Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Kádár János
  Mikita István
  Nagy Imre
  Péter Rózsa
  Rákosi Mátyás

  Lilla emlékezete 2.

  A tajtékpipa

  1.

   

   

  – Ki légyen az a Csokonai Mihály? Országosan ismert verselő vándorlegény? Aztán miből fog eltartani téged az a híres poéta? Beáll nevendék varróleánynak Bédiné asszonysághoz? Ott fog hímezni-hámozni?! – Vajda Pál kvesztor uram hatalmasat kacagott adomáján, méghozzá oly’ akkorát, hogy veretes pipája is kihullott keze közül. Hanem aztán a gyönyörű tajtékpipa nagyot koppant a Tó utcai ház pádimentumán, s e „produkció” után rögvest ketté is törött. – A teringettét! Ennek is az a vitéz versfaragó az oka – gondolta bosszúsan.

   

  – De kedves jó apámuram, Vitéz Mihály mégiscsak ismert verselő, hisz Weinmüller Bálint tipográfiája nyomatta ki nemrégen poémáit. Csokonait most nevezék ki a csurgói kollégium rektorává… – mondta szelíden Vajda Julianna, Vajda Pál kvesztor úr leánya, miközben csendesen összeszedegette a pipamaradványokat.

   

   

  – Ki légyen az a Csokonai Mihály? Az országosan ismert verselő vándorlegény még hogy csurgói rektor! Ma itt, holnap meg amott! Nem oly’ régen még Bédiné asszonyság Manca leányának csapta a szelet! Te mondtad, Julilla, hogy Édes István és Édes Gergely komedálta azt az éhenkórászt! Ott komedálták, aztán komédiált a hímező leányok előtt! Most meg hozzánk jönne leánynézőbe? – Vajda Pál hatalmasan megnyújtotta az „á” hangokat, mert módfelett szeretett szókkal komédiálni leányával, ám ezúttal dühösen kapta ki Julianna kezéből a pipamaradékot. – A teringettét! Ennek is az a hitvány Weinmüller az oka, még hogy tipográfus! Magyarul sem ért az tán egy szót sem – gondolta bosszúsan, de hangosan csak ennyit mondott: – Aztán hány exemplárt adott el a poéta könyvéből Weinmüller úr? Négyet, ötöt, tán hatot is?

   

   

  – De kedves jó apámuram, Vitéz Mihály mégiscsak ismert verselő! Gyönyörű verseket írt nekem, Lillának, s ha Weinmüller úr kinyomatná azokat is, azokból tán többet tudna… – folytatta volna szelíden Vajda Julianna, Vajda Pál kvesztor úr leánya, miközben csendesen lehajtotta fejét, mert a pádimentumon látott még pipadarabkákat.

   

   

  Hanem aztán, e szavakra, Vajda Pál kvesztor uram módfelett feldühödött, méghozzá oly’ akkorát, hogyha lett volna még egy pipája, tán azt is eldobálja.

   

   

  – Ki légyen az a Csokonai Mihály? Az országosan ismert verselő vándorlegény? Még hogy Lillának mert nevezni poémáiban! Micsoda név ez? Ily’ név nincs is! A leányomat Vajda Juliannának hívják, nem tűröm, hogy egy senkiházi éhenkórász komédiáljon vele! Hát mije vagy te annak a kurafi pennahordónak?! A múzsája vagy? Vagy tán istentelenkedtek is?!

   

  Vajda Pál már üvöltözött leányával, Vajda Juliannával, majd ez égzengés után hatalmas robaj is hallatszódott, mert a kvesztor úr iszonytató indulatában az ebédlőajtón is nagyot legyintett, méghozzá oly’ akkorát, hogy a polcon lévő poharak közül némelyek követték a gyönyörű tajtékpipa útvonalát a pádimentum felé. Vajda Julianna, Vajda Pál kvesztor uram leánya, hangos zokogásban tört ki, majd seprőt ragadott és lapátra hányta az üvegszilánkokat és a pipatöredékeket…

   

   

  2.

   

   

  Hanem, e fertelmes szavak után Vajda Pál kvesztor uram nagyon megszégyellte magát. Nem volt rossz ember ő, sosem vetemedett még ilyen indulatokra leányával szemben. Visszasomfordált az ebédelőszobába, ahol Julilla épp a seprőt rendezgette.

   

   

  – Csokonai Mihály, vitéz versfaragó tényleg rektor lészen? – kérdezte óvatosan.

  – Vitéz Mihály úr épp’ azt intézé Festetics grófnál – szipogta Julilla.

  – Hát, ha tényleg visszajő és tényleg rektor lészen, a rektor úr nálunk vendég lészen – válaszolta óvatosan. Ezúttal az „é” hangot nyújtá meg, mert módfelett szeretett komédiálni.

   

   

  Vajda Pál kvesztor uram, ezúttal nagyon megfontoltan csukta be előbb az ebédelőszoba ajtaját, majd a bejárati kaput.

   

  Weinmüller Bálint tipográfiája mellett működött Weingráber Mátyás tajtékmetsző és gyűrűverő mester műhelye.

   

  Vajda Pál kvesztor uram Lévai István társaságában, ezúttal oda igyekezett, mert ott látott a minap egy új, gyönyörű tajtékpipát, no és egy rubinveres gyűrűt…

  Szerző: Kozák Péter

  Műfaj: Történet

  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (21), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (104), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (157), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (951), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (690), meteorológus (14), mezőgazda (125), mezőgazdasági mérnök (103), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (22), műfordító (212), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (46),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu