Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Lőrincz Zsuzsa, B.

  történész, levéltáros

  B. Lőrincz Zsuzsa;  Barna Péterné;  Pethes Róbertné 


  Született: 1925. szeptember 12. Budapest
  Meghalt: 2009. március 31. Budapest

  Család

  Sz: Lőrincz Jenő (†1943) kiskereskedő, Stern Hanna. F: 1. Barna Péter gépészmérnök. 2. Pethes Róbert. Fia: Barna György Péter (1954–); leánya: Barna Éva (1961–).

  Iskola

  A budapesti Dobó Katalin Női Felsőkereskedelmi Iskolában kereskedelmi és a budapesti Fáy András Gimnáziumban gimnáziumi érettségi vizsgát tett (1943), az ELTE BTK-n történelem–magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950), a történelemtudományok kandidátusa (1971).

  Életút

  Az ELTE BTK Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéke gyakornoka (1949–1950). A Magyar Országos Levéltár segédlevéltárosa (1950–1952), levéltárosa (1952–1970), főlevéltárosa (1970–1980); osztályvezető-helyettese (1955–1965), osztályvezetője (1965-től) és a Magyar Külügyminisztérium Levéltára referense (1954-től).

  A Magyar Országos Levéltár párttitkára (1951–1962).  Tudományos pályafutásának kezdetén, gazdaságtörténészként, a magyarországi céhek kialakulásával és kezdeti működésével foglalkozott, majd érdeklődése az egyházpolitika története és a diplomáciatörténet, mindenekelőtt a római katolikus egyház magyarországi tevékenysége és a magyar Külügymininisztérium története felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a vatikáni–magyar kapcsolatok 20. századi története, ill. a magyar külügymininisztérium szervezetének, felépítésének, iratkezelésének vizsgálata terén.

  Forráskiadói tevékenysége is jelentős, kiadta Andorka Rudolf (1891–1961) honvéd tábornok naplóját, elkészítette a Magyar Külügyminisztérium Levéltára repertóriumát.

  Elismerés

  Munka Érdemérem (1956).

  Főbb művei

  F. m.: A Magyar Külügyminisztérium Levéltára. I. Külügyminisztérium. Levéltári leltárak. Repertórium. Összeáll. (Bp., 1959)
  A Magyar Tanácsköztársaság levéltárügye. (Levéltári Közlemények, 1959)
  Adatok a római katolikus egyház társadalomszervező tevékenységéhez Budapesten. 1919–1945. (Tanulmányok Budapest múltjából. XIV. Bp., 1961)
  A náci csizma nyomában. Magyar–német diplomáciai kapcsolatok. (Bp., Kossuth, 1961)
  A Magyar Külügyminisztérium Levéltára. II. Külképviseletek. Repertórium. (Bp., 1964)
  Adatok a Vatikán politikájához a magyar diplomáciai iratokban. 1939–1940. (Századok, 1966)
  A vatikáni magyar követ jelenti. Dokumentumok a Vatikán és az európai fasiszta államok kapcsolatáról. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., Kossuth, 1969)
  A Vatikán európai politikájának egyes kérdései, különös tekintettel a magyarországi kapcsolatokra a vatikáni magyar követjelentések nyomán. Kand. értek. (Bp., 1969)
  Iratkezelés – levéltáros szemmel. (Levéltári Közlemények, 1973)
  Az iktatási gyakorlat néhány tapasztalata az államigazgatási és vállalati szerveknél. (Levéltári Szemle, 1977)
  A madridi követségtől Mauthausenig. Andorka Rudolf naplója. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., Kossuth, 1978)
  Iratkezelési alapismeretek. Szerk. (Bp., 1981)
  A vegyes iratkezelési rendszer gyakorlatának néhány problémája a KGM szervezetében. (Levéltári Szemle, 1981)
  Adatok a Heinrich Brüning-kormány tevékenységéhez. (Levéltári Közlemények, 1982)
  Iratkezelési-irattárosi ismeretek. Szerk. (Bp., 1986 és utánnyomások)
  Magyar honos munkások Németországban. Adatok a berlini követség munkásgondozó hivatalának működéséhez. (Levéltári Szemle, 1991)
  Tárgyalások a magyar–szovjet diplomáciai és gazdasági kapcsolatok felvételéről, 1924-ben. (Múltunk, 1994)
  Az önálló magyar külügyi szervezet újjáalakításának kezdetei. 1919–1921. (Levéltári Szemle, 1994).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2018

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu