Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Benkő István

  vegyészmérnök


  Született: 1916. július 12. Miskolc
  Meghalt: 1996. január 31. Pécs
  Temetés: 1996. február 19. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr, hamvasztás

  Család

  Sz: Benkő Kálmán, Farkas Ilona. F: 1943-tól Kiss Aranka középiskolai tanár. Fia: Benkő Kálmán (1945–) villamosmérnök; leánya: Benkő Éva.

  Iskola

  Miskolcon éretts. (1934), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1939), kísérleti és elméleti fizikából bölcsészdoktori okl. szerzett (1942), a kémiai tudományok kandidátusa (1968).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete díjtalan (1937–1940), majd díjas gyakornoka (1940–1941). A zombori kereskedelmi iskola helyettes tanára (1941–1942), a szegedi tanítói internátus r. tanára (1942–1944). A Veszprémi Tanfelügyelői Hivatalához beosztott r. középiskolai tanár, ill. az átszervezés után a Veszprém Megyei Tanács Oktatási Osztályának előadója (1944–1950). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémiai Tanszékének egy. adjunktusa (1950–1961), egy. docense (1961–1972), egy. tanára (1972. júl. 1.–1978. jún. 30.); egyúttal a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Spektrográfiai Laboratóriumának külső tud. munkatársa.

  Emissziós színképelemzéssel, ún. nemvezető anyagok színkép-analitikájával foglalkozott. Új eljárást dolgozott ki a germánium és a gallium mennyiségi meghatározására. Jelentős eredményeket ért el a forgó grafitkorongos oldatos eljárás és az elemek közötti hatás vizsgálata és a nagytisztaságú anyagok nyomszennyezőinek meghatározása terén.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1966).

  Szerkesztés

  A Magyar Emissziós Színképelemző Vándorgyűlés Előadásainak szerkesztője (1968–1980).

  Főbb művei

  F. m.: Zselatines festékfoszforok csillapodása. Egy. doktori értek. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1942; németül: Szeged, 1942)
  Szénhamuk germániumtartalmának meghatározása és kinyerése. Halász Andrással. (NEVIKI jelentései. Veszprém, 1952)
  Kismennyiségű szilícium gyors meghatározása alumíniumfluoridban spektrográfiai módszerrel. Szádeczky-Kardoss Gézával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Alumínium, 1953)
  Monofenolok meghatározása abszorpciós spektrográfiai módszerrel. Szádeczky-Kardoss Gézával. (NEVIKI jelentései. Veszprém, 1953)
  Kőszén germániumtartalmának spektrográfiai meghatározása. Szádeczky-Kardoss Gézával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
  Kőszénhamu nyomelemeinek meghatározása spektrográffal. Szádeczky-Kardoss Gézával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1957)
  Műszeres kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Összeáll. Házi Endrével, Szepesváry Pállal. (Veszprém, 1958)
  Tanulmány az arzén színképanalitikai meghatározásához. Kulcsár Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959)
  Vizsgálatok a bór színképi meghatározására. Kulcsár Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
  Forgó grafitkorongos oldatos színképanalitikai eljárás vizsgálata. 1–2. Újhidyné Farkas Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960–1964)
  Bauxitok nyomelemeinek meghatározása spektrográffal. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1961)
  Fizika. 1–2. Egy. jegyz. (Veszprém, 1961–1964; Új kiad. 1972–1973)
  Fizikai laboratóriumi gyakorlatok. Összeáll. Többekkel. (Veszprém, 1964; 2. jav. kiad. 1965; 3. kiad. 1967)
  Emissziós színképelemzés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965)
  Az egyenáramú ív színképanalitikai fényforrás elektromos paraméterei. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
  Stabilitätsprobleme des Gleichstromkohlebogens. (Debrecen, 1967)
  Bibliography of Hungarian Authors in the Field of Emission Spectral Analysis. Összeáll. (Bp., 1967)
  Porminták egyenáramú ívgerjesztésének egyes kérdései. Kand. értek. is. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1969)
  Hazai spektrokémiai kutatási eredmények. 1952–1972. (Kémiai Közlemények, 1973)
  Új irányok és módszerek a spektrográfiás nyomelemzésben. Újhidyné Farkas Klárával. (Kémiai Közlemények, 1975)
  Porminták folyamatos betáplálására alkalmas új spektroszkópiai fényforrás és annak vizsgálata. 1–3. Tóth Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976–1978).

  Irodalom

  Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu