Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Kilián József

  építőmérnök


  Született: 1925. július 22. Tokaj, Zemplén vármegye
  Meghalt: 1976. január 24. Budapest

  Család

  Sz: Kilián József cipészsegéd, majd cipészmester, Kublik Mária gyufagyári munkás. F: Répászky Klára, a Vörös Csillag Traktorgyár tervstatisztikusa. Leánya: Kilián Anikó Gabriella. 

  Iskola

  Gyerekkorában Mátraszelén élt, polgári iskoláit Salgótarjánban végezte, a Nyíregyházi Tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést szerzett (1944), kiegészítő gimnáziumi érettségi vizsgát tett (1945). A BME-n építőmérnöki okl. szerzett (1950), az ÉKME-n doktorált (1963); a műszaki tudományok kandidátusa (1963). 

  Életút

  Mátraszelén tanító (1945). A BME, az ÉKME, ill. ismét a BME Építőmérnöki Kar II. sz. Hídépítéstani Tanszéke tanársegéde (1950–1957), egy. adjunktusa (1957–1964), Építőanyagok Tanszéke egy. docense (1964–1976) és a Tanszék vezetője (1974–1976). Az építőipari minőségvizsgálati (1967–1970) és az előregyártó szakmérnökképzés vezető tanára (1969–1976). A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola főisk. tanára (1968–1972). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1963).   A Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetősége (KV) tagja, a Műszaki Felsőoktatási Bizottság elnöke (1971-től).   Betonok tervezésével, szilárdítástechnológiájával, a beton szilárdsági tartalékjaival, elsősorban az ún. autokláv-szilárdítással, a beton tulajdonságait meghatározó tényezők komplex vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a tiszta klinkerásványok hidratációs mechanizmusának feltárása terén, vizsgálta továbbá a szabad CaO és az aluminátkomponens hatását, valamint a cement gipszkőtartalmának szerepét a gőzölés és az autoklávozás (= gőzérlelés, nedves hővel történő sterilezés) során. Öngyilkos lett. 

  Emlékezet

  Budapesten (XI. kerület Fehérvári út 33/a) élt és tevékenykedett, a Farkasréten nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). 

  Elismertség

  Az MTA Anyagvizsgálati és Hegesztési Bizottsága, Szilikátipari Építőanyagok Bizottsága tagja (1967–1970). 

  Elismerés

  Szocialista Munkáért Érdemérem (1952), SZOT Aranyérem (1972), Munka Érdemrend (bronz, 1973).

   

  Akadémiai Jutalom (1951 és 1953), Petrik Lajos-díj (1961). 

  Főbb művei

  F. m.: Válogatott fejezetek a vasbeton köréből. A budapesti Műszaki Egyetem hídtagozatos mérnökhallgatói számára Haviár Győző előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel. (Bp., 1951)
  Medencék sztatikai számítása. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
  A hazai cementekkel készült betonok szilárdulása alacsony hőmérsékleten. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
  Vizsgálatok a nyomozás alatt történő betongőzölés munkafeltételeinek tisztázására. Adonyi Zoltánnal és Balázs Györggyel. (Építőanyag, 1953)
  Habarcsok és betonok szilárdságának növelése nedves őrléssel. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954 és külön: a Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
  Hajlított vasbetontartók törési eredményei és a vasbetonszabályzat. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954)
  A beton. Balázs Györggyel. (Mérnöki kézikönyv. I. köt. Bp., 1955)
  Vasbetonhidak. Tervgyűjtemény. Egy. jegyz. Összeáll. Balázs Györggyel. (Bp., 1955)
  Vasbetonszerkezetek. Haviár Győző és Palotás László egyetemi előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel és Mohay Kálmánnal Egy. jegyz. (Bp., 1955)
  Vasbetonépítéstan. Haviár Győző és Palotás László egyetemi előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel és Mohay Kálmánnal Egy. jegyz. (Bp., 1955)
  A betonelemek zsugorodásának és lassú alakváltozásának csökkentése. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1955)
  Kémiai folyamatok gőzzel szilárdított cement és mészkötésű építőanyagokban. Adonyi Zoltánnal és Balázs Györggyel. (Építőanyag, 1955 és külön: Bp., 1955)
  Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1956)
  Effect of Bentonite on Concretes. Balázs Györggyel. – A betonok szilárdulásgyorsításának néhány problémája. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
  Betonok vízzáródásának növelése a kötőanyag javítása útján. Többekkel. (MTA Építés- és Közlekedéstudományi Közleményei, 1957)
  Nagyszilárdságú betonok lassú alakváltozása és tömörödése. A kis alakváltozású beton. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
  Új eljárás betonok szilárdulásának gyorsítására. Balázs Györggyel és Kelemen Jánossal. (Építőanyag, 1958)
  A vasbeton zsugorodás okozta feszültségei. Balázs Györggyel. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
  Hajlított lemezek. – Faltartók. – Lemezművek. (Mérnöki kézikönyv. III. köt. Bp., 1959)
  A bentonit néhány gyakorlati alkalmazása. Balázs Györggyel. – A bentonitos beton néhány hazai alkalmazásáról. Balázs Györggyel. – Zúzott adalékanyagú betonok zsugorodása és lassú alakváltozása. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1959)
  Vasbetonszerkezetek. Lemezes szerkezetek elmélete és számítása. Palotás László előadásai alapján összeáll. Egy. jegyz. (Bp., 1959; évenkénti utánnyomásai 1960-tól)
  Vasbetonszerkezetek. Bunkerok, silók, folyadéktartályok. Palotás László előadásai alapján összeáll. Egy. jegyz. (Bp., 1959; évenkénti utánnyomásai 1960-tól)
  – Színesfémsalak nehézbeton. Balázs Györggyel és Kontur Györggyel. – Rugalmas ágyazású kerethíd. Többekkel. – Vasbeton hídmodell. Többekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
  A beton szilárdulása különböző páratartalmú légtérben. Balázs Györggyel. (Magyar Építőipar, 1960)
  Vasbetonszerkezetek, tározók. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962)
  Nagyszilárdságú autoklávbetonok. Kand. értek. (Bp., 1962)
  Körszimmetrikus forgásfelület tartályok belső erői egyenlőtlen hőmérséklet-változásból. Balázs Györggyel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1962)
  Nagyszilárdságú autoklávbetonok. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
  A hőérlelt beton. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
  A beton struktúrája, a struktúra változása kötés és szilárdulás közben. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
  Nagyszilárdságú autoklávbetonok optimális összetétele. – Klinkerásványok szilárdulási jellemzőinek vizsgálata, különös tekintettel az izotermikus érlelésre. Gyarmathy Gy.-vel és Székely J.-vel. – Autoklávbetonok szerkezete és tulajdonságai. (Építőanyag, 1964)
  Építőanyag praktikum a nappali, a levelező és az esti hallgatók számára. Egy. jegyz. Balázs Györggyel és Palotás Lászlóval. (Bp., 1964; évenkénti utánnyomásai 1965-től)
  A különböző minőségű – ezen belül a nagy kezdő- és végszilárdságú – cementek tulajdonságainak vizsgálata és felhasználási területe. Székely Istvánnal. (Az Építésügyi Dokumentációs Iroda kiadványsorozata. 10. Bp., 1965)
  A cementhabarcs gyúrásának hatása, különös tekintettel a gőzölésre. Szepesi Károllyal. – Vizsgálatok a DCM portland- és kohósalak portlandcementjeinek gőzölhetőségéről. Székely Istvánnal. (Építőanyag, 1965)
  A beton-szilárdulásgyorsítás korszerű fejlődése a kutatás és gyakorlat területén. Székely Istvánnal. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1966)
  A korszerű betontechnológia igényei a cementek minőségével kapcsolatban. (Építőanyag, 1966)
  Durability of Expansive Aluminous Cement Mortars Produced in Hungary. Palotás Lászlóval. – Hardening and Strength of Steam-Cured Concretes in Function of Cement Composition. – Cement for High-Strength Autoclaved Concretes. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1967)
  A cementkő gőzölés közben kialakuló szerkezetének néhány problémája. Székely Istvánnal. (Építőanyag, 1967)
  Előregyártott vasbeton gerendák teherbírása és minősítése. Zóbel Lajossal. (Magyar Építőipar, 1967)
  L 500-as PC paraméter-változásai és hatásuk a szilárdságra, valamint a gőzölhetőségre. Tóth Z.-vel és Zsemberi L.-lel. (Építőanyag, 1967)
  Betonszilárdítás. Monográfia. Balázs Györggyel és Palotás Lászlóval. (Bp., 1968)
  Betongőzölés. Tématanulmány. Székely Istvánnal. (Az Építésügyi Tájékoztatási Központ kiadványsorozata. 25. Bp., 1968)
  Trikalcium-aluminát és trikalciumaluminát-gipszkeverék hidratációs folyamatának termogravimetrikus vizsgálata. Többekkel. (Építőanyag, 1968)
  A cementkő határszilárdsága. (Bp., 1969)
  A cementkő határszilárdsága. (Építőanyag, 1970)
  A cementek és betonok szilárdulásfolyamatának, szerkezetének, határszilárdságának kutatása, különös tekintettel a gőzölésre. (A BME Építőanyagok Tanszéke Tudományos Közleményei, 1970)
  Építőanyagok I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1972–1973)
  Anyagtan és kémiai technológia. Egy. jegyz. (Bp., 1973)
  A vékonyfalú vízzáróbetonok néhány problémája. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
  Effect of Hydrational Deformations on the Strength of Concrete Made with Cement Containing Gypsum. (Periodica Polytechnica, 1973)
  Építőanyagok. Kötőanyagok. (Bp., 1974)
  A cementkő térfogatváltozásának befolyása a cementkő és betonadalék kapcsolatára. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1974). 

  Irodalom

  Irod.: Balázs György: K. J. (Magyar Építőipar, 1976)
  K. J. (A Jövő Mérnöke, 1976. febr. 7.). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu