Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Kesserű Zsolt

  bányamérnök


  Született: 1934. április 24. Miskolc
  Meghalt: 2001. október 16. Budapest
  Temetés: 2001. november 5. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Iskola

  A miskolci NME Bányamérnöki Kar Bányaművelő Szakán végzett (1960), doktorált (1965), a műszaki tudományok kandidátusa (1981), habilitált (1997), magántanári kinevezést nyert (2000). 

  Életút

  A Betonútépítő Vállalat ún. figuránsa (1952–1953), a Vízügyi Tervező Iroda (VIZITERV) segédtervezője (1953–1954). Az Ózdvidéki Szénbányák Putnoki Bányaüzemének beosztott mérnöke (1960–1961), az Ózdvidéki Szénbánya Tröszt főelőadója, a Bányavízvédelmi Csoport vezetője (1962). A Bányászati Kutató Intézet (BKI) Bányavízvédelmi Osztálya tud. munkatársa, majd az átszervezés után a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet Kutatási Igazgatóság Bányavízvédelmi és Környezetvédelmi Osztályának szakosztályvezetője (1962–1979), tud. osztályvezetője (1979–1989), ún. válságmenedzsere (1989–1991), vezérigazgatója (1991–1994), nyugalmazott egyéni szakértője (1994–2001).

   

  A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME), ill. a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar Földtani-teleptani Tanszéke óraadó tanára (1966–1967), meghívott előadója (1980–1990), c. egy. docense (1990–2000) és egy. magántanára (2000–2001), az ELTE TTK vendégtanára (1998–2001).  Bányavízvédelmi rendszerek elemzésével, optimalizálásával, vízveszély-előrejelzéssel, bányatechnológiai biztonságtechnikai fejlesztéssel, a bányák környezetvédelmi problémáival foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a víz–kőzet kölcsönhatás bányavízvédelmi célú elemzése terén, kidolgozta a vágattal egyenértékű vízfakasztó üregek analóg módszerű méretezését. Részt vett, ill. jelentős szerepet játszott valamennyi magyarországi bányavízzel kapcsolatos bányahatósági szabályzat és szabvány előkészítésében, kidolgozásában és bevezetésében (1970-től). Számos találmány is fűződik nevéhez. 

  Elismertség

  Az MTA Hidrogeológiai Tudományos Bizottsága tagja (1990–2001). Az Országos Szabványügyi Tanács tagja (1995–2001).

  A Nemzetközi Bányavíz Szövetség (= International Mine Water Association, IMWA) Végrehajtó Tanácsa tagja (1979–1990), az IMWA t. tagja (1991-től). Az International Association of Engineering Geology magyar nemzeti bizottsága tagja.

  Elismerés

  Akadémiai Díj (megosztott, 1971), Kiváló Feltaláló (1972, 1976, 1979, 1986), Bányászati Nívódíj (1975), OMBKE Emlékérem (1978), IMWA Award (1999). 

  Főbb művei

  F. m.: Néhány megjegyzés a karsztvízhozam-számítás továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Zimányi J.-nével. (BKI Közleményei, 1963)
  A szivárgási tényező és a piezo-vezetőképességi tényező meghatározása ferde és szintestengelyű fúrások segítségével. (BKI Közleményei, 1964)
  A rétegvízvédelem helyzete és lehetőségei a hazai mélybányászatban. Egy. doktori értek. (Miskolc, 1966)
  Szilárdított kőzetköpenyre és utána beépített biztosítószerkezetre ható kőzetnyomás vizsgálata a vízdús homokban. (NME Közleményei, 1967)
  A kritikus szivárgási sebesség vizsgálatának új szemlélete és módszere. (Hidrológiai Közlöny, 1967)
  Néhány megjegyzés és javaslat vízvédelmi pillérek méretezésének továbbfejlesztésére. – Gondolatok rézsűk egyensúlyi vizsgálatának módszeréről szivárgó víz jelenlétében. (BKI Közleményei, 1968)
  Néhány újabb megjegyzés a bányászati döntés-előkészítő vizsgálatok kérdéséhez. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1968)
  A karsztvízveszély előrejelzése a kockázatvállalás optimális mértékének meghatározásához. Willems Tiborral. (BKI Közleményei, 1969)
  A felszín süllyedése vízszintsüllyedés következtében. (BKI Közleményei, 1970)
  A kockázat és a gazdaságosság kérdései a bányavíz-védelemben és a vízbányászatban. Pruzsina Jánossal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1972)
  Építményeket károsító külszíni elmozdulások számítása telepfolyadékok megcsapolása esetén. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1973)
  Néhány észrevétel a vízszintsüllyesztés hatására bekövetkező kőzetmozgásokról kialakult vitához. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1974)
  Vízveszély és vízgazdálkodás a bányászatban. Monográfia. Többekkel. (Bp., 1975)
  A vízbetörésveszély elhárítását célzó új bányahatósági eljárásról. Esztó Miklóssal és Tárkányi Lászlóval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1975)
  Néhány újabb vizsgálat, megfigyelés és következtetés a védőrétegekről. (MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1976 és Geonómia és Bányászat, 1976)
  A vágatokkal fakasztott vízhozam védőréteggel fedett víztároló esetén. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1976)
  A bányászati tapasztalatok felhasználásának lehetőségei a vízrekesztő réteggel elválasztott rétegvíztárolók közötti kommunikáció vizsgálatához. – Bányabeli szivattyútelepek hordalék elleni védelmének néhány kérdése. Bagdy Istvánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1977)
  Néhány újabb vizsgálat, megfigyelés és következtetés a védőrétegekről. – Az eocénprogram vízkérdései. Schmieder Antallal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1978)
  A víz–kőzet kölcsönhatás bányavízvédelmi célú elemzése a védőréteget áttörő vízbetöréseknél. Kand. értek. (Bp., 1979)
  Rendszerelemzés alkalmazása bányavízvédelem tervezéséhez és üzemeltetéséhez. Bogárdi Istvánnal és Szidarovszky Ferenccel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1979)
  Vizesagyag-betörések és az ellenük való védekezés. – A vízrekesztő védőréteget áttörő vízbetörés kezdeti folyamatának új módszerű értékelése és ennek gyakorlati alkalmazása. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1986)
  Simultaneous Modelling of Rock Freezing and Water Seepage and Its Practical Applications. Többekkel. (International Journal of Mine Water, 1987)
  A Kotredez bánya – Jugoszlávia – vízvédelmi rendszerére vonatkozó javaslatok. Bagdy Istvánnal és Havasy Istvánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1987)
  A védőrétegek biztonságos vastagsága. 1–2. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1991). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu