapcsolata a termelőszövetkezeteknél. (Pénzügyi Szemle, 1966)
  A mezőgazdasági beruházások gazdasági hatékonysága. (Bp., 1967)
  Beruházás a termelőszövetkezetben és az állami gazdaságokban. Monográfia. (Bp., 1968)
  A beruházások állami irányítása, népgazdasági tervezése. Az MSZMP KB Pártfőiskola jegyzete. (Bp., 1968)
  A beruházások állami irányításának közgazdasági eszközei. Előadói segédanyag. (A TIT Közgazdasági Választmánya kiadványa. Bp., 1968)
  Mezőgazdasági építészet. Többekkel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1968)
  Relative Capital Intensity of Food Production and Industry. Benet Ivánnal. (Acta Oeconomica, 1969)
  Az élelmiszergazdaság fejlesztésének eszközigénye. Benet Ivánnal. (Gazdaság [folyóirat], 1969)
  A beruházások állami irányításának közgazdasági eszközei a mezőgazdaságban. (Az MSZMP agrárpolitikájának fő vonásai. Az MSZMP KB Politikai Főiskolájának tankönyve. Bp., 1970)
  Közgazdasági szabályozó rendszerünk továbbfejlesztése. Az 1971. jan. 1-jén életbe lépő új szabályozók és azok magyarázata. Antal Lászlóval, Buda Istvánnal. (Bp., 1970)
  A beruházási piac helyzetéről. (Közgazdasági Szemle, 1970)
  Az eszközigényesség alakulásáról. (Közgazdasági Szemle, 1971)
  A termelési adóalap- és beruházásigényessége a KGST-országokban. Huszár Józsefnével, Rabi Bélával. (Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei, 1971)
  A beruházások népgazdasági tervezéséről. (Közgazdasági Szemle, 1972)
  Fejlesztési politika hosszabb távon. Gazdasági fejlődésünk és az állóeszköz-igényesség kapcsolata. (Gazdaság [folyóirat], 1974)
  Long-Range Development Policy – Interrelations between Economic Development and Capital Intensity. (Acta Oeconomica, 1974)
  A beruházási rendszer. (Közgazdasági Szemle, 1975)
  Fejlesztési-beruházási politika. (Közgazdasági ismeretek. Bp., 1975)
  Measuring Methods of the Efficiency of Capital Investments and Related Experiences. Simon Nórával. (Bp., 1976)
  Az eszközigényesség változása Magyarországon. I–II. köt. Monográfia és doktori értek. is. (Az Országos Tervhivatal kiadványa. Bp., 1977)
  Eszközigényesség és fejlesztési politika. Monográfia. (Bp., 1979; angolul: 1989)
  Fejlesztéspolitikai dilemmák, megújítási korszakok. (Gazdaság [folyóirat], 1981)
  A jövő tervezése, a tervezés jövője. Többekkel. (Bp., 1982)
  The Renewal Cycle of Fixed Assets under the Conditions of the 1980s in Hungary. (Acta Oeconomica, 1983)
  Az infrastruktúra szerepéről a gazdaság fejlődésében. (Gazdaság [folyóirat], 1985)
  Capital Intensity and Development Policy. (Bp., 1985; japánul: Kyoto, 1989)
  A technika gazdasági abszorpciója. (Magyar Tudomány, 1987)
  Növekedési pálya és tőkeigényesség. (Közgazdasági Szemle, 1988)
  A fejlődés nem gazdasági tényezőinek szerepnövekedése. (Magyar Tudomány, 1991)
  Gazdasági növekedés, átalakulás, átlényegülés. Transzformáció, transzfiguráció. (Magyar Tudomány, 1992)
  Növekedés? Növekedés! A gazdasági növekedési pálya feltételei. (Bp., 1993)
  Hungary’s Growth Path. Transformation or Transfiguration of the Growth Path. (Acta Oeconomica, 1993)
  A növekedési pályaváltás motívumai Magyarországon. (Magyar Tudomány, 1995)
  Az ezredforduló utáni magyar gazdaság kondíciói. (Új növekedési pálya felé. Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából. Szerk. is. Bélyácz Ivánnal. A Janus Pannonius Tudományegyetem kiadványa. Pécs, 1997)
  Az ezredforduló utáni magyar gazdaság. I–II. köt. Tanulmányok. (Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából. Pécs, 1997)
  A gazdasági növekedés a kétezredik évben is folytatódik. (Magyar Tudomány, 2000)
  Gazdasági növekedés. Az ezredfordulói magyar gazdasági változások és történelmi hátterük. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola tananyaga. (Pécs, 2002).

  Irodalom

  Irod.: Ki kicsoda magyar mezőgazdaságban? Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
  Halálhír. (Új Dunántúli Napló, 2006. márc. 27. és Népszabadság, 2006. ápr. 8.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu