Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Koppányi Tibor

  biológus, zoológus, entomológus


  Született: 1926. július 20. Debrecen
  Meghalt: 2001. március 3. Debrecen

  Család

  Sz: Koppányi Ferenc MÁV-kalauz, Madai Róza. F: Simon Mária orvos. Leánya: Koppányi Ágnes (1959–). 

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte, a Debreceni Református Főgimnáziumban éretts. (1946), a Debreceni Tudományegyetemen biológia–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950). 

  Életút

  A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Állattani Intézete gyakornoka (1950–1951), egy. tanársegéde (1951–1953). A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, ill. a DATE Növénytani és Állattani Tanszéke főisk. tanársegéde (1953–1954), főisk. adjunktusa (1954–1958), egy. adjunktusa (1958–1964), a Növényvédelmi Tanszék egy. docense (1964–1987) és a Tanszék első vezetője (1964–1970); nyugdíjas előadó tanára (1987–1991). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1962).   Állat- és növénytársulástannal, növényvédelmi állattannal, állati közösségek növényvédelmi vonatkozásaival, kártevő rovarok ökológiájával foglalkozott. A debreceni posztgraduális növényvédelmi szakmérnökképzés megszervezője (1968-tól). 

  Elismertség

  A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Hajdú-Bihar megyei Szervezete Növényvédelmi Szakosztályának elnöke. 

  Főbb művei

  F. m.: Faunisztikai jegyzetek. 1. Adat a Saga serrata fabr. magyarországi előfordulásához. 2. A Lacerta vivipara Jacq. újabb alföldi előfordulása. (A Debreceni Tudományegyetem Biológiai Intézetének Évkönyve. – Annales Universitatis Debreceniensis. Sectio Biologia, 1950)
  Biocönológiai vizsgálatok hortobágyi legelő- és réttípusok rovarállományaiban. S. Wolcsánszky Edittel. Kihajtható táblázattal. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia 1955. évi évkönyve. Debrecen, 1956 és külön: Debrecen, 1956)
  Biocönologische Untersuchungen im Insektenbestand der Weiden- und Wiesentypen des Hortobágy. (Acta Zoologica, 1956)
  Molyfertőzés néhány fontosabb kukoricafajtánk különböző vetésidejű állományaiban. Kovács Bélával. – Szalmadarázs-fertőzöttség vizsgálata különböző búzafajtákon. Kovács Bélával. – Hortobágyi magfüvesek Acridioidea népességének vizsgálata. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve, 1957)
  Rovartársulástani vizsgálatok herefüveseken. Heteroptera et Auchenor rhyncha. (Rovartani Közlemények, 1958)
  Rovartársulástani vizsgálatok herefüveseken. Heteroptera et Homoptera. (Rovartani Közlemények, 1960)
  Lucerna és vöröshere rhyncota népességének vizsgálata. – Életközösség-tani vizsgálatok réti csenkesz magfüvesek rovarállományaiban. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia 1959. évi évkönyve. Debrecen, 1961)
  Zu den Fragen der biozönologischen Forschungen. (Acta Zoologica, 1961)
  Kalász szívogató poloskák mennyiségi és minőségi eloszlása búzafajták szerint. – Szipókásrovarok népességének alakulása első-, másod- és harmadéves füveslucerna állományokban. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia 1960. évi évkönyve. Debrecen, 1962)
  Lucernatermesztés. Halász Tiborral és Papp Imrével. (A Hajdú-Bihar megyei Tanács kiadványa. Debrecen, 1963)
  Gabonaszipolyok mennyiségi megoszlása kalászokon, búzafajták szerint. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1963)
  Zoocönológiai felvételek eredményeinek számszerű összehasonlítása. (Állattani Közlemények, 1967)
  Cönológiai felvétel szükséges méretének kérdései Heteroptera és Cicadinea populációk fűhálós vizsgálatánál. (Rovartani Közlemények, 1969)
  Növényvédelmi állattan. I–III. köt. Egy. jegyz. (A DATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Növényvédelmi Tanszéke kiadványa. Debrecen, 1973–1974; és utánnyomások: 1975–1983; Növényvédelmi állattan. I–IV. köt. Egy. jegyz. (A DATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Növényvédelmi Tanszéke kiadványa. 2. átd. kiad. Debrecen, 1983; és utánnyomások: 1984–2000). 

  Irodalom

  Irod.: In memoriam K. T. (Növényvédelem, 2001)

   

  és a neten: https://portal.agr.unideb.hu/media/Koppanyi_Tibor_23739.pdf

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu