Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Kispál Magdolna, Sz.

  nyelvész

  Szabó Dezsőné 


  Született: 1910. május 30. Szatmárnémeti, Szatmár vármegye
  Meghalt: 1984. június 15. Hága, Hollandia
  Temetés: 1984. november 9. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét, hamvasztás

  Család

  F: Szabó Dezső dr. Fia: Szabó György dr., Hetényi Péterné Szabó Gyöngyi, Gerle Imréné Szabó Réka. 

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–német szakos középiskolai tanári okl. (1933), bölcsészdoktori okl. szerzett (1939), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1955). 

  Életút

  A finnországi Suomen Suku Nyelvtudományi Intézet meghívott vendégkutatója (1933–1934), Helsinkiben (1934–1935), Tartuban állami ösztöndíjas (1935–1936). A szegedi Tanárképző Főiskola kollégiumi felügyelőtanára (1937–1941), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Urál-altaji Intézete gyakornoka és finn–észt nyelvi lektora (1939–1941). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Magyar és Finnugor Összehasonlító Nyelvészeti Tanszéke tanársegéde (1941–1944), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Finnugor Tanszéke előadó tanára (1945–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK Finnugor Tanszéke tanársegéde (1948–1951), egy. adjunktusa (1951–1956), egy. docense (1956–1974).   Finn- és obi-ugor nyelvészettel, a vogul nyelvvel, a nyelvtudomány és a folklór határterületére eső jelentéstani, nyelvtörténeti, szótani kérdéseivel, az ugor–török, ill. a magyar–török nyelvi kapcsolatokkal, a magyar hangtörténet finnugor előzményeivel foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az összehasonlító finnugor mondattan, elsősorban a manysi (= vogul) igenév mondattanának vizsgálata terén. Hágában, közlekedési baleset áldozata lett. 

  Elismertség

  Az MTA Finnugor Munkabizottsága tagja. 

  Főbb művei

  F. m.: Napszakok nevei az ugor nyelvekben. Egy. doktori értek. is. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 39. Bp., 1938)
  Finn nyelvtani vázlat. Egy. jegyz. (Bp., 1949–1950)
  Félévszázados manysi – vogul – nyelvemlékek. (Magyar Nyelvőr, 1953)
  A magyar hangtörténet finnugor előzményei. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Közleményei, 1954)
  A magyar nyelv finnugor alapjai. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
  A manysi igenév mondattana. I. Kand. értek. (Bp., 1954)
  Das Ungarisch–Mansische Karitivsuffix. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio philologica, 1957)
  Finn olvasmányok. Összeáll. Lakó Györggyel. (Finnugor jegyzetek. 1. Bp., 1957; utánnyomások 1958-tól évente)
  A magyar nyelv finnugor alapjai. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
  Mesterséges hold vagy műhold? 1–3. Almár Ivánnal és Rácz Endrével. (Magyar Nyelvőr, 1958)
  Finn szójegyzék. Összeáll. Lakó Györggyel és Lavotha Ödönnel. (Finnugor jegyzetek. 2. Bp., 1958; utánnyomások 1959-től évente)
  Mezér. (Magyar Nyelv, 1959)
  Beiträge zur Geschichte eines ungarischen Kulturwortes. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio philologica, 1961)
  Beke Ödön. (Magyar Nyelv, 1964)
  Finn nyelv. Noronen, Minnével és F. Mészáros Henriettával. (Finnugor jegyzetek. 10. Bp., 1964 utánnyomások 1965-től évente)
  A vogul igenév mondattana. Monográfia. (Bp., 1966)
  Magyar és német szómutató Pápay–Beke osztják szójegyzékéhez. Összeáll. (Finnugor jegyzetek. 14. Bp., 1969)
  Nyelvünk finnugor alak- és mondattani sajátságai. Erdődi Józseffel. (Finnugor jegyzetek. 17. Bp., 1969; utánnyomások 1970-től évente)
  Északi osztják kresztomátia. F. Mészáros Henriettával. (Finnugor jegyzetek. 18. Bp., 1970; utánnyomások 1971-től évente)
  Die Geschichte des Lehrstuhls für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft an der Universität Budapest. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio philologica, 1974)
  Napszakok nevei az ugor nyelvekben. Egy. doktori értek. is. Hasonmás kiad. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 39. Bp., 1977)
  A -va/-ve-ván/vén, -val/-vel – képzők története. (Magyar Nyelv, 1981). 

  Irodalom

  Irod.: K. M. A manysi igenév mondattana c. kandidátusi disszertációjának vitája. A vitát összefoglalta Hajdú Péter. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1956)
  Erdődi József: Szabóné Kispál Magdolna 70 éves. (Magyar Nyelv, 1981)
  Halálhír. (Magyar Nemzet, 1984. nov. 9.)
  Bereczky Gábor: K. M. (Magyar Nyelv, 1985)
  Bereczki Gábor: Sz. Kispál Magdolna. (Magyar Nyelv, 1985)
  F. Mészáros Henrietta: Sz. Kispál Magdolna. Életrajz és bibliográfia. (Nyelvtudományi Közlemények, 1985; Finnugor életrajzi lexikon. Szerk. Domokos Péter. (Bp., 1990).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu