Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Dögei Imre

  agrárpolitikus


  Született: 1912. június 24. Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 1964. január 16. Budapest
  Temetés: 1964. január 22. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Szegényparaszti családból származott. Sz: Dögei Ferenc, Balogh Eszter.

  Iskola

  Törökszentmiklóson öt elemit végzett, a két világháború között napszámos, földműves, majd a helyi mezőgazdasági gépgyár munkása (1943–1944).

  Életút

  A II. világháború után az MKP tagja, a párt törökszentmiklósi szervezetének alapító tagja (1944), Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei vezetőségi tagja (1946-tól). Az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (ÚFOSZ) főtitkára (1946. szept. 15.–1948. dec. 18.), az ÚFOSZ és a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége egyesítésével létrehozott Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége ügyvezető elnöke (1948. dec. 18.– 1949. aug.), a Szövetkezetek Országos Szövetsége elnöke (1949. aug. 9.–1951. máj.). Az MKP Központi Vezetősége (KV) és a KV Szervező Bizottságának póttagja (1946. okt. 1.–1948. jún. 12.), az MDP KV tagja (1948. jún. 14.–1956. okt. 31.) és az MSZMP KB tagja (1956. nov. 11.–1960. febr. 12.).

   

  Az Országos Földműves-szövetkezeti Tanács elnöke (1954. ápr. 2.–1956. nov. 4.). Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után az MSZMP alapító tagja, a Kádár János által alapított Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagjaként megbízva a földművelésügyek vezetésével (1956. nov. 12.–1957. máj. 9.), ill. földművelésügyi miniszter (1957. máj. 9.–1960. jan. 15.). A Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság társulati csoportvezetője (1960–1964).  Országgyűlési képviselő (Somogy vármegye, ill. Somogy megye, 1947. aug. 31.–1949. máj. 15.; 1949. máj. 15.–1953. máj. 17.; 1953. máj. 17.–1958. nov. 16.; 1958. nov. 16.–1962. febr. 16.) és az Országgyűlés elnöke (1951. máj. 18.–1952. aug. 14.).  A Rákosi- és a korai Kádár-korszak egyik jelentős agrárpolitikusa. 1945 tavaszán részt vett a földreform végrehajtásában, majd kinevezték az ÚFOSZ főtitkárává. Az 1950-es években előbb Rákosi Mátyás híve, majd támogatta Nagy Imre agrárpolitikáját, ám Nagy Imre bukása után szembefordult a reformokkal. A forradalom idején Olaszországban tartózkodott, hazatérése után – elsősorban a Nagy Imre és a közötte támadt korábbi nézeteltérések miatt – elsők között csatlakozott Kádár Jánoshoz. Kádár megbízta a földművelési tárca és a KB agrárpolitikai bizottságának vezetésével.

   

  Miniszterként a kisparaszti gazdaságok megszüntetését követelte, és fellépett a mezőgazdaság erőszakos, gyors kollektivizálása mellett. A szovjet kolhozrendszer híveként szembekerült Fehér Lajossal (1917–1981), a KB mezőgazdasági osztályvezetőjével, aki a lassúbb, a parasztságot a termelésben érdekeltté tevő megoldást szorgalmazta. Végül is Fehér Lajos koncepciója érvényesült, Dögeit felállították miniszteri székéből: pekingi és hanoi nagykövetté „fokozták le”. Állomáshelyét azonban nem foglalhatta el, mert „szektás és pártellenes” nézetei miatt a KB kizárta tagjai sorából (1960. febr. 12-én). 1962. jan. 9-én a pártból is kizárták és parlamenti mandátumáról is le kellett mondania.

  Elismerés

  Kossuth Érdemrend (1948), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1948), Magyar Népköztársasági Érdemrend (1952), Munka Érdemrend (1956), Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958).

  Főbb művei

  F. m.: Falusi szövetkezeti és szakszervezeti mozgalom. Kelemen Zoltánnal és Nagy Gyulával. (Szemináriumi füzetek. Bp., Szikra, 1947)
  A jó szövetkezet fegyver a dolgozó parasztság kezében. (Az MDP Somogy megyei Bizottsága kiadványa. Kaposvár, 1948)
  Munkás–paraszt szövetség. (Hitelszövetkezeti Könyvtár 3. Bp., 1948)
  A harmadik parasztküldöttség tapasztalatai a Szovjetunióban. (Társadalmi Szemle, 1951)
  A magyar mezőgazdaság az ellenforradalom után. Szerk. Bak István. A bevezetést írta D. I. (Bp., Kossuth, 1958).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1964. jan. 19.)
  Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
  Feitl István: Egy miniszter eltávolítása. A Dögei-ügy. (Magyar Nemzet, 1990. febr. 26.)
  Jónás Károly–Villám Judit: A magyar országgyűlés elnökei, 1848–2002. (Bp., 2002)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. 1848–2004. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004)
  Az 1947. év szept. 16-ára összehívott Országgyűlés almanachja. Főszerk. Marelyn Kiss József és Vida István. (Bp., 2005)
  Sipos Levente: Kolhozosítás vagy szövetkezesítés? D. I. és Fehér Lajos vitái 1957-ben. (Agrártörténet – agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Szerk. Buza János, Estók János, Szávai Ferenc, Varga Zsuzsanna. Bp., 2006)
  Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe. (ÁBTL Monográfiák. Bp., 2017).

   

   

  neten:

   

   

  https://neb.hu/asset/phptFWfA6.pdf

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu