Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Mészáros Károly

  erdőmérnök, dendrológus


  Született: 1954. május 6. Csór, Fejér megye
  Meghalt: 2007. június 25. Sopron
  Temetés: 2007. július 2. Sopronbánfalva
  Temetési hely: Hősi Temető

  Iskola

  Székesfehérvárott éretts. (1972), a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE) Erdőmérnöki Karán végzett (1978), a BME Építőmérnöki Kar Útépítő Szakán útépítő és üzemeltető szakmérnöki okl. (1984), az EFE-n tájrendező és környezetvédő szakmérnöki okl. szerzett (1986). Az EFE-n doktorált (1992), a mezőgazdasági tudomány kandidátusa (1994), habilitált (2000).

  Életút

  A Győri Közúti Építő Vállalat művezetője (1978–1981). Az EFE Erdőmérnöki Kar Erdőrendezéstani Tanszék Környezetvédelmi Kutatócsoportjának alapító tud. segédmunkatársa (1981–1987), tud. munkatársa (1987–1993), egy. adjunktusa (1993–1994), egy. docense (1994–2000), egy. tanára (2000. júl. 1.–2007. jún. 25.). Az Üzemtani Tanszék és az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék vezetője (1994–1998), az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet igazgatója (1998. júl. 1.–2007. jún. 25.). Az egyetemi átszervezés után az újonnan megalakult Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettese (2000), általános rektorhelyettese (2006–2007) és az Erdőmérnöki Kar dékánja (2001–2006). A Róth Gyula Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudományi Doktori Iskola vezetője (2000–2007).  Erdőgazdálkodással, erdőállomány-prognózisok, ill. új fatermési és dendrometriai mérési eljárások vizsgálatával és fejlesztésével foglalkozott. Vezető szerepet játszott a Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram kidolgozásában (amely a 2004. okt.-ben elfogadott kormányprogram alapja lett). Vezetése alatt 2002-től működött a Magángazdálkodási Tesztüzem Hálózat, amely a magán-erdőgazdálkodás jellemző konfliktusait, gazdasági folyamatait tárta fel. Aktívan részt vett az állami erdőgazdálkodás stratégiájának kialakításában, az általa irányított kollektívák javaslatainak konkrét eredménye az állami szektor teljes átvizsgálásán alapult.

  Emlékezet

  Csór településen született, középiskoláit Székesfehérvárott végezte, Sopronban élt és tevékenykedett, Sopronban hunyt el. Búcsúztatása selmeci-soproni hagyományok szerint a Nyugat-magyarországi Egyetem főépületének az aulájában történt. A sopronbánfalvi Hősi Temetőben nyugszik.

   

  Tiszteletére az MTA Veszprémi Területi Bizottság Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottsága Mészáros Károly-emléküléseket rendez (2008-tól). Emlékét őrzi a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Alapítvány.

  Elismertség

  Az MTA Agrárközgazdasági Bizottsága, Erdészeti Bizottsága, Erdőgazdálkodási Albizottsága és Vadgazdálkodási Albizottsága tagja. Az MTA Erdőrendezési, Ökonómiai és Erdészeti Politikai Munkabizottsága és az MTA Erdővagyon-gazdálkodási Munkabizottsága elnöke. A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Mező- és Erdőgazdasági Vállalatok Bizottsága tagja. Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) tagja.

   

  A Kisalföldi Erdőgazdasági Rt. igazgatótanácsának tagja. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző Bizottsága tagja. Az OTKA Agrár 4 Zsűri elnöke.

  Elismerés

  Veszprémi Akadémiai Díj (1992 és 1994), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998–2002), Pro Silva Hungaria Díj (2001), Akadémiai Díj (2004), Fehér Dániel-emlékérem (2005), Alföldi Erdőkért Emlékérem (2005).

  Főbb művei

  F. m.: A gazdasági érték kifejezhetőségének módszere, különös tekintettel az erdőgazdálkodásra. (EFE Tudományos Közlemények, 1986)
  Az erdőkárok következtében a fatermelésben beálló változások ökonómiai vizsgálata. (EFE Tudományos Közlemények, 1987)
  Faállományok növőterének szimulációja. (Az Erdő, 1989)
  Az országos erdőállomány véghasználati hozamlehetőségeinek prognózisa az 1991–2040 közötti időszakban. OTKA-tanulmány. Szentkuti Ferenccel. (Sopron, 1991)
  Az erdőérték-számítás felhasználása az erdőtervezésben. Egy. doktori értek. (Sopron, 1992)
  Az erdőérték-számítási, erdővagyon-értékelési eljárások felhasználása az erdőtervezésben. Kand. értek. (Sopron, 1992)
  Erdőérték-számítás. Az erdőértékelés alapjai. Márkus Lászlóval. (Bp., Mezőgazdasági Szaktudás, 1997; 2. kiad. 2000)
  Az erdők helyzete és magánosításának konfliktusai a régióban. (A Civitas Fidelissima diskurzusa. Kulturális, történeti és gazdasági tanulmányok Sopronról. A 2000 őszén Sopronban azonos címmel megrendezett konferencia előadásai. Szerk. Márfai Molnár László és Molnár Csilla. A Nyugat-magyarországi Egyetem kiadványa. Sopron, 2001)
  Az erdei vadkár értékelése. Szerk. (A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási Intézete kiadványa. Sopron, 2002)
  A vad által és a vadban okozott károk, valamint a vadászati kár. Kőhalmy Tamással és Völgyi Lászlóval. (A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazda Mérnöki Szak kiadványa. Sopron, 2002)
  Az erdei és a mezőgazdasági vadkár értékelése. Szerk. Boltos Gyöngyvérrel. (A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar kiadványa. Sopron, 2007).

   

   

  F. m.: írásai az Erdészeti Lapokban: Az élőfakészlet-vagyon értékelésének lehetőségei. Az élőfakészlet pénzbeli értékelése. (1995. 2.)
  A tervezett célállapotra vonatkozó hozadék- és fafaj-szabályozási eljárások kiegészítése a vagyonértékelés eredményeivel. Király Lászlóval és Szentkuti Ferenccel. (1995. 4.)
  Az erdőtelepítés – mint alternatív földhasznosítás – ökonómiai kérdései. Lett Bélával és Pongrácz Katalinnal. (1999. 5.)
  Az erdei tűzkárok elleni védekezés fejlesztése. Horváth Bélával, Kocsó Mihállyal, Traser Györggyel. (2003. 1.)
  Az erdőgazdálkodás gazdasági szabályozásának lehetőségei az EU-csatlakozás tükrében. Lett Bélával. (2003. 2.)
  Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram Magyarországon. 1–5. Többekkel. (2003. 3.–2003. 11.)
  Király László professor emeritus. (2004. 10.)
  Az erdészeti oktatás története. Péterfalvy Józseffel és Varga Szabolccsal. (2005. 11.).

  Irodalom

  Irod.: M. K. (Erdészeti Lapok, 2007. 7–8.)
  M. K. (Nimród vadászújság, 2007. 8.)
  Schiberna Endre: M. K.-emlékülés. (Erdészeti Lapok, 2008. 9.)
  Tanulmánykötet M. K. tiszteletére. 2015–2016. Szerk.: Horváth Sándor, Lett Béla, Stark Magdolna. (A Nyugat-magyarországi Egyetem kiadványa. Sopron. 2015–2016).

   

   

  neten:

   

   

  http://erdeszetilapok.oszk.hu/00332/pdf/275.pdf

  https://web.archive.org/web/20080629043126/http://www.fagosz.hu/fataj/2007/06/280/200706280_MeszarosKaroly_elhunyt.php

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2020

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu