Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Ágai Adolf

  író, újságíró, szerkesztő

  1848-ig Rosenzweig Adolf


  Született: 1836. március 31. Jánoshalma, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1916. szeptember 22. Budapest

  Család

  Sz: Rosenzweig József (†1864) orvos, műfordító (többek között a Szózatot és néhány Petőfi-verset fordított héber nyelvre). Gyermekkorát Orahovicán (Eszék mellett) töltötte, ezért 4 éves koráig csak horvátul beszélt, miután a család Pécelre költözött megtanult magyarul is.

  Iskola

  A gimnázium 8. osztályát Nagykőrösön végezte, ahol tanára volt Arany János és Szász Károly; a bécsi egyetemen orvostudori okl. szerzett (1862).

  Életút

  A Hölgyfutár bécsi munkatársa (1854–1857), a Borsszem Jankó c. élclap szerkesztője (Csicseri Bors néven, 1868–1910), a Magyarország és a Nagyvilág (1870–1879), a Kis Lap c. gyermeklap szerkesztője (Forgó bácsi néven, 1871–1908).

  A modern magyar élc műfajának kialakítója, a szellemes csevegő stílusú tárcaműfaj népszerűvé tevője. Legértékesebb tevékenysége az élclapszerkesztés volt: a városi (polgári) vicclapirodalom úttörője. A magyar reformkor idején kialakult regény, színpadi mű, életkép jellegzetes komikus, humoros, szatirikus alakjainak folytatásaként teremtette meg a korra jellemző vicclapi figurákat. Nyers őszinteséggel fogalmazta meg alakjait: a zsidó, a cigány, a paraszt, a tanító, a rendőr, az arisztokrata, a vénkisasszony, a hivatalnok stb. magán viselte a rá jellemző típus hibajegyeit, amelyeket azonban maró szarkazmus helyett humorba oltva jelenített meg. A Borsszem Jankó főleg ezekre a társadalmi és jellemtípusokra épülő vicclap volt (amelynek 29 jellegzetes alakját ő találta ki). Íróként és szerkesztőként is a polgári nemzeti liberalizmus híve volt. Fontos feladatának tekintette a pesti német és zsidó középosztály asszimilációját: tárcáiban a zsidóság teljes egyenjogúságáért emelt szót. Ismertebb álnevei: Csicseri Bors, Forgó bácsi, Porzó, Spitzig Iczig, Dr. Tőkés.

  Emlékezet

  Terézvárosi lakásában (Bp. VI. Baross u. 11.). tárlatot rendeztek tiszteletére (2007. szept.).

  Elismertség

  A Kisfaludy Társaság tagja (1877-től).

  Szerkesztés

  A Hölgyfutár bécsi munkatársa (1854–1857), a Borsszem Jankó c. élclap szerkesztője (Csicseri Bors néven, 1868–1910), a Magyarország és a Nagyvilág (1870–1879), a Kis Lap c. gyermeklap szerkesztője (Forgó bácsi néven, 1871–1908). Különböző álneveken számos humoros naptárt szerkesztett (Spitzig Iczig naptára 1866/67-től; Borsszem Jankó naptára 1869/70- től; Mokány Berci naptára 1875/76–1900/01). A Borsszem Jankó alakjaiból Csicseri Bors néven írta meg Egy görbe nap c. bohózatát (1902).

  Főbb művei

  F. m.: Porzó tárcalevelei. Rajzok a társaséletből, a család köréből, úti vázlatok. I–II. (Bp., 1876; 2. kiad. 1880)
  Püf neki! Mokány Berci válogatott gorombaságai. (Bp., 1877)
  Gyermek humor. Rajzok és jellemző vonások a gyermekvilágból. (Bp., 1877)
  Gyöpre magyar! Válogatott java kortes-adomák és dalok. Összehányta Duhaj Marci, kiadta Mokány Berci. (Bp., 1879)
  Forgó bácsi gyermekszínháza. (Bp., 1882)
  Diák ismeretek tára. Terjeszti Bukovay Absentius. (Bp., 1883)
  Forgó bácsi képeskönyve. Versek és mesék. (Bp., 1887)
  Az én kis világom. Versek és mesék. (Bp., 1887)
  Fáin! Java adomák tárháza. Összegyűjtötte Csicseri Bors. (Bp., 1889; 2. kiad. 1892)
  Por és hamu. Barátaim és jó embereim emlékezete. (Bp., 1892)
  Igaz történetek. Húsz elbeszélés. (Bp., 1893; 2. kiad. 1895)
  Vízen és szárazon. Útirajzok. I-II. (Bp., 1895)
  A Violka Vera és egyéb elbeszélések. (Bp., 1897)
  Egy görbe nap. Énekes bohózat Balogh Tihamérral. (Bp., 1902; bem.: Népszínház, 1902)
  A kis olvasó. Szózat a szülékhez. Gyermeklevelek gyűjteménye. (Bp., 1903)
  Új hamu. A por és hamu 2. sorozata. Porzó néven. (Bp., 1906)
  Utazás Pestről Budapestre. 1843–1907. Rajzok és emberek a magyar főváros utolsó 65 esztendejéből. Porzó néven. (Bp., 1908; 2. kiad. 1909; hasonmás kiad. 2004)
  Ha’’ szóllyék! … Mokány Berci viselt dolgai mind a kilenc világrészben és a hozzájuk kapcsolt vármegyékben. I–II. Csicseri Bors néven. (Gyoma, 1910)
  Rontó Pál viselt dolgai vízen és szárazföldön. Forgó bácsi néven. (Bp., 1912)
  Seiffensteiner Salamon adomái. (Bp., 1920; hasonmás kiad.: 1989)
  Dombszögi és bugaci Mokány Berci zaftos históriái. Írta Csicseri Bors. Aktuális ízzel fűszerezte Molnár Jenő. (2. bőv. kiad. Bp., 1927)
  Mokány Berci és Spitzig Itzig, Göre Gábor mög a többiek… Vál., jegyz., utószó Buzinkay Géza. (Bp., 1988)
  ford.: Gerstäcker, Fr.: Az arkanzási lókötők. I–IV. Zilahy Károllyal. (Pest, 1860)
  De la Tour: Jelenetek a magyar életből. I–III. (Pest, 1861)
  Nixarpa Eiluj [Apraxin Júlia]: Ilona. Reg. a magyar életből. I–II. (Pest, 1861)
  Sand, G.: Egy szegény leány története. I–II. (Pest, 1861)
  Kock, P.: Víg cimborák. I-IV. (Pest, 1863)
  Montépin, X.: Egy őrült szerelmei. I–II. (Pest, 1864).

  Irodalom

  Irod.: Terebesi László: Népiességek Á. A. tárcáiban. (Magyar Nyelvőr, 1910)
  Mezey Sándor: Á. A.-ról. (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1913)
  Hajdú Miklós: Á. A. (Magyar Zsidó Szemle, 1916)
  Schächter Miksa: Á. A. és a zsidóság. (Múlt és Jövő, 1916)
  Schöpflin Aladár: Á. A. (Nyugat, 1916)
  Gálos Rezső: Á. A. (Irodalomtörténet, 1917)
  Gulyás Pál: Magyar szépirodalom idegen nyelven. (Bp., 1917)
  Gerő Ödön: Á. A. (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1918)
  Kéky Lajos: Á. A. (Budapesti Szemle, 1918)
  Lőw Immanuel: Ágai-szószedet. (Bp., 1924)
  Rubinyi Mózes: Á. A. stílusáról és nyelvéről. (Magyar Nyelvőr, 1924)
  Steiner Lenke: Á. A. (Bp., 1933)
  Sós Endre: A nagyváros írói. (Bp., 1946)
  Csathó Kálmán: Á. A. (Cs. K.: Írótársak között. Bp., 1965)
  Scheiber Sándor: Á. A. zsidó folklorisztikus adatai. (Magyar Izraeliták Országos Képviselete évkönyve, 1983/84)
  Humorlexikon. Szerk. Kaposy Miklós. (Bp., 2001).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu