Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Beöthy Leó, bessenyői és örvendi

  közgazdász, statisztikai író, műfordító


  Született: 1839. Nagyvárad
  Meghalt: 1886. január 5. Budapest

  Család

  Sz: Beöthy Sándor helytartótanácsos.

  Iskola

  Három gimnáziumi osztályt végzett, majd édesapja magánúton taníttatta. Tizennégy éves korától autodidakta: számos nyelven tanult, majd szépirodalommal és közgazdaságtannal fogl. Az MTA tagja (l.: 1877. máj. 24.).

  Életút

  A Hölgyfutár munkatársa (1860–1863), a Magyar Gazda szakírója (1864–1865), a Hon c. lap közgazdasági rovatvezetője (1865– 1867). A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium tisztviselője (1867–1883), c. osztálytanácsosi rangban (1877-től). Az Országos Statisztikai Hivatal aligazgatója (miniszteri osztálytanácsosként, 1883–1886).

  Első írásai a temesvári Delejtűben jelentek meg (Thőbey álnéven, 1858–1859), majd elbeszéléseket közölt a Hölgyfutárban (hol Octavia c. eredeti regénye is megjelent, 1860–1863). Piso címmel egy szomorújátékot is írt. Műfordítóként elsősorban francia irodalmat (pl. Verne egy művét) tolmácsolt. Társadalomtudományi munkásságára erősen hatott a darwinizmus és a pozitivizmus. Magyarországon elsőként végzett társadalomnéprajzi kutatásokat. A korszerű statisztikai kutatások egyik magyarországi úttörője is.

  Elismerés

  Az MTA Jutalma (1875), Marczibányi-jutalma (1882).

  Szerkesztés

  A Hölgyfutár munkatársa (1860–1863), a Magyar Gazda szakírója (1864–1865), a Hon c. lap közgazdasági rovatvezetője (1865– 1867). Az Országos Statisztikai Hivatal Évkönyvei és az Országos Statisztikai Hivatal Közleményei szerkesztője (1867–1885).

  Főbb művei

  F. m.: Magyarország áruforgalma Ausztriával és a külfölddel 1867. (Pest, 1868)
  A kereskedelem. (Statistikai előadások. 6. Pest, 1869)
  Magyarország áruforgalma Ausztriával és a külfölddel 1869. (Pest, 1871)
  Magyarország bányászata az 1868–69. években. (Pest, 1872)
  Magyarország bányászata az 1870–71. években. (Pest, 1873)
  Juda, Izrael és Aram. Történelmi tanulmnáy. (Értekezések a történeti tudományok köréből. IV. köt. 3. Bp., 1874)
  A bankügy elmélete, különös tekintettel a jegybankkérdésre és hazai viszonyainkra. (Bp., 1875)
  Magyarország bányászata az 1872–73. években. (Bp., 1875)
  Magyarország statisztikája. Zsebkönyv. A IX. statisztikai nemzetközi congressus alkalmából a m. kir. stat. hivatalban szerk. Keleti Károllyal. (Bp., 1876)
  Nemzetlét. Tanulmány a társadalmi tudományok köréből Magyarország jelen helyzetének megvilágosítására és orvoslására. (Bp., 1876)
  A társadalom keletkezéséről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1878. márc. 11.; Értekezések a társadalmi tudományok köréből. V. köt. 3. Bp., 1878)
  Magyarország vasútai 1876-ban. (Bp., 1879)
  Magyarország vasútai 1878-ban. (Bp., 1880)
  A társadalmi fejlődés kezdetei. (Bp., 1882)
  ford.: Utazás a föld központja felé. Reg. Verne Gyula után fordította. (Pest, 1865; 2 kiad. 1878)
  Egy jegyző orra. Szerelmi történet a múlt századból. Reg. About Edmund után fordította. (Pest, 1865)
  Természet ellen. I–II. Reg. Rahel után fordította. (Pest, 1864).

  Irodalom

  Irod.: György Endre: Emlékbeszéd B. L. l. tagról. (Bp., 1892)
  Zsigmond Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. B. L. (Bp., 1974)
  Zsigmond Gábor: B. L. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1974).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu