Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Ludvig Győző

  gépészmérnök


  Született: 1924. július 2. Budapest
  Meghalt: 1992. július 10. Budapest
  Temetés: 1992. július 20. Budapest
  Temetési hely: Pestszentlőrinci Temető

  Család

  Sz: Ludvig Gyula fogtechnikus, Stengel Alexandra (†1980. máj. 29. Budapest. Temetés: 1980. jún. 11. Pestlőrinc). F: 1948-tól Bartel Magdolna matematika–fizika szakos középiskolai tanár. Leánya: Ludvig Mária (1949–) és Ludvig Éva (1963–) biológus, kandidátus; fia: Ludvig László (1951–).

  Iskola

  A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépészmérnöki Osztályán végzett (1948), a BME-n doktorált (1968).

  Életút

  A JNMGE, ill. a BME Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszéke tanársegéde (1948–1950), egy. adjunktusa (1950–1963), mb. docense (1963–1966), egy. docense (1967–1990); közben a budapesti (= kispesti) Dolgozók Villamosipari Technikumában a műszerismeret és a mechanika tanára (1948–1952).  Műszaki mechanikával, lengéstannal, elsősorban véges szabadságfokú mechanikai lengőrendszer-modellek vizsgálatával foglalkozott. A szerszámgépek rezgésvizsgálata terén elsők között alkalmazott ún. nyúlásmérést, továbbá Magyarországon, az elsők között foglalkozott az analóg, ill. a digitális számítástechnika elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

  Elismertség

  Az MTESZ és a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület tagja (1952-től). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) tagja (1954-től).

  Elismerés

  Akadémiai Ösztöndíj (1951–1952).

  Főbb művei

  F. m.: Feszültségmérés elmélete és gyakorlati alkalmazásai. Huszár Istvánnal. 88 ábrával. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
  Nyúlásmérő ellenállásokkal dolgozó dinamikus mérőberendezés. – Mechanikai lengések mérése. 1–2. 41 ábrával. (Mérés és Automatika, 1954)
  Az ökölvívók ütőerejének és reakcióidejének mérése. Dobránszky Istvánnal. (Testneveléstudomány, 1955)
  Lengésvizsgálatok. 110 ábrával. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1955; 2. átd. kiad. 1960)
  Hurkos oszcillográffal dolgozó határgyorsulás-mérő berendezés. 19 ábrával. – Nyúlásmérő ellenállásokkal dolgozó mérőtestek tervezése. 6 ábrával. (Mérés és Automatika, 1956)
  Erő- és elmozdulásmérő mérőtestek tervezése. 15 ábrával. – Nyomaték- és nyomásmérő mérőtestek tervezése. 12 ábrával. (Mérés és Automatika, 1957)
  Acélszerkezetek I. Egy. jegyz. Szűcs Miklóssal. (Bp., 1958)
  A legújabb típusú külföldi elektronikus nyúlásmérő és lengésmérő módszerek. 3 ábrával. (Mérés és Automatika, 1958)
  Készülék többtömegű lengőrendszerek sajátfrekvenciáinak meghatározására. (Mérés és Automatika, 1959)
  Szabadvezetékek vezetőinek mozgása a szél hatására. Geszti P. Ottóval. (A Villamos Energetikai Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1960)
  Gépek dinamikai problémái. Szakmérnöki jegyz. 97 ábrával és 11 táblázattal. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1961)
  Fejezetek a lengéstanból. Szakmérnöki jegyz. 42 ábrával. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962)
  Laboratóriumi mérések mechanikából. Egy. jegyz. Többekkel. 41 ábrával és 8 táblázattal. (Bp., 1962)
  Mechanikai lengőrendszerek vizsgálata az elektromechanikus függvénygenerátorral kiegészített MN-7 elektronikus analóg számítógéppel. Benyújtott kand. értek. és egy. doktori értek. is. (Bp., 1964–1966)
  A mechanika tárgy gyakorlati oktatásának fejlesztési kérdései. (Felsőoktatási Szemle, 1966)
  A szilárdságtan kísérleti módszerei. Többekkel. (Bp., 1968; németül: Budapest–Berlin–München–Düsseldorf, 1971)
  Gépek dinamikai problémái. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1968; 2. kiad. 1983)
  Szilárdságtan. Kozmann Györggyel és Reuss Ernővel. (Bp., 1970)
  Gépek dinamikája. (Bp., 1973)
  Újabb adatok a motorfűrészek vibrációjáról, különös tekintettel a dinamikai vizsgálatok eredményeire. Szepesi Lászlóval. (Erdészeti Kutatások, 1975)
  A láncfeszültség és a láncadagolás matematikai modellje SZTB-szövőgépen. Jederán Miklóssal és Katunszkisz, I.-vel. (Magyar Textiltechnika, 1981)
  Zárlati erőhatások vizsgálata feszített rúdszigetelőkre szerelt köteges elrendezésű alállomási vezetékszakaszokon. Szabó Zoltánnal. (Elektrotechnika, 1986)
  Forgórészek kiegyensúlyozása. (Gépgyártástechnológia, 1992)
  Segédlet a kinetikai és lengéstani laboratóriumi gyakorlatokhoz. Egy. jegyz. Összeáll. Thamm Frigyessel. (Bp., 1993)
  Lengéstan példatár. Egy. jegyz. (Bp., 1995)
  Muttnyánszky Ádám családfája, rokonsága, életrajza. Bánki Imrével. (Bp., 1998).


  F. m.: írásai a Gép c. lapban: Szerszámgépek lengésvizsgálatának egyes módszerei. 19 ábrával. (1954)
  Muttnyánszky Ádám (1989)
  Légfegyverek belső ballisztikájának bemutatása. – Dinamikai jelenségek számítógépes bemutatása. (1990)
  Az akadozó csúszás jelenségének szemléltetése. – Rezgetéssel keltett forgómozgás. – A vibrációs anyagszállítás. – Egy rúd merev falnak ütközik. – Egy tömeg befogott végű rúd szabad végnek ütközik. – Kéttámaszú tartó közepére tömeget ejtünk. – A merev támaszokra eső tartó hajlító ütése. (1991)
  A Prall-jelenség. (1992).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu