Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Czobor László, 1899-től nemespanni

  agrárpolitikus

  Czibulya László 


  Született: 1850. szeptember 16. Gyerk, Hont vármegye
  Meghalt: 1942. május 12. Budapest

  Család

  Sz: Czibulya János (1816–1893) Gyerk község jegyzője, majd Ipolyságon, Pápán, majd Esztergomban adópénztárnok, Deszáthy Erzsébet (1832–1902). Testvére: Czobor Vilmos (†1911) r. k. pap, esperes-plébános, ill. Szlamka Istvánné Czobor Mária, Rubinek Andrásné Czobor Hermine és Keleti Antalné Czobor (Czibulya) Izabella. F: Czechner Anna. Leánya: Győri Gézáné Czobor Mária és Heim Károlyné Czobor Margit; fia: Czobor Lajos és Czobor Miklós (†1962) jogász, ügyészségi alelnök. 

  Iskola

  Bécsi és budapesti tanulmányait követően, a budapesti tudományegyetemen állam- és jogtudori okl. szerzett (1876). 

  Életút

  Tanulmányai befejezése után Hont vármegye szolgálatában állt; joggyakornok, tb. aljegyző, majd a Korponai járás főszolgabírája (1876–1895), főjegyzője (1895–1896). Hont vármegye alispánja (1896–1906). Alkotmánypárti (Korpona, 1906–1910), majd párton kívüli ’67-es programmal országgyűlési képviselő (Selmecbánya, 1911–1918).   Jelentős szervezőmunkát fejtett ki a magyar kertészet és gyümölcstermesztés érdekében. A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület, a Felsőhontmegyei Gyümölcsfatenyésztő Egylet és a Bozóki Járási Gyümölcstermesztő Egylet alapító tagjaként 25 községi faiskolát létesített, amelynek keretében több ezer gyümölcsfa ültetését és azoknak az egyszerű gazdaemberek közötti szétosztását kezdeményezte. Számos népszerűsítő írást közölt a gyümölcstermesztésről (a Honti Gazda és a Honti Lapok c. helyi újságban). Megyei alispánként az országban az elsők között meghonosította a helyi női háziipart, kézműves-bemutatókat és -kiállításokat szervezett. Részt vett a Hontvármegyei Történelmi Egyesület munkájában, kezdeményezte a vármegye történelmi emlékeinek felkutatását és történelmi kiállításokban történő bemutatását. Maga is foglalkozott a vármegye múltjából Honti históriák (1927) címmel helyi néprajzi anyagokat, kisebb történelmi dolgozatokat, portrékat és jellemrajzokat tett közzé. 

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Kerepesi úti Temetőben búcsúztatták. Gyerken, családi sírban nyugszik. Életútját, munkásságát Csáky Károly dolgozta fel. 

  Elismertség

  Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület tagja, alelnöke (1906–1919), elnöke (1919–1932) és a Gazdák Biztosító Szövetkezete elnöke. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság és a Hangya Szövetkezet felügyelőbizottságának tagja. 

  Főbb művei

  F. m.: Honti históriák. Elbeszélések. (Bp., 1927). 

  Irodalom

  Irod.: Sturm-féle országgyűlési almanach. 1906–1911. Szerk. Fabró Henrik és Ujlaki József. (Bp., 1906)
  Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. (Bp., 1929)
  Cz. L. (Kertészeti Szemle, 1942)
  Kiss László: Tüskebokrok Cz. L. sírjánál. (A Hét [Ipolyság], 1992. 19.)
  Csáky Károly: Honti arcképcsarnok. (Dunaszerdahely, 1998)
  Csáky Károly: Néprajzkutatások, kutatók és gyűjtemények Hontban. (Dunaszerdahely, 2007). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu