Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Cholnoky Tibor, csolnokossi

  építőmérnök


  Született: 1901. július 29. Budapest
  Meghalt: 1991. február 21. Budapest

  Család

  Nagyszülők: Cholnoky László ügyvéd, Zombath Krisztina. Sz: Cholnoky Jenő (1870–1950) geográfus, az MTA tagja, Du Barrois Petronella (Nelli) műfordító (†1917. márc. 10. Kolozsvár). Testvére: Cholnoky Béla (1899–1972) botanikus, algológus. F: Bajó Sára könyvtáros, a BME Könyvtára tud. főmunkatársa. Fia: Cholnoky Tamás (1938–) és Cholnoky Péter (1947–) mérnökök. 

  Iskola

  Kolozsvárott éretts. (1919), a budapesti József Műegyetemen végbizonyítványt (1923), mérnöki okl. szerzett (1933), a műszaki tudományok kandidátusa (1965). 

  Életút

  A Budapestre menekült kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem BTK Dékáni Hivatalának írnoka (1919–1920). A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mérnöki Osztály Mechanikai Tanszékének tanársegéde (1930–1942), egy. adjunktusa (1942–1945), egyúttal a Magyar Államvasutak (MÁV) Igazgatóság Hídosztály hídvizsgáló csoportjának építésvezető mérnöke (1934–1936). A Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium Vasúti Műszaki Szakosztályának munkatársa, a vasúti hídügyek, a sodronykötélpálya és a siklóügyek előadója, majd a Minisztérium főmérnöke (1936–1943), műszaki tanácsosa (1943–1945).

  A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) főelőadója, az I. Vasúti Főosztály vezetője (1945–1949). A BME Mérnöki Kar Mechanika Tanszékének intézeti tanára, ill. tanszékvezető egy. docense (1950. szept.–1952. okt. 18.), az ÉME, ill. az ÉKME Mechanika Tanszéke tanszékvezető egy. tanára (1952. okt. 19.–1967. jún. 30.), a BME Mechanika Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1967. júl. 1.–1971. dec. 31.), nyugdíjas tud. főmunkatársa (1972-től). Az ÉME Mérnöki Kar dékánja (1952–1954), az ÉME, ill. az ÉKME rektora (1954–1957). Az MTA–TMB önálló aspiránsa.   A MAFC tanárelnöke, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sporttanács elnöke, a Nemzetközi Főiskolai Játékok magyar szervező bizottságának tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagja (1957–1965).   Építészeti mechanikával, szilárdságtannal, rugalmasságtannal foglalkozott. Elsősorban a szerkezeteket terhelő erőrendszer vizsgálata alapján nemzetközileg is új eredményeket ért el a különböző szerkezetek statikai határozottsága, határozatlansága és elmozduló jellegének jellemzése terén. (Pl. egy labilis szerkezet a terheléstől függően lehet statikailag határozott, határozatlan, de akár elmozduló is!) A II. világháború után vezetésével állították helyre Magyarország valamennyi vasúti hídját, ezzel kapcsolatban számos új statikai módszert dolgozott ki és vezetett be a mérnöki gyakorlatba. Új módszert dolgozott ki továbbá a különböző tömegközlekedési eszközök optimális megállóhely-távolságainak megállapítására.

  Nevéhez fűződik a dinám (= erők és erőpárok közös gyűjtőneve) fogalmának bevezetése a hazai statikai irodalomba. További kutatási területei: több merev testből álló síkbeli szerkezetek külső és belső reakcióinak meghatározása, testek súlypont-meghatározására vonatkozó kutatások, csapsúrlódás, csúszó súrlódás és gördülő-ellenállás vizsgálata stb. 

  Emlékezet

  Budapesten (XII. kerület Kléh István utca 3/c) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). 

  Elismerés

  Köztársasági Érdemérem (1949), Magyar Népköztársasági Érdemérem (arany, 1950), Magyar Sportérdemérem (arany, 1960).

   

  Kossuth-díj (1957). 

  Főbb művei

  F. m.: A vasúti hidak újjáépítése. (Magyarország közlekedésügye. Bp., 1947)
  Sztatika. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
  Tömegközlekedési eszközök legkedvezőbb megállóhely-távolsága. (Közlekedéstudományi Szemle, 1951)
  Kinematika és kinetika. Egy. jegyz. (Bp., 1951; 2. átd. kiad. 1954)
  Szilárdságtan. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
  Sztatika. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1954; utánnyomások: 1956-tól)
  Szilárdságtan. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1954; utánnyomások: 1956–1958)
  Igénybevételek és igénybevételi táblák. Egy. jegyz. (Bp., 1957; 2. kiad. 1958)
  Szilárdságtan. III. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1958; utánnyomások: I–III. köt. 1959-től)
  Síkbeli tömör tartók igénybevételei és az igénybevételi ábrák. Egy. jegyz. (Bp., 1959; utánnyomások: 1960-tól)
  A természettudományi alaptárgyak oktatásának ideológiai vonatkozásairól. (Felsőoktatási Szemle, 1960)
  Mechanika. Egy. tankönyv. I–III. köt. I. köt. Statika. 506 ábrával. II. köt. 444 ábrával. Szilárdságtan. III. köt. Kinematika és kinetika. (Bp., 1960–1968; 2. kiad. 1964–1971; 3. átd. kiad. 1969–1974)
  Általános térbeli dinámrendszer eredőjének meghatározása szerkesztéssel. – A feszültségi és az alakváltozási deviátor középpontjáról. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1961)
  Rugalmasságtan. I–II. köt. Egy. jegyz. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1961; utánnyomások 1962-től)
  Tapasztalatok az egyetemi testnevelésről és sportmozgalomról. (Felsőoktatási Szemle, 1962)
  Tenzorábrázolási problémák. Kand. értek. (Bp., 1964)
  Kiegészítés a Rugalmasságtan I–II. című jegyzetekhez. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965; 2. kiad. 1967)
  Mechanika. II. köt. Szilárdságtan. Egy. tankönyv. (Bp., 1966; 2. kiad. 1971)
  A Mohr-féle tenzorábrázolás továbbfejlesztése. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1967)
  Mechanika. III. köt. Kinematika és kinetika. Egy. tankönyv. (Bp., 1968)
  Laplace–Poisson-típusú és biharmonikus egyenletek numerikus megoldása. Többekkel. (Az Építéstudományi Intézet Tudományos Közleményei. 69. Bp., 1968). 

  Irodalom

  Irod.: Lux László: Ch. T. ny. egyetemi tanár életútja. (Magyar Építőipar, 1979)
  Halálhír. (Magyar Nemzet, 1991. márc. 7.–Népszabadság, 1991. márc. 12.)
  Balázs Dénes: Ch. T. (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1991). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu