Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Berentey Ernő, ifj.

  orvos, radiológus

  Fiedermann Ernő 


  Született: 1933. május 13. Túrkeve, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 2015. január 5. Budapest

  Iskola

  A túrkevei Ványai András Gimnáziumban éretts. (1951), a DOTE-n (1951–1954), majd a BOTE-n tanult (1954–1957), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1957), általános sebészi (1961), radiológus szakorvosi vizsgát tett (1973), az orvostudományok kandidátusa (1980). 

  Életút

  Az Orvostovábbképző Intézet, az Orvostovábbképző Egyetem, ill. a HIETE gyakornoka (1957–1961), egy. tanársegéde (1961–1965), a Radiológiai Klinika Hemodinamikai és Angiográfiás Laboratóriumának laboratóriumvezető egy. adjunktusa (1965–1981), egy. docense (1981–1986), klinikaigazgató egy. tanára (1986. júl. 1.–2001. dec. 31.).    

  Kardiológiai röntgendiagnosztikával foglalkozott. Új invazív, kardiológiai és angiológiai vizsgáló módszereket vezetett be, Magyarországon elsőként vezette be a koronarográfiát és elsőként alkalmazott ún. transjuguláris kolangiográfiát (1977). Ő szervezte meg a Radiológiai Klinika Hemodinamikai és Angiográfiás Laboratóriumát, továbbá a Magyar Kardiológiai Társaság Hemodinamikai Munkacsoportját. 

  Elismertség

  Az MTA Atherosclerosis, Thromboemboliás és Keringési Betegségek Kutatásával Foglalkozó Bizottsága tagja. A Magyar Kardiológiai Társaság vezetőségi tagja (1975-től) és a Hemodinamikai Munkacsoport alapító tagja. A Magyar Radiológus Társaság alelnöke (1992–1996). 

  Elismerés

  Molnár Béla-pályadíj (1963), Markusovszky-díj (1973), Stiller Bertalan-pályadíj (1974), Alapy Henrik-pályadíj (1975), Honthy Hanna-díj (1981), Kiváló Orvos (1984), Ghyczy Kálmán-díj (1988). 

  Főbb művei

  F. m.: Erfahrungen über akute Baucherkrankungen in 10 jährigen Krankengut. Herczeg Tiborral. (Acta Chirurgica, 1962)
  Über die wegen operationer Frühkomplikationen durchgeführten Relaparotomien. (Acta Chirurgica, 1963)
  Epeutak heveny megbetegedéseinek aktuális kérdései. Herczeg Tiborral. (Orvosi Hetilap, 1964. 5.)
  Endarteriektomiával gyógyított subclavian steal syndroma. Markos Györggyel, Mátyus Lajossal. (Orvosi Hetilap, 1968. 16.)
  Mesenterialis steal syndroma. Lakner Gézával. (Orvosi Hetilap, 1971. 19.)
  Adatok a papillaris izomdysfunctio kórisméjéhez. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 31.)
  Ötéves tapasztalataink pacemaker-kezeléssel. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 34.)
  Bal oldali részleges szívburokhiány. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 52.)
  A nyaki verőér-megbetegedések szerepe az agyi vérellátási zavar kialakulásában. Dénes Ivánnal. (Orvosi Hetilap, 1972. 10.)
  Functionalis pulmonalis stenosist okozó mediastinalis tumor. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 43.)
  Percutan lumbalis aortographiával szerzett tapasztalataink. Erdélyi Mihállyal. (Magyar Radiológia, 1973)
  Selective Coronarography. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1974)
  A segmentalis iliaca elzáródásról 113 eset kapcsán. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 20.)
  Az intracavitalis primaer szívtumorokról. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 41.)
  Natív kardiológiai röntgenvizsgálatok. 1–2. Várnay Györggyel, Molnár Ferenccel. (Orvosképzés, 1975)
  Parathyreoidea-adenoma localisatioja superselectiv angiographiával. Molnár Ferenccel. (Magyar Sebészet, 1975)
  Sebészeti tapasztalataink a pacemaker kezelésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1975. 48.)
  Anticoncipiens kezelés kapcsán létrejövő máj-adenoma operált esete. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 3.)
  A mitralis billentyű prolapsus-click syndroma klinikai spektruma. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 28.)
  Tüdőbe tört bal kamra aneurysma operált esete. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 42.)
  Műtött traumás eredetű bal kamra aneurysma. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 48.)
  Műszeres röntgendiagnosztikai beavatkozások. Többekkel. (Az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1977)
  Az arteria mammaria interna arterio-venosus fistulája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1978. 8.)
  Myocardialis infarktust és bal kamrai aneurysmát utánzó pericardialis tályog. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1978. 22.)
  Ingerületvezetési zavarok klinikai elektrofiziológiai vizsgálata. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 44.)
  A vena cava inferior transatrialis membranotomiája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 2.)
  A bal kamra aneurysma sebészi kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1983. 11.)
  Új lehetőség az acut myocardium infarktus kezelésében. Gaál Tiborral, Keltai Mátyással. (Orvosi Hetilap, 1983. 27.)
  Jegyzet a röntgenműtős szakasszisztensek számára. Szerk. (Az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1984)
  A bal coronaria főtörzsének teljes elzáródása és sikeres műtéti kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1985. 38.)
  Az arteria subclavia percutan transluminális angioplasticája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 24.)
  A bal kamra funkció vizsgálata Doppler-echokardiográfiával. Többekkel. – Az egészséges bal kamra szisztolés és diasztolés funkciójának jellemzése faktoranalízissel. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1990)
  A bal kamra töltő- és végdiastolés nyomásának becslése Doppler-echokardiográfiával. Többekkel. (Acta Alimentaria, 1990)
  A percutan transluminális coronaria angioplastica eredményének megítélése összehasonlító terheléses surface mapping és terheléses thallium scinigraphia módszerével. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1991)
  Perifériás érbetegségben végzett percutan transluminalis angioplasztikával kezelt betegek ötéves utánkövetésének eredményei. Többekkel. – 971 ischaemiás szívbetegség – ISZB – gyanúja miatt katéterezett beteg hét éves utánkövetéses vizsgálata. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1991)
  Terheléses surface mapping vizsgálattal észlelhető többszörös repolarizációs minimum és fokozott aritmiakészség összefüggése. Többekkel. (Cardiologia Hungarica, 1991)
  Terheléses testfelületi potenciál térképezés – surface mapping – klinikai értéke az ischaemiás szívbetegség diagnosztikájában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1991. 19.)
  A magyar szívsebészet és a kardiovaszkuláris intervenció helyzete a számok tükrében. Major Lászlóval, Molnár Ferenccel. (Cardiologia Hungarica, 1995)
  Intervenciós radiológia. Invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások. Szerk. (A HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar kiadványa. Bp., 1998)
  A magasvérnyomás-betegségben előforduló cardiovascularis rizikófaktorok. Kékes Edével. (Orvosi Hetilap, 2001. 16.)
  A foszforlemezes röntgenfelvételi rendszer és a PACS használatával szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Magyar Radiológia, 2003)
  A Szabolcs utcai Kórház Radiológiai Osztályának története. 1896–2007. Többekkel. (Magyar Radiológia, 2007). 

  Irodalom

  Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1967)
  B. E. (Túrkeve kislexikona. Írta és összeáll. Talpalló Piroska. Túrkeve, 1996)
  Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004). 

  Megjegyzések

  A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) életrajzi adatbázisában téves születési adat: máj. 15.! Anyakönyvi adata szerint máj. 13-án született! 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu