Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Korpás Emil

  geográfus


  Született: 1910. szeptember 1. Ürmény, Nyitra vármegye
  Meghalt: 1980. november 2. Budapest

  Család

  Sz: Korpás Géza (†1954), a Ganz-gyár asztalossegéde, Szeitel Józsa. F: 1939-től Görgényi (Gyermán) Julianna MÁV-tisztviselő. Fia: Korpás László (1943–2007) geológus, kartográfus, az MTA doktora; ill. Korpás Attila (1941–) és Korpás László (1943–). 

  Iskola

  Budapesten kereskedelmi iskolában éretts. (1928), majd magánúton gimnáziumi éretts. vizsgát is tett (1931). A magyar tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar tanárképző intézetében földrajz–vegytan–áruismeret szakos kereskedelmi iskolai tanári okl. (1933), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), a földrajztudományok kandidátusa (1958). 

  Életút

  Az újpesti Wolfner Bőrgyár kutatóvegyésze (1934), a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa (1935–1936), belföldi kutató-ösztöndíjas (1936–1937), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyakornoka (1937–1939). A Kereskedelmi Akadémia és a Gyakorló Kereskedelmi Középiskola h., majd r. tanára (1939–1942), a Kassai Kereskedelmi Főiskola tanársegéde (1942–1943), r. tanára (1943–1945), a Kereskedelmi és Számviteli Főiskola Gazdaságföldrajzi Tanszéke tanszékvezető r. tanára (1945–1951), tanszékvezető főisk. tanára (1952–1954). A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézete egy. docense (1954–1963) és a Tanszék vezetője (1957–1963). Az MKKE egy. docense, c. egy. tanára (1963–1980).  Tudományos pályafutásának kezdetén geomorfológiai és etnográfiai kutatásokkal, a magyarországi népi építkezések vizsgálatával foglalkozott, később érdeklődése a talajtan, elsősorban a talajföldrajz felé fordult. A magyarországi talajföldrajzi kutatások egyik elindítójaként jelentős szerepet játszott az ország talajtani térképezésében. Magyarországon az elsők között foglalkozott a talajerózió kérdésével, másik fő kutatási területe a regionális és ágazati gazdaságföldrajz volt. Ennek keretében több középiskolai földrajzkönyv, valamint a világ egyes régióinak és országainak (pl. Benelux államok, Csehszlovákia, Egyesült Államok, Japán, Kína stb.) gazdaságát leíró egyetemi jegyzet szerzője és szerkesztője. 

  Elismertség

  Az MTA Földrajzi Tudományos Bizottsága tagja (1958–1968). A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja (1954–1978), t. tagja (1978–1980). 

  Szerkesztés

  Az Acta Geographica Szegediensis szerkesztője (1957–1963). 

  Főbb művei

  F. m.: A Gerecse-hegység morfológiája. Egy. doktori értek. is. (Földrajzi Közlemények, 1933)
  Adatok a nógrádi tótság népi építkezéséhez. (Ethnographia, 1934)
  A Csepelsziget. Adatok Csepelsziget természeti földrajzához. (Vízügyi Közlemények, 1934)
  Magyarország települési tájegységei. (Földrajzi Közlemények, 1934)
  A gumi előállításának lehetőségei. (Új Magyar Múzeum, 1943)
  A mérsékelt övi kaucsuk. – Árismeret és áruismeret. (Kereskedelmi Szakoktatás, 1943/44)
  Gazdasági földrajz. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Bp., 1950)
  Leíró gazdasági földrajz. Főisk. jegyz. (Bp., 1950)
  Talajföldrajzi megfigyelések a Mezőföldön. 1–2. 1 táblával. (Földrajzi Közlemények, 1954; és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 4. Szeged, 1954)
  Szeged környékének talajföldrajzi vázlata. Pálmai Mátyással. (Földrajzi Értesítő, 1955; és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 7. Szeged, 1955)
  A talajföldrajzi kutatások módszertana. Aldobolyi-Nagy Miklóssal. (Földrajzi Értesítő, 1955; és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 9. Szeged, 1955)
  A hazai szikesek talajföldrajzi vázlata. Aldobolyi-Nagy Miklóssal. (Földrajzi Értesítő, 1956; és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 11. Szeged, 1956)
  Földrajz. A gimnáziumok I–II. osztályának tankönyve. Szabó Lászlóval. (Bp., 1956–1957 és utánnyomások 1957–1961; 7. átd. kiad. 1962; 11. kiad. 1965; német, román és szlovák nyelven, nemzetiségi tankönyv: Bp., 1958; és utánnyomások: 1959–1965)
  A Mezőföld talajföldrajza. Kand. értek. (Szeged, 1957)
  A szegedi fűszerpaprika öntözésének földrajzi vonatkozásai. Pénzes Istvánnal. 2 táblával. (Földrajzi Közlemények, 1958)
  A mezőföldi talajtakaró földrajza. A Mezőföld természeti földrajza. Bp., 1959; és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 19. Szeged, 1959)
  Ecological Factors Influencing the Culture of Szeged Paprika. Pénzes Istvánnal. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 1960)
  Földrajzi oktatásunk néhány időszerű ideológiai kérdése. (Felsőoktatási Szemle, 1961)
  Délkelet-Ázsia. Bögös Lászlóval és Matolcsy Károllyal. (Miniatűr Könyvek. Bp., 1965)
  A világgazdaság földrajza. (Bp., 1967)
  Die wirtschafliche Entwicklung der südlichen Tiefebene – Alföld. (Acta Universitatis Debreceniensis. Series Geographica, Geologica et Meteorologica, 1968)
  A Délkelet-Alföld és a Duna–Tisza gazdasági körzetei. Bp., 1969)
  Regionális gazdaságföldrajz. I–II. köt. (Bp. 1969–1970). 

  Irodalom

  Irod.: Marosi Sándor: Vita K. E. A Mezőföld talajföldrajza c. kandidátusi értékezéséről. (Földrajzi Értesítő, 1958)
  Láng Sándor: K. E. (Földrajzi Értesítő, 1981)
  Bernát Tivadar: In memoriam K. E. (Földrajzi Közlemények, 1982). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu