Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Kocsis Éva

  közgazdász

  Orosz Ferencné 


  Született: 1948. július 30. Hajdúszoboszló, Hajdú vármegye
  Meghalt: 2006. július 8. Budapest
  Temetés: 2006. június 27. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  F: Orosz Ferenc. Fia: Orosz Ferenc (1974–); leánya: Orosz Virág (1976–). 

  Iskola

  Az MKKE Tanári „A” Szakán politikai gazdaságtan–tervezés szakos középiskolai tanári okl. (1971), közgazdaság-elméleti szakközgazdász képesítést szerzett (1978) és doktorált (1977), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1994). 

  Életút

  Az MKKE, ill. a BKE tanársegéde, egy. adjunktusa (1971–1988), az Összehasonlító Közgazdaságtani Kutatócsoport, ill. az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék egy. adjunktusa (1988–1995), egy. docense (1995–2006).   A környezetvédelem közgazdasági kérdéseivel, ezzel összefüggő gazdasági rendszerelméleti és környezetpolitikai kutatásokkal, a technikai és a technológiai fejlődés gazdasági és gazdaságelméleti hatásaival foglalkozott. A magyarországi ökológiai közgazdaság-tudományi kutatások egyik elindítójaként alapvetően új eredményeket ért el a gazdasági növekedés környezeti-ökológiai feltételeinek feltárása terén. Később érdeklődése az intézményi közgazdaságtan, az üzleti hálózatok vizsgálata, az újtípusú fogyasztói szokások és az ezzel összefüggő internetes intézményi hálózatok változásainak feltárása felé fordult. Szabó Katalinnal közösen írt könyvei (A posztmodern vállalat, 2000; Digitális paradicsom vagy falanszter?, 2002; Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban, 2003) igen nagy feltűnést keltettek. 

  Főbb művei

  F. m.: A beruházáshatékonyság néhány makroökonómiai összefüggése. Egy. doktori értek. (Bp., 1977)
  A beruházáshatékonyság és a beruházástervezés néhány elméleti összefüggése. Közgazdaság-elméleti szakközgazdász értek. (Bp., 1978)
  A beruházáshatékonyság és a beruházástervezés néhány elméleti összefüggése. (Tájékoztató, 1980)
  A szocialista újratermelés elméletének születése és kibontakozása a politikai gazdaságtanban – hazánkban. (Politikai gazdaságtan füzetek, 1987)
  Az érdekeltség alakítása a termelőszövetkezetekben. (Gazdálkodás, 1988)
  A vállalatok önigazgatására alapuló jugoszláv gazdasági rendszer. – A „harmadik út”. Ota Sik alternatív modellje. – Gazdasági rendszerekről ökológiai nézőpontból. (Bevezetés a gazdasági rendszerek elméletébe. Bp., 1990)
  Államon innen, piacon túl. A mezoszféra előretörése a modern gazdaságokban és az ökológiai kihívás. Kand. értek. (Bp., 1993)
  A minőségi növekedés, a fenntartható fejlődés és a stacionárius gazdaság. (Magyar Tudomány, 1993)
  Környezeti ártalmak hatása az emberi szaporodásra. (Új Pedagógiai Szemle, 1995)
  The Side of the State, the Other Side of the Market Flexible Specialization and Cooperation. (Társadalom és Gazdaság, 1995)
  Technológiai korszakhatáron. Rugalmas technológiák – regionális hálózatok. Szabó Katalinnal. (Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kiadványa. Bp., 1996)
  Modern technológiapolitika – gazdaságpolitikai következtetések. (Vezetéstudomány, 1996)
  Network as Open Economic Systems. (Társadalom és Gazdaság, 1999)
  Tanuló hálózatok. Hibrid elrendeződés és stratégiai járadékvadászat. (Vezetéstudomány, 1999)
  A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. Monográfia. Szabó Katalinnal. (Az Oktatási Minisztérium kiadványa. Bp., 2000)
  A hálózat fekete dobozáról – intézményi megközelítésben. (Vezetéstudomány, 2000)
  Modularitás és változatossági hozadék. Szabó Katalinnal. (Közgazdasági Szemle, 2001)
  Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. Monográfia. Szabó Katalinnal. (Bp., 2002)
  Dinamikus árazás az elektronikus piactereken. Szabó Katalinnal. (Közgazdasági Szemle, 2002)
  A piaci működés tanulása magyarországi nemzetközi vegyes vállalatoknál. Egy empirikus kutatás módszertani kérdései. (Vezetéstudomány, 2002)
  Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban. Monográfia. Szabó Katalinnal. (Az Oktatási Minisztérium kiadványa. Bp., 2003)
  A tudásmegosztás hatékonysága. Menedzseri szemlélet vs. gazdaságelméleti megközelítés. (Társadalom és gazdaság, 2004). 

  Irodalom

  Irod.: írásairól: Becsky Róbert: K. É.–Szabó Katalin: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. (Vezetéstudomány, 2000)
  Findrik Mária: K. É.–Szabó Katalin: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. (Társadalom és gazdaság, 2000)
  Láng Eszter: Szép, új, posztmodern világ. Gondolatok K. É.–Szabó Katalin: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban c. könyvéről. (Közgazdasági Szemle, 2002)
  Bőgel György: K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Magyar Tudomány, 2003)
  Csaba László: K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Külgazdaság, 2003)
  Szalavetz Andrea: „Szép, új világ” a feldolgozóiparban. K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Információs társadalom, 2003)
  Kovács Dénes: Hogyan vásároljunk okulárét? K. É.–Szabó Katalin: Digitális paradicsom vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. (Figyelő, 2003. 5.)
  Szanyi Miklós: A mikroszintű rendszerváltás krónikája. K. É.–Szabó Katalin: Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban. (Magyar Tudomány, 2004).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu