Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Kiefer Márta

  közgazdász


  Született: 1947. február 27. Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 2008. augusztus Budapest

  Család

  Sz: Kiefer Péter asztalos mester Szakasits Erzsébet. Testvére: Seibin Ferencné Kiefer Klára (1950–) tanítónő, matematika szakos általános iskolai tanár. 

  Iskola

  A Fényes Elek Közgazdasági Technikumban éretts. és közgazdásztechnikus képesítést (1965), az MKKE Ipar Szakán közgazdász okl. szerzett (1969), doktorált (1972), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1989). 

  Életút

  A Ganz-Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyár piackutató közgazdásza (1969–1973). Az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportja, ill. Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézete tud. segédmunkatársa (1973–1974), tud. munkatársa (1974–1990), tud. főmunkatársa (1990–1997), az MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont tud. főmunkatársa (1997-től).   Ipar- és piacpolitikai kérdésekkel, az ipar strukturális változásainak vizsgálatával, kelet- és nyugat-európai ipari vállalatok összehasonlító vizsgálatával és a kooperáció lehetőségeinek feltárásával, elsősorban az értékesítés stratégiai tervezésével foglalkozott. Munkássága utolsó éveiben az ipar és a környezetvédelem összefüggéseit, az iparvállalati politika és az Európai Unió (EU) kapcsolatát vizsgálta. 

  Elismerés

  Az Alkotó Ifjúság Pályázat I. Díja (1977). 

  Főbb művei

  F. m.: A kelet- és nyugat-európai vállalatok közötti nemzetközi kooperációs kapcsolatok kérdései. Egy. doktori értek. (Bp., 1972)
  A marketingtevékenységek szerepe az iparvállalati középtávú tervek megalapozásában. (Ipargazdasági Szemle, 1974)
  Az árváltozások és a vállalati nyereségtervezés problémái. (Ipargazdaság, 1976)
  A bútoripari struktúrafejlesztés főbb tényezői. (Közgazdasági Szemle, 1978)
  Piaci megalapozás és a vállalatvezetés növekvő feladatai. (Vállalatvezetés, Vállalatszervezés, 1978)
  A struktúrafejlesztés piaci megalapozásáról. (Ipargazdasági Szemle, 1979)
  A dán textil- és textilruházati ipar néhány jellemző vonása, különös tekintettel a termelés és a kereskedelem kapcsolatára. (Ipargazdasági Szemle, 1980)
  Az ipar és a belkereskedelem kapcsolata a háztartási villany- és gáztűzhelyek példáján. – A nyugat-európai ipar strukturális változásai a 70-es években. (Ipargazdasági Szemle, 1981)
  Az állami befolyás szerepe az ipari innovációban, néhány fejlett tőkés országban. (Műszaki Gazdasági Tájékoztató, 1981)
  A dán ipar és kereskedelem néhány jellemzője. (Külgazdaság, 1982)
  Új vonások a szovjet ipari és kereskedelmi vállalatok kapcsolatában. – Kisvállalatok növekvő problémái egyes tőkés országokban. – A kombinátokra épülő irányítási rendszer az NDK-ban. – Hanyatló ágazatok és tevékenységek újjáélesztése. – Vállalati stratégiák a hanyatló iparágakban. (Ipargazdasági Szemle, 1983)
  Az ipari és kereskedelmi vállalatok készletezésének néhány ellentmondása. (Kereskedelmi Szemle, 1983)
  Feldolgozó iparunk értékesítési csatornái. – Kockázatvállalás a fejlett tőkés országok vállalatainál. (Ipargazdasági Szemle, 1984)
  Értékesítési csatornák és termékcsoportok a tőkés piacokon. (Marketing, Piackutatás, 1984)
  Magyarország tőkés viszonylatú gazdasági és pénzügyi kapcsolatairól. Monográfia. (A Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete [SZEKI] kiadványa. Bp., 1985)
  Tőkés feldolgozó ipari exportunk – illúziók és realitások. B. Nádor Évával. – Az információtechnika kritikus helyzete Angliában. (Ipargazdasági Szemle, 1985)
  Differenciált árpolitika az iparvállalatok kapcsolataiban. (Ipargazdaság, 1986)
  A sikeresebb konvertibilis viszonylatú exporttal rendelkező textil- és textilruházati vállalatok tapasztalatai. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Textilipari Tervgazdaság, 1986)
  Az ipari robotizáció nemzetközi tendenciái. (Ipargazdasági Szemle, 1986)
  Fékező tényezők a tőkés feldolgozóipari exportban. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Külgazdaság, 1986)
  Értékesítési csatornák és vállalati kapcsolatok a feldolgozó iparban. Monográfia és kand. értek. is. (Ipargazdasági Értekezések. 16. Bp., 1987)
  A külgazdasági illeszkedés és a főbb ipari fejlesztési koncepciók. (Közgazdasági Szemle, 1987)
  Anglia K+F kiadásainak strukturális változásai. (Ipargazdasági Szemle, 1987)
  A rugalmas gyártórendszerek – FMS – tapasztalatai az Egyesült Államok és Japán fémfeldolgozó iparában. (Vezetés, Szervezés, 1987)
  Exportsikerek – gondokkal. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Gazdaság [folyóirat], 1987)
  Az ipari robotok alkalmazásának ösztönzői és fékjei. (Ipargazdasági Szemle, 1988)
  Robotok a magyar iparban. (Gazdaság [folyóirat], 1989)
  A külföldi tőke mozgástere a magyar iparban. (Ipargazdasági Szemle, 1991)
  A külföldi befektetések hatása a magyar iparban. Seres Antallal. (Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár [OMIKK] kiadványa. Bp., 1993)
  A külföldi befektetések hatása a magyar iparban. (Bp., 1994)
  A magyar iparpolitika és a környezetvédelem. (Ipargazdasági Szemle, 1994)
  Vietnam – új, „biciklis” kistigris? Berkó Lilivel. (Külgazdaság, 1995)
  A magyar bútoripar és az EU. (Vezetéstudomány, 1997)
  Gépipari programjavaslatok az EU-támogatások igénybevételéről. (Vezetéstudomány, 1999)
  Az export és az innováció közötti kapcsolat néhány kérdése- a kis- és a középvállalkozásoknál. Seres Antallal. (Marketing & Management, 2004). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu