Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Medgyessy Pál

  matematikus, tudománytörténész, bibliográfus


  Született: 1919. október 10. Egercsehi-Bányatelep, Heves vármegye
  Meghalt: 1977. október 8. Budapest
  Temetés: 1977. október 19. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Sz: Medgyessy György gyógyszerész, Varga Jolán (†1947). F: 1952-től Kormos Éva tanár. Leánya: Medgyessy Éva (1953–). 2. Belea Gyöngyi matematikus.

  Iskola

  Elemi iskoláit szülőfalujában végezte (1929), a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1937). Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1942), a Debreceni Tudományegyetemen természettudományi doktori okl. szerzett (1950), a matematikai tudományok kandidátusa (1955), doktora (1973).

  Életút

  A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvostudományi Kar Fizikai Intézete gyakornoka, tanárjelöltje (1941–1942), a Magyar Optikai Művek (MOM) optikai számolója (1942), a II. világháborúban nem hadműveleti beosztásban frontszolgálatot teljesített (1942–1944), a Szovjetunióban hadifogságban volt (1944–1946).

  A DOTE Fizikai Intézete gyakornoka (1948–1949), a Kísérleti Fizikai Intézet egy. tanársegéde (1950–1951). Az MTA–TMB-n Rényi Alfréd aspiránsa (az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetében, 1951–1954), az MTA Matematikai Intézet Valószínűségszámítási Osztályának tud. munkatársa (1954–1961), tud. főmunkatársa (1961–1973), tud. tanácsadója (1973–1977).  Valószínűségszámítással, matematikai statisztikával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a valószínűség-eloszlásfüggvények felbontási problémáinak kutatásában. Alapvető megállapításokat tett a valószínűségszámítás, ill. a matematikai eloszlásfüggvények biológiai és orvosi alkalmazásai terén. Nevéhez fűződik az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) matematikai részének modernizálása és átdolgozása. Számos bibliográfiát is szerkesztett, tudománytörténeti munkássága is értékes. Népszerű dolgozatokat írt – többek között – az ókori egyiptomi piramisok rejtélyeiről a korai kínai matematikáról és asztrológiai érdekességekről.

  Elismerés

  Akadémiai Díj (1963).

  Főbb művei

  F. m.: Demonstration of Lissajous Figures. (American Journal of Physics, 1949)
  Készülék egyirányú rezgések eredőjének szemléltetésére. (Fizikai Szemle, 1951)
  A Galton-féle deszkával kapcsolatos néhány problémáról. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1952 és külön: Bp., 1953) Valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. – Új készülék Fourier-szintézis és analízis valamint hasonló sorfejtési feladatok elvégzésére. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1953 és mindkettő külön: Bp., 1954)
  Valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. Kand. értek. (Bp., 1954)
  Valószínűségszámítás. Vincze Istvánnal. (Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. 59. Bp., 1954)
  Szorzatintegrálás, Fourier-szintézis és hasonló feladatok elvégzése kvadrát-planiméter és egy új készülék kombinációjának segítségével. – Diszkrét valószínűség-eloszlások keverékének felbontása összetevőikre. – Újabb eredmények valószínűség-eloszlásfüggvények keverékének összetevőire bontásával kapcsolatban. – A kémiai frakcionáló megosztás matematikai tárgyalása nem teljes diffúzió esetén. Többekkel. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1954 és mindegyik külön: Bp., 1955)
  A valószínűségszámítás néhány gyakorlati alkalmazása. Vincze Istvánnal. (Természet és Társadalom, 1954)
  Közelítő eljárás Cauchy-sűrűségfüggvények keverékének összetevőkre bontására. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1956)
  Stabilis valószínűség-sűrűségfüggvényekre fennálló parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1956)
  Egy mechanikai függvényszintetizátor. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1957)
  Valószínűségszámítás. Egy. segédkönyv. Takács Lajossal. (Műszaki matematikai gyakorlatok. Bp., 1957; 2. kiad. 1966; 3. kiad. 1973)
  Magyarországon 1901-től 1957-ig megjelent matematikai tárgyú könyvek és jegyzetek bibliográfiája. Összeáll. Czipszer Jánossal. (Bp., 1958)
  Partial Integro-Differential Equations for Stable Density Functions and Their Applications. (Publicationes Mathematicae, Debrecen, 1958)
  Jaglom, Iszaak Mojszejevics–Hincsin, Alekszandr Jakovlevics: Az információelmélet matematikai alapjai. A magyar kiadást szerk. Éltető Ödön. Ford. M. P. (Bp., Műszaki, 1959)
  Modern matematika mérnököknek. I–II. köt. Szerk. Beckenbach, Edwin Ford. Ford. Farkas Miklós és M. P. A bibliográfiát kiegészítette Fényes Tamás, Heppes Aladár és M. P. (Bp., Műszaki, 1960–1965)
  Decomposition of Superpositions of Distribution Functions. Monográfia. (Bp., Akadémiai, 1961)
  Diszkrét valószínűség-eloszlások áttranszformálása sűrűségfüggvénnyé. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1961)
  Két elv fotografikusan regisztrált változó mennyiség adott függvényének közvetlen regisztrálására. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1962)
  Külföldi szakfolyóiratok az Akadémiai Kiadónál megjelent önálló matematikai munkákról. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1962)
  On the Interconnection between the Representation Theorems of Characteristic Functions of Unimodal Distribution Functions and of Convex Characteristic Functions. (Az MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1963)
  Eloszlás- és sűrűségfüggvény-grafikonok alakjának jellemzéséről. 1–2. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1963–1967)
  Egy konvolúciós típusú integrálegyenlet numerikus megoldása és ennek felhasználása Gauss-függvény szuperpozíciók felbontására. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1966)
  On a New Class of Unimodal Infinitely Divisible Distribution Functions and Related Topics. (Studia Mathematica, 1967)
  Sűrűségfüggvény-szuperpozíciók felbontásának egy, lényegileg új módszeréről. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1967)
  Gauss-függvénykeverékek numerikus felbontására szolgáló egyik eljárás javításáról. Varga Lászlóval. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1968)
  Rényi Alfréd munkássága. Összeáll. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1971 és külön: Bp., 1971)
  Inkorrekt matematikai problémák vizsgálatának jelen állásáról, különös tekintettel I. fajú operátoregyenletek megoldására. Áttekintés. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1971)
  Sűrűségfüggvények és diszkrét eloszlások szuperpozíciójának felbomlása. Doktori értek. (Bp., 1972)
  Matematikatörténeti mendemondák. A Cheops-piramis matematikája. (Természet Világa, 1973)
  A matematikatörténet árnyékában. A Ji-King matematikája. Medgyessyné Belea Gyöngyivel. (Természet Világa, 1975)
  Decomposition of Superpositions of Density Functions and Discrete Distributions. Monográfia. (New York, 1977)
  „Tudományos kísértetjárás.” Asztrológia és statisztika. Medgyessyné Belea Gyöngyivel. (Természet Világa, 1978)
  Mágikus négyzetek. (Természet Világa, 1981).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1977. okt. 11.–Népszabadság, 1977. okt. 13.)
  A sokoldalú tudós, M. P. emlékezete. (Magyar Nemzet, 1977. nov. 2.)
  Gazda István: Elhunyt M. P. (Természet Világa, 1978)
  Rostás Zoltán: M. D., a sokoldalú matematikus. (Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, 1997)
  Sain Márton: Matematikatörténeti abc. (6. kiad. Bp., 1993).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu