Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Csabai Tibor

  irodalomtörténész


  Született: 1924. február 15. Debrecen
  Meghalt: 1959. szeptember 3. Budapest
  Temetés: 1959. szeptember 7. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Munkáscsaládból származott: apja vagongyári asztalos, anyja dohánygyári munkás volt. F: Török Mária általános iskolai tanár. 

  Iskola

  A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban éretts. (1943), a Pázmány Péter Tudományegyetemen és a Debreceni Tudományegyetemen tanult (1943–1947); közben egy évi a Debreceni MÁV Műhelyben géplakatos tanuló. Debrecenben magyar–latin szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), tanulmányai befejezése után felsőfokú szakosított pártfőiskolán, filozófia szakon is végzett (1948). 

  Életút

  A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke gyakornoka (1945–1948), tanársegéde (1948–1949). A Debreceni Pedagógiai Főiskola Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke előadója (1949), az átszervezés után az Egri Pedagógiai Főiskola Magyar Irodalomtörténeti Tanszék főisk. intézeti tanára (1949–1954). Az MDP KV (1954–1956), az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztálya politikai munkatársa (1956–1957), az Egri Pedagógiai Főiskola Marxizmus–Leninizmus Tanszéke vezetője (1957), a Magyar Rádió és Televízió (MRT) központi műsorszerkesztőségének vezetője (1957–1958), az MRT alelnöke (1958–1959).   19. századi magyar történelemmel foglalkozott, a reformkor politikusainak, elsősorban Kossuth Lajosnak (1802–1894) az irodalommal és a művészetekkel kapcsolatos nézeteit, Kossuth irodalmi műveltségének alakulását, Shakespeare-fordításait (!) vizsgálta. Aktuális irodalompolitikai kérdéseket, és a kortárs irodalomtörténet-írás helyzetét is tanulmányozta, elsők között ismerte fel az új médium, a televízió irodalomközvetítő és agitatív szerepét. Az MTV megalakulásakor jelentős szerepet vállalt a műsorstruktúra kialakításában. Több általános iskolai magyar irodalom tankönyvet és tanárképző főiskolai jegyzetet is írt. 

  Emlékezet

  Budapesten (XIV. kerület Columbus utca 27. élt és tevékenykedett), a Farkasréten nyugszik. 1959. szept. 7-én lett volna a kandidátusi védése (helyette a temetése volt akkor…). 

  Főbb művei

  F. m.: Magyar könyv az általános iskolák 8. osztálya számára. Többekkel. (Bp., 1951 és évente utánnyomások: 1952–1958; 8. átd. kiad. 1959)
  A magyar irodalomtörténet-írás mai helyzete. Klaniczay Tiborral. (Társadalmi Szemle, 1955)
  Az irodalomtörténeti kongresszusról. Klaniczay Tiborral. (Társadalmi Szemle, 1955)
  Világirodalom az ókortól a XVIII. század végéig. Pedagógiai főisk. jegyz. Pósa Tibor. (Bp., 1957 és évente utánnyomások: 1958–1970)
  A magyar irodalom története a felvilágosodásig. Pedagógiai főisk. jegyz. Pósa Tibor. (Bp., 1957 és évente utánnyomások: 1958–1970)
  Kossuth Lajos és az irodalom. Monográfia és benyújtott kand. értek. is. (Bp., 1961)
  A Shakespeare-fordító Kossuth. (Ezredvég, 1994)

   

  írásai a debreceni Néplapban: Lukács György üdvözlése. (1947. nov. 27.)
  Görgey és Debrecen 1848-ban. (1948. jan. 11.)
  Munkásság és szocialista világnézet. (1948. ápr. 18.)
  Majakovszkij. (1948. máj. 9.)
  Marx: A tőke. (1948. máj. 12.)
  Pártprogram és művészet. (1948. máj. 30.)
  Haladó tudományt az egyetemen is! (1948. okt. 3.)
  Lenin. (1949. jan. 19.)

   

  a Heves megyei Népújságban: Ady Endre halálának 35. évfordulóján. (1954. jan. 18.)

   

  a Szabad Népben: Az értelmiség egyes kérdéseiről. (1956. júl. 15.). 

  Irodalom

  Irod.: Meghalt Cs. T. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1959. szept. 5.)
  Némedi Lajos: Cs. T. (Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
  Béládi Miklós: Cs. T.: Kossuth és az irodalom. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1962). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu