Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Fekete István

  író, ifjúsági író


  Született: 1900. január 25. Gölle, Somogy vármegye
  Meghalt: 1970. június 23. Budapest
  Temetés: 1970. június 25. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Fekete Árpád, Sipos Anna. Testvére: Saád Ferencné Fekete Katalin, Fekete Ilona és Vertse Albertné Fekete Anna. Sógora: Saád Ferenc (1899–1989) orvos, vadászíró és Vertse Albert (1906–1979) biológus, zoológus, ornitológus. F: 1929–1970: Piller Edit. Leánya: Fekete Edit (1930–2013) és Fekete István, ifj. (1932–). 

  Iskola

  Elemi iskoláit szülőfalujában végezte (1906–1910), a kaposvári gimnáziumban tanult tovább (1910–1915), a kaposvári polgári iskola növendéke, majd az ottani felsőkereskedelmi iskola hallgatója (1915–1917), besorozták (1917), ún. hadiérettségi vizsgát tett (1918), hadiállományban lévő tartalékos tisztiiskolás (1918–1919). A debreceni Gazdasági Akadémia hallgatója (1923), a magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett (1926). 

  Életút

  Tartalékos tiszt Kaposvárott (1920–1926), megvált a hadseregtől (1926), a babócsai Majláth-uradalom segédgazdatisztje (1926–1929), az ajkai uradalom vezető gazdatisztje (1929–1941), Budapestre költözése után a Földművelésügyi Minisztérium (FM) vadászati előadója (1941–1949), kényszernyugdíjazása után alkalmi munkákból élt (1949–1950). A Mezőgazdasági Múzeum tudományos munkatársa (1950–1951), Kunszentmártonban tanár (1951–1952), a Halászmesterképző biológus szaktanára (1952–1955).   Elbeszélései, regényei, állatregényei egyaránt sikert arattak, írásait több nyelvre lefordították, regényei nyomán népszerű ifjúsági és tévéfilmeket készítettek. Prózájára természetesség, a természet, valóság törvényeinek betartása, eseményesség, a hihetőség határán belüli meseiség, gyakran romantikusan ábrázolt ember- és állatfigurák, líraiság jellemző. Történeti, természeti élményeinek ihletője családja és szülőföldje. Életműsorozata megjelent a budapesti Nesztor Kiadónál és a szegedi Lazi Kiadónál jelent meg, ill. a teljes életművet Móra Kiadó gondozza (1999-től). 

  Emlékezet

  Göllén (Somogy megye, Kaposvári járás született), Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugodott. A család kérésére hamvait Göllén újratemették (2004. aug. 14-én). Szülőfalujában, szülőházában, az egykori tanítói lakban, Fekete István Emlékmúzeum látható (2012. nov. 29-én felújították). Szülőházán, már halálának első évfordulóján, bronz emléktáblát helyeztek el, szülőháza előtt szobrát avatták fel (bronz mellszobor, Farkas Pál alkotása, 1999. aug. 20.). Az író Göllén és Kaposvárott töltötte gyermekkorát, amelyről részletesen írt Ballagó idő c. regényében. Első versei Sik Sándor ifjúsági lapjában, a Zászlónkban jelentek meg, vadásztörténeteire Kittenberger Kálmán figyelt fel, aki rendszeresen közölte azokat a Nimród c. lapban, elbeszéléseit pedig Herczeg Ferenc adta ki az Új Időkben. Fekete István ekkor már Ajkán dolgozott, mint gazdatiszt. Tizenkét évig élt Ajkán, itt írta első nagysikerű regényét, A koppányi aga testamentumát (1937), s ez a táj ihlette később a Tüskevár és a Téli berek c. műveit is. Ajkán, a Városligeti tó szigetén is látható szobra (bronz és mészkő mellszobor, Borsos Miklós munkája, a szobrot regényeiből ismert állatok veszik körül, a mellékalakok Samu Katalin alkotása, 1980. júl. 3.).

   

  További jelentősebb szobrai: Budapesten: a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főbejáratánál (bronz dombormű, XII. kerület, Orbánhegyi út 7., Szmrecsányi Boldizsár, 2000). Vidéken: Ádánd (mészkő mellszobor, Csapody-kastély, Fekete István Mezőgazdasági Szakiskola kertje, Szabolcs Péter, 1974). Budakeszi (bronz és fa, Fekete István-dombormű, Vadaspark bejárata, Domokos Béla); Balatonfenyves (bronz dombormű, Fekete István Általános Iskola bejárata, Gera Katalin, 2000). Mosonmagyaróvár (bronz, mészkő, Fekete István-emlékmű, Újhelyi Imre utca, Fittler Ottó, 2011 és bronz, egészalakos, óvári vár, Trischler Ferenc, 2016). Az első szobor kompozíciója két méter magas sziklatömbön ülő uhut ábrázol, utalva ezzel a Hu és A három uhu c. műveire és arra, hogy a bagoly a tudás szimbóluma. Győr (bronz mellszobor, Batthyány tér 25., Rieger Tibor, 2015). 

  Elismertség

  A Kisfaludy Társaság tagja (1940). 

  Elismerés

  Munka Érdemrend (arany, 1970).

   

  A Gárdonyi Géza Regénypályázat I. díja (A koppányi aga testamentuma c. művéért, 1937), az Egyetemi Nyomda Regénypályázata I. díja (Zsellérek c. művéért, 1939).

   

  József Attila-díj (1960), Somogyért Díj (posztumusz, 1998), Magyar Örökség Díj (posztumusz, 2000), Somogyország Kincse (posztumusz, 2005).

  Főbb művei

  F. m.: A koppányi aga testamentuma. Történelmi regény az ifjúság számára. (1–2. kiad. Bp., 1937; 3. kiad. 1943)
  A koppányi aga testamentuma. Ifjúsági regény. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1958; 2. kiad. 1960; 4. kiad. 1963)
  A koppányi aga testamentuma. Ifjúsági regény. Az utószót írta Szász Imre. Ill. Würtz Ádám. (Kincses Könyvek. Bp., 1964)
  A koppányi aga testamentuma. Történelmi regény az ifjúság számára. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1968; 7. kiad. 1971; 8. kiad. 1977; 9. kiad. 1980; 10. kiad. 1990)
  A koppányi aga testamentuma. Történelmi regény. (Bp., 1994)
  A koppányi aga testamentuma. Történelmi regény. Ill. Győrfi András. (Bp., 1999; 2. kiad. 2002; 3. kiad. 2003; 4. kiad. 2005; 5. kiad. 2006; 6. kiad. 2007; 7. kiad. 2008; 8. kiad. 2009; 9. kiad. 2010; 10. kiad. 2013; 11. kiad. 2016)
  A koppányi aga testamentuma. Történelmi regény. Ill. Órendi Éva. (Déva, 2003).

   

  Zsellérek. Regény. (1–3. kiad. Bp., 1939; 4. kiad. 1940; 6. kiad. 1943; 7. kiad. 1944)
  Csi. – Vuk. Történetek állatokról és emberekről. Mühlbeck Károly rajzaival. (Bp., 1940; 2. kiad. 1942; 3. kiad. 1944; 4. kiad. 1948; németül: Tschi. Tiernovellen. Berlin–Wien–Leipzig, 1942)
  Öreg utakon. Elbeszélések. (Bp., 1941)
  Hajnal Badányban. Regény. (1–2. kiad. Bp., 1942; 3. kiad. 1943)
  Egy szem kukorica. Elbeszélések. (Bp., 1944)
  Emberek között. Regény. (Bp., 1944; németül: Zwischenmenschen. Wien, 1948)
  Gyeplő nélkül. Regény. (Bp., 1946; németül: Ohne Zügel. Wien, 1948)
  Tíz szál gyertya. Elbeszélések. (Bp., 1947).

   

  Kele. Regény. Ill. Vágó Rezső. (Bp., 1955; 2. kiad. 1957; 3. kiad. 1961; 4. kiad. 1964)
  Kele. Ifjúsági regény. Ill. Csergezán Pál. (5. kiad. Bp., 1971; németül: Kele. Bp., 1979; oroszul: Bp., 1980; portugálul: Sao Paulo, 1999)
  Kele. – Vuk. Két ifjúsági regény. Ill. Balogh Péter. (Bp., 1982; 2. kiad. 1984; 3. kiad. 1987).

   

  Lutra. Egy vidra regénye. Ill. Szilvásy Nándor. (Bp., 1955)
  Lutra. Egy vidra regénye. Ill. Csergezán Pál. (2. kiad. Bp., 1963; 3. kiad. 1965; 4. kiad. 1973; németül: Lutra. Roman eines Fischotters. Zürich [etc.], 1973 és Lutra. Die Geschichte eines Fischotters. Bp., 1973; 2. német kiad. 1975; 3. német kiad. 1982; oroszul: Bp., 1981; litvánul: Vilnius, 2005)
  Lutra. Egy vidra regénye. Ill. Szecskó Péter. (5. kiad. 1982).

   

  Bogáncs. Regény. Ill. Cselényi József. (Bp., 1957; 2. kiad. 1958; 3. kiad. 1959)
  Bogáncs. Ifjúsági regény. Szász Endre rajzaival. (Bp., 1961; németül: Kawasch. Hund der Hirten und Herden. Darmstadt, 1963; angolul: Thistle. Bp., 1970; 2. angol kiad. 1976; oroszul: Bp., 1975; 2. orosz kiad. 1990; szlovákul: Bratislava, 1981; litvánul: Vilnius, 2004)
  Bogáncs. I–II. köt. Ifjúsági regény. Ill. Csergezán Pál. (Ifjúsági Kiskönyvtár. Bp., 1963)
  Bogáncs. Ifjúsági regény. Ill. Szántó Piroska. (Kincses Könyvek. Bp., 1965)
  Bogáncs. Ifjúsági regény. Ill. Zsoldos Vera. (5. kiad. Bp., 1970; 6. kiad. 1973; 7. kiad. 1978; 8. kiad. 1980; 9. kiad. 1985; 10. kiad. 1988).

   

  Tüskevár. Ifjúsági regény. Ill. Szecskó Tamás. (Bp., 1957; 2. kiad. 1960; Iskolai Könyvtár. 3. kiad. 1962; 5. kiad. 1964; 6. kiad. 1966; 7. kiad. 1969; 8. kiad. 1970; 9. kiad. 1972; 10. kiad. 1974; 11. kiad. 1976; 12. kiad. 1978; 13. kiad. 1979; 14. kiad. 1981; 15. kiad. 1982; 16. kiad. 1984; 17. kiad. 1985; 18. kiad. 1986; 19. kiad. 1987; németül: Im Bannkreis der Dornenburg. Stuttgart, 1965; oroszul: Moszkva, 1973; szlovákul: Bratislava, 1974; lengyelül: Warszawa, 1975; bolgárul: Szófia, 1981; lett nyelven: Riga, 1981)
  Tüskevár. Ifjúsági regény. Az utószót írta Sárosi Károly. (Az én olvasmányaim. Novi Sad, 1964)
  Tüskevár. Ifjúsági regény. (Bucuresti, 1988)
  Tüskevár. I–II. köt. Ifjúsági regény. Sajtó alá rend.: Sárvári Vajda Zsuzsanna. (Novi Sad, 1991; 2. kiad. 1994)
  Tüskevár. Ifjúsági regény. (Könyvújság. Micimackó Könyvek. Kaposvár, 1995)
  Tüskevár. I–II. köt. Ifjúsági regény. Ill. Órendi Éva. (Déva, 2003)
  Tüskevár. Ifjúsági regény. (Nagykanizsa, 2007).

   

  Téli berek. Ifjúsági regény. A Tüskevár c. regénye folytatása. Ill. Reich Károly. (Bp., 1959; 2. kiad. 1964; 3. kiad. 1966; 4. kiad. 1969; 5. kiad. 1974; 7. kiad. 1977; 8. kiad. 1979; 9. kiad. 1984; 10. kiad. 1987; szlovákul: Bratislava, 1989)
  Téli berek. Ifjúsági regény. Az utószót írta Sárosi Károly. (Az én olvasmányaim. Novi Sad, 1966)
  Téli berek. Ifjúsági regény. Damó Károly rajzaival. (Bukarest, 1992)

   

  Köd. Vadásztörténetek. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1960; 2. kiad. 1967; lengyelül: Warszawa, 1971)
  Kittenberger Kálmán élete. Regényes életrajz. Ill. Pfannl Egon. (1–2. kiad. Bp., 1962; 3. kiad. 1974)
  Őszi vásár. Elbeszélések. Ill. Bartha László. (Bp., 1962; 2. kiad. 1970)
  Hajnal Badányban. Regény. Ill. Győry Miklós. (Csíkos Könyvek. Bp., 1965; 2. kiad. 1968; 3. kiad. 1974; 4. kiad. 1981)

   

  Vuk. Állatregény. Csergezán Pál rajzaival. Az 1. kiadás a Csi. Történetek állatokról és emberekről c. könyvében jelent meg. (Bp., 1965; 2. kiad. 1967; eszperantó nyelven: Bp., 1966; németül: Der schlaufe Fuchs. Bp., 1968; oroszul: Bp., 1975; portugálul: Sao Paulo, 1996; olaszul: Vuk, la volpe. Roma, 2003; angolul: Vuk. The Fox Cub. Bp., 2008; 3. angol kiad. 2016)
  Vuk. Állatregény. Ill. Balogh Péter. (3. kiad. Bp., 1975)
  Kele. – Vuk. Két ifjúsági regény. Balogh Péter rajzaival. (Bp., 1982; 2. kiad. 1984; 3. kiad. 1987)
  Vuk, Csí és más állattörténetek. (Bp., 1994)
  Vuk. Állatregény. (Szép Szó. Egri Könyvek. Eger, 1996)
  Vuk. Elbeszélések. (Micimackó Könyvtár. Kaposvár, 1996)
  Vuk. Elbeszélések. Ill. Órendi Éva. (Déva, 2002)
  Vuk. Állatregény. Szalma Edit rajzaival. (Móra Aranykönyvek. Bp., 2002; 2. kiad. 2005; 3. kiad. 2008; 5. kiad. 2016).

   

  Csend. Regény. Ill. Bozóky Mária. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1965; lengyelül: Warszawa, 1976)
  Huszonegy nap. Elbeszélések. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1965; oroszul: Bp., 1985)
  Hu. Állatregény. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1966; 2. kiad. 1971; 3. kiad. 1972)
  Barangolások. Elbeszélések. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1968; 2. kiad. 1969)
  Csend. – 21 nap. Kisregény, elbeszélések. Ill. Würtz Ádám. (2. kiad. Bp., 1969)
  Csí és más elbeszélések. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1970; 2. kiad. 1974)
  Ballagó idő. Önéletrajzi regény. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1970; 2. kiad. 1974; 3. kiad. 1976)
  Gyeplő nélkül. Regény. (Bp., 1982)
  Tíz szál gyertya. Elbeszélések. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1972)
  Rózsakunyhó. Elbeszélések és karcolatok. Vál., szerk. és a bevezetést írta Nagy Domokos György. (Bp., 1973)
  Tarka rét. Elbeszélések és versek. Vál., szerk. Fekete Istvánné. (Bp., 1973; 2. bőv. kiad. 1986)
  Harangszó. Elbeszélések és versek. (Torontó, 1975)
  Hu. Egy bagoly regénye. Ill. Csergezán Pál. (3. kiad. Bp., 1975; oroszul: Bp., 1976)
  Csí. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Reich Károly. (Már tudok olvasni. Bp., 1979)
  Ködös utak. Vál. elbeszélések és kisregények. Sajtó alá rend. Véber Károly. (Bp., 1979)
  Búcsú. Elbeszélések. (Bp., 1979; 2. kiad. 1982)
  Hú. Egy bagoly regénye. Ill. Kondor Lajos. (4. kiad. Bp., 1980; 5. kiad. 1988)
  Kittenberger Kálmán élete. Regényes életrajz. Ill. Kondor Lajos. (4. kiad. Bp., 1982)
  Tíz szál gyertya. Elbeszélések. Csáky Lajos rajzaival. (Bp., 1985)
  Csí és más elbeszélések. (Bp., 1986)
  Erdei utakon. Elbeszélések. Vál., szerk. Véber Károly. (Bp., 1987)
  Vadászatok erdőn, mezőn. Elbeszélések. Vál., szerk. Véber Károly. (Bp., 1987)
  Derengő hajnal. Regény. Az Emberek között c. regénye új kiadása. (Bp., 1989)
  Karácsonyi látogatók. Elbeszélések. Vál., szerk. Véber Károly. Hartung Sándor rajzaival. (Bp., 1989)
  Végtelen út. Történelmi regény. (Bp., 1990)
  Vasárnap délután. Elbeszélések. Ill. Lossonczy Tamás. (Szeged, 1991)
  Magasles. Ifjúsági regény. A F. I. hagyatékában maradt regénytöredéket folytatta és a kéziratot sajtó alá rend. Nagy Domokos Imre. Oláh György rajzaival. (Bp., 1993; 2. kiad. 2002)
  Derengő hajnal. Regény. (Bp., 1994)
  Őszi vásár. Elbeszélések. (Bp., 1994)
  Cönde. – Csend. Két kisregény. (Bp., 1994)
  Végtelen út. Regény. (Bp., 1994)
  Kelével, Bogánccsal Tüskevárig. F. I. 100 ismeretlen levele Dalányi Józsefhez. 1935–1970. Sajtó alá rend. Tornavölgyi István. (Ajka Város Önkormányzata Hivatalának kiadása. Ajka, 1994)
  Régi karácsony. Elbeszélések. Sinkó Ferenc utószavával. (Új Ember Könyvek. 1. Bp., 1994 és utánnyomások; 3. jav. kiad. 2000; 4. jav. kiad. 2002; 5. jav. kiad. 2014)
  Barangolások. Elbeszélések, vadásztörténetek. (Bp.–Bécs, 1995)
  Állattörténetek. Kisregények. (Könyvújság. Micimackó Könyvek. Kaposvár, 1995)
  Búcsú. Vál. elbeszélések. (Bp., 1996)
  A három uhu és más történetek. (Bp., 1997)
  Vuk, Csí és más állattörténetek. (Bp., 1997)
  Csí. Ifjúsági elbeszélés. Bakai Piroska rajzaival. (Zsiráf Könyvek. Bp., 1999; 2. kiad. 2002; 3. kiad. 2004; 4. kiad. 2005; 5. kiad. 2008)
  A magam erdeiben… Elbeszélések. Vál., szerk., a szöveget gondozta Szigeti László. (Bp., 2000)
  Vasárnap délután. Elbeszélések. A szöveget gondozta Nagy Alexandra. (Bp., 2001)
  Csend. Regény. A szöveget gondozta Nagy Alexandra. (Bp., 2002)
  Barangolások. Elbeszélések. A szöveget gondozta Nagy Alexandra. (Bp., 2003)
  Egy szem kukorica. Elbeszélések. (Bp., 2005)
  Csí és más elbeszélések. (Bp., 2008; 2. kiad. 2011; 3. kiad. 2015)
  Őszi számadás. F. I. füveskönyve. Vál., összeáll. Papp Csaba. (Szeged, 2009)
  Első uhuzásom. Elbeszélések. Vál., szerk., az utószót írta Sánta Gábor. (Szeged, 2010)
  Vadászelbeszélések. Vál., szerk., a kísérőtanulmányt írta Sánta Gábor. (Bp., 2015). 


  F. m.: szakkönyvei: Halászat. Tankönyv. (Bp., 1955)
  Pepi-kert. A szarvasi arborétum története. Ill. Janovits István. (Bp., 1960). 


  F. forgatókönyvei: Dr. Kovács István (1940)
  Féltékenység (1942)
  Túlsó part (1942)
  Aranypáva (1943)
  filmjei: Lutra (1958)
  Tüskevár (tv, 1965)
  Ballagó idő (1975)
  Vuk (rajzfilm, 1980–1981).

   

  F. rádióműsorai: A halász és az erdész (1955)
  Bagoly (1957)
  Bánádi Péter (1957)
  Gólyamadár (1958)
  Kísértetek (1958)
  Eső (1959)
  Széna (1959)
  Tavasz (1959)
  Víz mellett. Két pofon. (1964)
  Aratás után. Körbe-körbe. (1969)
  Ballagó idő (1978)
  A koppányi aga testamentuma (1978)
  Víz mellett tavasszal (1979)
  Tüskevár (1980)
  Vuk (1981)
  Kele (1983)
  Hajnal Badányban (1989)
  Zsellérek (1994). 

  Irodalom

  Irod.: Szinnyei Ferenc: F. I.: Zsellérek. (Napkelet, 1940)
  Lázár István: Kele. – Lutra. F. I. regényei. (Alföld, 1956)
  Halálhír. (Népszabadság, 1970. jún. 24.)
  F. I. (Aquila, 1969/70)
  F. I. hagyatékából. 1–3. (Vigilia, 1971)
  Szentmihályi Szabó Péter: F. I. emlékezete. (Napjaink, 1973)
  Mátis Lívia: A szülőföld írója. F. I.: Ballagó idő. (Somogy [folyóirat], 1974)
  Fekete Istvánné: Emléksorok F. I.-ról. (Bp., 1975)
  Mizser Lajos: Állatnevek F. I. műveiben. (Névtani Értesítő, 1980)
  Nagy Domokos Imre: Néhány kiegészítő szó F. I. írásaihoz. (Madártani Tájékoztató, 1980)
  Pósa Zoltán: Természetlátás és állattörténet. Vázlat F. I. „állatregényeiről”. (Kortárs, 1984)
  Valkó László: Emlékké válok magam is… F. I. élete. (Bp., 1986)
  Vati Papp Ferenc: F. I. (V. P. F.: Forrásvidék. Bp., 1989)
  F. I. emlékezete Kunszentmártonban. Id. és ifj. Molnár Andrással beszélget Józsa László. (Honismeret, 1990)
  Bodó Imre: Kilencven éve született F. I. (Somogyi Honismeret, 1990)
  Fenyves Mária: „Álmod, ha őrzi millió nádszál…” (Somogy, 1990)
  Walleshausen Gyula: F. I., az író, a gazdász. (Gazdálkodás, 1993)
  Bodó Imre: Kilencvenöt éve született F. I. (Honismeret, 1995)
  Bodó Imre: Névjegyén ez állt: okleveles gazda. Kilencvenöt éve született F. I. (Somogyi Honismeret, 1995)
  Gellér Tibor: „Szolgálni a jót…” F. I. emlékezete. (Nimród, 1995)
  Losonczi Miklós: F. I. rekordjai. (Nimród, 1997)
  Adonyi Zsóka Éva: F. I. emlékezete. (Honismeret, 1998)
  Bodó Imre: Névjegyén ez állt: okleveles gazda. Száz éve született F. I. (Somogyi Honismeret, 2000)
  Az ismeretlen F. I. Szerk. Sánta Gábor. (Tanulmányok egy ismerős íróról. 1. Szeged, 2001)
  A természetbúvár F. I. Szerk. Sánta Gábor. (Tanulmányos egy ismerős íróról. 2. Szeged, 2002)
  Sánta Gábor: Hová sorolható F. I. prózája? (Kortárs, 2002)
  Nagy Domokos Imre: Az ismeretlen F. I. – Nagy Domokos Imre: F. I. puskái. 1–2. (Nimród, 2002)
  Nagy Domokos Imre beszéde F. I. sírkövének felavatásán, 1971. május 22-én. – Nagy Domokos Imre: F. I. levelezéséből. (Erdészettörténeti Közlemények, 2003)
  Fekete István, ifj.: F. I. az édesapám volt. Visszaemlékezés. Szerk., sajtó alá rend. Majtényi Zoltán. (Bp., 2004)
  Az elfeledett F. I. Szerk. Sánta Gábor. (Tanulmányok egy ismerős íróról. 3. Szeged, 2004)
  Ignácz Magdolna: F. I. hazaérkezik. (Nimród, 2004)
  Jókai Anna: „Nézem a sötétséget, de látom a csillagokat.” F. I. hazatért. (Tiszatáj, 2004)
  Lőrincz Sándor: „Minden sorát Isten lehelete konzerválja.” F. I. végleg hazatért. (Somogyi Honismeret, 2004)
  Detrich Miklós: F. I. újra otthon. (Erdészeti Lapok, 2004)
  Punk János: F. I. hazatért. (Magyar Vadászlap, 2004)
  Nagy Domokos Imre: F. I. – Sterbetz István: F. I. életművéről. (Nimród, 2005)
  Pászti Zsuzsanna: Tulajdonnév és köznév, jelnév és szónév határterületeinek vizsgálata F. I. állatnevei alapján. (Névtani Értesítő, 2006)
  Sánta Gábor: F. I. Szegeden. Egy műhelymunka története. (Szeged [folyóirat], 2006)
  Sánta Gábor: F. I. elfeledett sírverse. (Somogyi Honismeret, 2006)
  Tóth Aladár: F. I. szoboravatása Nagymátén. (Erdészeti Lapok, 2006)
  Bodó Imre: Száztíz éve született F. I. (Nimród, 2010 és Somogyi Honismeret, 2010)
  Sánta Gábor: „Szívem szereti Isten szépségének és jóságának virágát.” F. I. és Szeged. (Szeged [folyóirat], 2013)
  Bodó Ákos: F. I.-emlékkiállítás Veszprémben. (Honismeret, 2013)
  Sánta Gábor: Mennyire ismerték egymást? Vásárhelyi István és F. I. (A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 2014)
  Várnai Judit Szilvia: Lutra a pisztrángosban. F. I. és Lillafüred. (Honismeret, 2015)
  Kovács Dénes: „Emlékké válok majd magam is.” 45 éve hunyt el F. I. (Nimród, 2015)
  Sánta Gábor: F. I. szamara. Motívumelemzés F. I. prózájában. (Kortárs, 2016)
  Sánta Gábor: F. I. hagyományai. (Tempevölgy [folyóirat], 2016)
  Várnai Judit Szilvia: Mese, mítosz, misztikum F. I. állatregényeiben. (Vigilia, 2016)
  Bodó Imre: F. I.-szobrot avattak Óváron. (Nimród, 2017 és Honismeret, 2017). 


  Irod.: Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
  Hungária irodalmi lexikon. Szerk. Kőhalmi Béla és Révay József. (Bp., 1947)
  Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
  Somogyi életrajzi kislexikon. Összeáll. Hajdó Lászlóné és Hódossy Ferencné. (2. bőv. kiad. Kaposvár, 1981)
  Harmath István–Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. (4. bőv. kiad. Veszprém, 1984)
  Kortárs magyar írók kislexikona. 1959–1988. Főszerk. Fazakas István. (Bp., 1989)
  Kortárs magyar írók. 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. I–II. köt. Szerk. F. Almási Éva. (Bp., 1997–2000)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
  Képes irodalmi lexikon. (Eger, 2000)
  Akiknek ezeréves múltunkat köszönhetjük. Magyarország neves halottainak névjegyzéke és temetkezési helyei. Összeáll. Csontos László. (Bp., 2001)
  Humorlexikon. Szerk. Kaposy Miklós. (Bp., 2001)
  Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon. (Ajka, 2003)
  Magyar filmlexikon. Szerk. Veress József. (Bp., 2005)
  Mudrák József–Deák Tamás: Magyar hangosfilm lexikon. 1931–1944. (Máriabesnyő–Gödöllő, 2006). 

   

  neten: 

  http://epa.oszk.hu/03000/03018/00122/pdf/EPA03018_honismeret_1995_02_007-009.pdf

  http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/ne/szamok/28/ne2814pzs.pdf

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2017

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu