Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Csák Árpád

  régész, újságíró, szerkesztő


  Született: 1860. július 21. Zalaszántó, Zala vármegye
  Meghalt: 1936. január 26. Keszthely, Zala vármegye

  Iskola

  Alsófokú iskoláit Keszthelyen végezte, Sopronban éretts. budapesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett. 

  Életút

  Zalaegerszegen árvaszéki jegyző, vármegyei közigazgatási gyakornok (1895-ig), a keszthelyi járási szolgabírói hivatal tb. szolgabírója (1895–1903; a belügyminiszter fölmentette állásából 1903). Nagykanizsán, Győrffy János ügyvédi irodájának ügyvédgyakornoka (1904–1907), visszaköltözött Keszthelyre (1907), fővárosi és vármegyei lapok tudósítója (1907–1912), községi fürdőbiztos (1912–1914).   A kezdeményezésére megalakult Balatoni Múzeum Egyesület alapító titkára (1897–1936), a Balatoni Múzeum Régészeti és Néprajzi Osztályának őre (1898-tól). Amatőr régészként római és avar kori leleteket tárt fel Keszthely környékén (1897: Alsópáhok, 1898: keszthelyi Dobogó, 1901: Meszesgyörök, 1903: Kékkút, 1905: Balatonberény), nevezetesek fenékpusztai ásatásai (1899, 1900, 1904, 1908, 1913), számos római és avar kori leletet tárt fel. 

  Emlékezet

  Keszthelyen élt és tevékenykedett, a helyi Szent Miklós-temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2008-ban). Emléktábláját a Balatoni Múzeum előcsarnokában helyezték. 

  Szerkesztés

  A Keszthelyi Hírlap (1914–1932), a Keszthelyi Újság szerkesztője (1921–1924). 

  Főbb művei

  F. m.: A Fenék – Mogentiana – és területén, az 1899. év folyamán teljesített első archaeologiai ásatásunk eredményének ismertetése. 3 táblával. – Az egyesület megalakulása és első három éve. 1–3. (A Balatoni Múzeum Egyesület Évkönyve, 1903; és mindegyik külön is: Keszthely, 1903)
  A szép Balaton mellől. Beszélyek, rajzok. (Keszthely, 1906)
  A Zalavármegyei Múzeum kérdéséhez. (Keszthely, 1907)
  A keszthelyi urnatemetőről. (Archaeologiai Értesítő, 1912)
  A dunántúli „Központi Múzeum“. (Keszthelyi Hírlap, 1912 és külön: Keszthely, 1912)
  Egy útszéli sír története. (A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványa. 11. A gyöngyösi csárda. Szerk. Zákonyi Ferenc. Veszprém, 1956; 2. átd. és bőv. kiad. 1958; 3. bőv. kiad. 1959; 4. bőv. és átd. kiad. 1961; 5. bőv. kiad. 1962; 7. bőv. kiad. 1966; 8. átd. kiad. 1967; 11. átd. kiad. 1983; 12. átd. kiad. 2005). 

  Irodalom

  Irod.: Madarassy László: Cs. Á. emlékezete. 1 táblával. (Keszthely, 1943)
  Bilkei Irén: Adatok Cs. Á. munkásságához. (Zalai Gyűjtemény, 1987)
  Németh József: Cs. Á. Magyar múzeumi arcképcsarnok. (Bp., 2002)
  Müller Árpád: Lipp Vilmos és Cs. Á. temetőfeltárásai Fenékpusztán. (Thesaurus avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. – Archaelogical Studies in Honour of Éva Garam. Szerk. Vida Tivadar. Bp., 2012).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu