Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Nagy Sándor, K.

  agrárpolitikus, mezőgazdasági mérnök, téeszelnök

  K. Nagy Sándor 


  Született: 1921. szeptember 29. Túrkeve, Jász-Nagykun vármegye
  Meghalt: 2000. április 27. Budapest

  Család

  Sz: Nagy Sándor, Vámos Terézia.

  Iskola

  Hat elemi osztályt végzett (1933). A II. világháború után egy hónapos pártiskolán (1948), a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémián (1949–1950) és az MDP kétéves pártfőiskoláján tanult (1950–1952), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1966).

  Életút

  Kocsisként, kubikosként, újságkihordóként dolgozott (1933–1935), Kecskeméten szőlőmunkás (1935–1937), Budapesten kertészetekben vállalt alkalmi munkákat (1937–1942), Túrkevén a termés feléért ún. feles kertészeti állásban helyezkedett el (1942). Behívták katonának, frontszolgálatot teljesített (1942–1944: megszakításokkal), Nagyszelmencen, alakulatával szovjet hadifogságba esett (1944. nov.; 1947. dec.-ben tért haza).

   

  Hazatérése után Túrkevén kertész (1947–1948), a helyi mozi üzemeltetője (1948–1949). Már tanulmányai idején a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia politikai előadója, majd a tanulmányi osztály vezetője (1949–1950), a budapesti Magyar Agrártudományi Egyetem (MAE) oktatója és a MAE függetlenített párttitkára (1950–1953). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) miniszteri titkára és az FM párttitkára (1953–1955. júl.), a túrkevei Harcos Tsz, 1957-től Búzakalász Tsz elnöke (1955. júl.–1958), az FM Termelőszövetkezeti Osztálya, ill. Szövetkezetpolitikai Főosztálya vezetője és az FM párttitkára (1958–1967). Az MTA–TMB aspiránsa (l.: 1962–1966). A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) főtitkára (1967. ápr. 22.–1972. márc. 31.). Az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztálya alosztályvezetője (1972–1974), a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) párttitkára (1974–1976), a MÉM Információs Központ (Agroinform) főigazgatója (1976–1981).

   

  Az MSZMP KB tagja (1957. febr. 26.–1970. nov. 28.) és az MSZMP KB Mezőgazdasági Bizottsága tagja (1959–1962). Az MSZMP KB Szövetkezetpolitikai Munkaközössége tagja (1966–1985).

  Elismerés

  Munka Érdemérem (1955), Munka Érdemrend (1958), Munka Érdemrend (arany, 1974), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1981), Április 4. Érdemrend (1985).

  Főbb művei

  F. m.: A termelőszövetkezetek megerősítésének soron lévő feladatai. (Rendőrségi Szemle, 1959. 10.)
  Termelőszövetkezeteink nagyüzemi munkaszervezetének kialakítása és fejlesztése. (Társadalmi Szemle, 1960. 2.)
  A termelést fellendítő elosztási formák fejlesztése termelőszövetkezeteinkben. (Társadalmi Szemle, 1961. 2.)
  Termelőszövetkezetek közötti vállalkozások. (Állam és Igazgatás, 1961. 10.)
  A gyengén gazdálkodó termelőszövetkezetek megszilárdításának feladatai. (Állam és Igazgatás, 1962. 4.)
  A termelőszövetkezeti nyugdíjazás fejlesztése. (Társadalmi Szemle, 1962. 8-9.)
  Mezőgazdasági szövetkezetek ésszerű nagysága. Kand. értek. (Bp., 1966)
  A termelőszövetkezetek területi szövetségei. (Társadalmi Szemle, 1968. 1.)
  Írások a kommunizmus szolgálatában. (Társadalmi Szemle, 1968. 3.)
  Néhány ellenvetés. (Társadalmi Szemle, 1968. 11.)
  Az SZKP agrárpolitikája. (Társadalmi Szemle, 1977. 10.)
  Vállalati együttműködés az élelmiszergazdaságban. (Új falu. Bp., Kossuth Kiadó, 1972)
  A mezőgazdasági szövetkezetesítés története Magyarországon. (Dokumentumok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről. 2. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa kiadványa. Bp., 1979; angolul, franciául, németül, oroszul és spanyolul is)
  A mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységi köre és bővítésének megítélése. (Az Agroinform kiadványa. Bp., 1982)
  A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom történeti útja. I–II. köt. (A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1989).

  Irodalom

  Irod.: Túrkeve kislexikona. (Túrkeve, 1996).

   

   

  neten:

   

   

  https://neb.hu/asset/phpOe9wRS.pdf

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2020

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu