Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Kolta Ferenc

  irodalomtörténész, pedagógus

  Klenner Ferenc 


  Született: 1915. november 4. Bonyhád, Tolna vármegye
  Meghalt: 1973. június 11. Pécs
  Temetés: 1973. június 15. Pécs
  Temetési hely: Köztemető

  Család

  Sz: Klenner Teofil (1873–1939) elemi iskolai igazgató, Karner Hermina. Öten voltak testvérek: Klenner Béla (1903–), Kolta (Klenner) János (1907–1983) geográfus, demográfus; Reichel Lajosné Klenner Mária és Ádám Jakabné Klenner Zsófia (Ella). F: Maráth Emma. 

  Iskola

  A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen magyar–német–francia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1939). 

  Életút

  A pécsi városi kereskedelmi középiskola r. tanára (1939–1950), a Pécsi Pedagógiai Főiskola, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskola Irodalom Tanszéke tanársegéde, adjunktusa (1950–1953), tanszékvezető főisk. docense (1953–1973).   Tudományos pályafutásának kezdetén bekapcsolódott a Sorsunk és a Dunántúl c. folyóiratok kritikai tevékenységébe, majd jelentős szerepet vállalt a Jelenkor c. lap alapításában. Irodalomtörténészként a magyarországi felvilágosodás és reformkor sajátosságaival, Garay János (1812–1853) munkásságával, valamint Baranya megye és Pécs irodalmi múltjával, pedagógusként a főiskolai és az egyetemi irodalomtanítás helyzetével, olvasás-lélektani kutatásokkal foglalkozott. Garay Jánosról szóló nagymonográfiája kéziratban maradt. Magyarországon az elsők között vizsgálta az ifjúsági irodalom történetét, annak nevelés- és művelődéstörténeti jelentőségét, továbbá elsők között próbálta meg tisztázni az ifjúsági és gyermekirodalom fogalmát, annak sajátos esztétikai követelményeit (Donászy Ferenc, Pósa Lajos és Sebők Zsigmond munkásságának részletes elemzésével). Felvetette egy ifjúsági irodalmi folyóirat és az ifjúsági irodalommal foglalkozó szaklap megindítását. Számos főiskolai jegyzetet, tankönyvet, szöveggyűjteményt írt és szerkesztett, közülük az ifjúsági irodalomról szóló tankönyvét húsz éven át használták (1964-től). 

  Emlékezet

  Pécsett élt, tevékenysége Pécshez és Baranya megyéhez kötődik. Pécsett hunyt el, a helyi köztemetőben nyugszik. 

  Elismertség

  A TIT Baranya megyei Szakosztályának elnöke. 

  Szerkesztés

  A Jelenkor c. irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 

  Főbb művei

  F. m.: A modern irodalomszemlélet. (A pécsi városi kereskedelmi középiskola évkönyve, 1942 és külön: Pécs, 1942)
  A magyar irodalom története vázlatokban. Segédkönyv a magyar irodalomtörténet tanulásához. I–II. köt. Összeáll. (Bp., 1947)
  Petőfi Sándor. Főisk. jegyz. (Bp., 1952; és utánnyomások: 1953–1956)
  Primitív költészet. Főisk. jegyz. (Bp., 1952; és utánnyomások: 1953–1956)
  A költészet kialakulása. (A Munkácsy Mihály Szabadegyetem jegyzetei. Irodalomtörténet. 1. Pécs, 1954)
  Dante. (A Munkácsy Mihály Szabadegyetem jegyzetei. Irodalomtörténet. 4. Pécs, 1954)
  Gyermek- és ifjúsági irodalom. Pálfalvi Istvánnal és Péczely Lászlóval. Tanárképző főisk. jegyz. (Bp., 1954; 2. kiad. 1955)
  Goethe. (A Munkácsy Mihály Szabadegyetem jegyzetei. Irodalomtörténet. 11. Pécs, 1955)
  A német felvilágosodás irodalma: Lessing, Goethe, Schiller. (Az Állami Pedagógiai Főiskola kiadványai. Bp., 1955)
  Irodalmunk a felszabadulás után. Pataky Lászlóval. Főisk. jegyz. (Bp., 1955)
  Garay János három szerelmi verse. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1956)
  Garay János ismeretlen versei. (A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1956)
  Thury Zoltán a Pécsi Naplónál. (A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957)
  A magyar irodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. 1772–1849. Szerk. (A Budapesti Pedagógiai Főiskola kiadványa. Bp., 1957 és utánnyomások: 1958–1976)
  Irodalmunk a XIX. század második felében. 1849–1905. Harsányi Zoltánnal és Horváth Károllyal. (A Budapesti Pedagógiai Főiskola kiadványa. Bp., 1957 és utánnyomások: 1958–1976)
  Istvánffy Miklós ismeretlen levele. (Irodalomtörténet, 1959)
  Reviczky Gyula néhány elfelejtett írása. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1960)
  A magyar ifjúsági irodalom kezdetei. (A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960/61)
  Az ifjúsági irodalom történetének néhány elvi problémája. (Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1963)
  Gyermek- és ifjúsági irodalom a tanító- és óvónőképző intézetek számára. (5. átd. kiad. Bp., 1963; 6. kiad. 1964)
  Ifjúsági irodalom. Monográfia. (Bp., 1964; 2. kiad. 1965; 3. kiad. 1966; 4. kiad. 1968; és utánnyomások: 1969–1978)
  Házi olvasmányok elemzése az általános iskolai irodalomtanításban. Szerk. (Bp., 1964; 2. kiad. 1966)
  A gyermekek olvasás-lélektani vizsgálatának néhány feladata. (A Pécsi Tanárképző Főiskola Évkönyve, 1965)
  Húsz év ifjúsági irodalma. (Jelenkor, 1965)
  Kísérletek újtípusú ifjúsági regényirodalom kialakítására 1945–1948 között. (Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1965)
  Az ifjúsági irodalom a Magyar Írók Szövetségének pécsi vitája tükrében. (Pedagógiai Szemle, 1967)
  Szöveggyűjtemény a felvilágosodás második fele és a reformkor irodalmából. Összeáll. (Bp., 1967; 2. kiad. 1970; és utánnyomások: 1971–1981)
  Az olvasóvá nevelés kérdései. (Pécs, 1969)
  Irodalomtörténet. 11. A magyar irodalom a felvilágosodás korában, a reformkorban és a szabadságharc idején. Főisk. tankönyv. (Bp., 1971)
  Móricz Zsigmond: Erdély. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1972)
  Janus Pannonius-kultusz Pécsett a XX. században. (Baranyai Művelődés, 1972; Jelenkor, 1972; Janus Pannonius-tanulmányok. Bp., 1975). 

  Irodalom

  Irod.: Szakáll Károly: K. F.: Gyermek- és ifjúsági irodalom. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1965)
  Halálhír. (Népszabadság, 1973. jún. 12.)
  Péczely László: K. F. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1973)
  Nemes István: K. F. (Irodalomtörténet, 1974)
  Kortárs magyar írók. 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. Szerk. F. Almási Éva. I–II. köt. (Bp., 1997–2000)
  Kolta László: Bonyhádi arcképek. (Bonyhád, 2000)
  Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu