Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Kincs Gyula

  író, újságíró, szerkesztő


  Született: 1859. augusztus 16. Zilah, Szilágy vármegye
  Meghalt: 1915. december 31. Zilah, Szilágy vármegye
  Temetés: 1916. január 3. Zilah
  Temetési hely: Református temető

  Család

  Régi református családból származott. Sz: Kincs Pál (1826–1889) iparos, csizmadiamester, majd Zilah város képviselő-testületének tagja, Ujvárosi Julianna. Testvére: Kincs Miklós orvos. F: Wisky Ilona. Leánya: Kincs Margit (1890–1907). 

  Iskola

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen történelem–földrajz (1884) és görög–latin szakos középiskolai tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1889).

  Életút

  A zilahi református főgimnázium h. (1883–1888), r. tanára (1888–1897), egyúttal a gimnázium könyvtári őre (1886–1897) a gimnázium igazgatója (1897–1915). A Szilágy, ill. a Szilágyság c. lapok főmunkatársa (1883–1900), szerkesztője (1900–1910).   A zilahi református egyházközség presbitere. A zilahi kaszinó választmányának tagja.   Zilah és környéke helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a zilahi református gimnázium és könyvtára történetét; klasszika-filológusként elsősorban az antik görög líra magyarországi hatását vizsgálta. Az első magyar hírlap-monográfia (A Szilágy története, 1896) szerzője. 

  Emlékezet

  Zilahon élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a helyi református temetőben nyugszik. Ady Endre (1877–1919) gimnáziumi tanára volt, ő jelentette meg a költő első verseit, kapcsolatuk később is fennmaradt. Ady több versben örökítette meg emlékét (A vén diák üdvözlete, Kincs Gyula emlékére). Temetésén a már nagybeteg költő is megjelent. 

  Főbb művei

  F. m.: A zilahi ev. ref. collegium régi magyar nyomtatványai. (Zilah, 1894)
  Magyar nyelvű nyomtatványok. Többekkel. (Magyar Könyvszemle, 1894)
  A zilahi ev. ref. collegiumi könyvtár története. (Zilah, 1895)
  A „Szilágy” története. (Zilah, 1896). A nagy Wesselényi és a zilahi gymnasium. Tanulmány. (Zilah, 1896)
  Szemelvények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar classicus költészetből. Összeáll. Görög-pótló kézikönyv a gymnasiumok VI. osztálya számára. (Bp., 1901; 2. kiad. 1902). 

  Irodalom

  Irod.: Kincs Elek: Innen hoztam… (Emlékezések Ady Endréről. 1. Szerk. Kovalovszky Miklós. Bp., 1962)
  Kincs Elek: Ady és K. Gy. A költő zilahi évei és kapcsolatai. 4 táblával. (Az Amerikai Magyar Szemle kiadványa. St. Louis, 1970)
  Zoványi György: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1977). 

  Megjegyzések

  Lexikonok adatával ellentétben Kincs Elek nem volt Kincs Gyula fia! Egyetlen leánygyermekük született, a 17 éves korában elhunyt Kincs Margit. 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu