Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Adorján Boldizsár, otrokócsi

  költő, író, jogász


  Született: 1820. február 2. Gortvakisfalud, Gömör vármegye
  Meghalt: 1867. július 13. Gortvakisfalud, Gömör vármegye
  Temetés: 1867. július 15. Gortvakisfalud, családi sírbolt

  Család

  Sz: Adorján Dávid (1783–1852) táblabíró, nagybirtokos, nemes Rajszy Klára (1792–1848). Testvére Adorján Klára és Beke Bálintné Adorján Borbála. F: 1850. ápr. 27.–1867. júl. 13.: Lemouton Emília (1824–1869) író, műfordító.

  Fia: Adorján Lőrinc (1853. dec. 8. Gortvakisfalud–1905. márc. 8. Korompa [Krompach]. Temetés: 1905. márc. 11. Gortvakisfalud) a korompai vasgyár mérnöke; Adorján Viktor (1854–), leánya: Adorján Ilona (1852–1877. dec. 24. Gortvakisfalud), Bíró Bertalanné Adorján Lujza (= Louise; 1858–1899. szept. 23. Bácskapuszta. Temetés: 1899. szept. 25. Gortvakisfalud), szentmiklóssi és óvári Pongrácz Pálné Adorján Margit és Adorján Róza (1863–1889. dec. 29. Tamásfalva. Temetés: 1889. dec. 31. Gortvakisfalud). Armand kisgyermekkorában elhunyt, Lőrinc halála után férfiágon kihalt az Adorján család (Viktor már Lőrinc halála előtt meghalt).

  Iskola

  Középiskoláit a losonci református gimnáziumban, Rimaszombatban és Sárospatakon végezte, jogi tanulmányai befejezése után Csetneken ügyvédgyakornok, majd ügyvédi vizsgát tett (1840) és Pesten telepedett le (1841).

  Életút

  Pesten törvényszéki ülnök és ügyvéd (1840–1850), a cs. és kir. törvényszék tagja, a rögtönítélő bíróság ülnöke (Rimaszombatban, 1850–1854), igazságügyi tanácsos (uo., 1854–1867), táblabíró (1867). A forradalom és szabadságharc idején nemzetőrként működött (1848).   Petőfi Sándor (1823–1849) és Vörösmarty Mihály (1800–1855) baráti köréhez tartozott, verseket már pataki diákkorában írt, első költeményei a Parthenon zsebkönyveiben jelentek meg (1837). Romantikus lírájára leginkább Vörösmarty Mihály hatott, de írt hazafias költeményeket, történelmi elbeszéléseket és a kor népszerű műfajában, a beszélyben is jeleskedett. Néhány írása a pesti divatlapokban, Ivánfy Malvina álnéven jelent meg. Munkáit nem gyűjtötték össze; hátrahagyott iratait a gömöri levéltárban és az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik. 

  Emlékezet

  Pesten élt (1841–1850), házassága után Gortvakisfaludra tért vissza (1850–1867) és Rimaszombatban tevékenykedett. Súlyos tüdőbetegségben hunyt el, utolsó éveiben felesége ápolta. Síremléke a gortvai temetőben áll. Az ő ajánlására jelölték Petőfit a gömöri táblabíró választáson (ez volt Petőfi egyetlen közéleti tisztsége, 1845. máj. 28-án). Petőfi, emlékkönyvébe is beleírt (Adorján Boldizsár emlékkönyvébe, Gortvakisfaludon, 1845. jún. 3-án). Egy jóval később (1848. jan. 6-án) kelt, szintén Adorjánhoz címzett Petőfi-levelet Ágoston József, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság hivatalnoka tette közzé a Vasárnapi Ujságban (1880. 29.).

  Szerkesztés

  Írásait – többek között – az Athenaeum, a Regélő, a Pesti Divatlap és az Életképek (1839–1843), valamint az Emlény és a Nemzeti Almanach (1840–1842) közölte. 

  Főbb művei

  F. m.: Az elfelejtett nő. Beszély. Ivánfy Malvina álnéven. (Életképek, 1844)
  Visegrád. Költői elbeszélés. (Pesti Divatlap, 1845). 

  Irodalom

  Irod.: Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856)
  Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1867. aug. 11.)
  Wallentinyi Dezsőné: Levelek A. B. levelesládájából. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1907)
  Czeke Marianne: L. E., Shakespeare összes drámai műveinek első magyar fordítója. 1–2. füzet. (Magyar Shakespeare Tár, 1911)
  Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
  Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón? (Somorja, 1999)
  Barsi Béla: Az Adorján, Frideczky és Szeleczky családok genealógiája és története az Adorján–Szeleczky Levéltár tükrében. (Matrikula. A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület kiadványa, 2015).

   

   

  neten:

   

   

  http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2015-3.pdf (az anyakönyvi bejegyzés közlésével!)

  Megjegyzések

  Wikipédia: téves születési adat: máj. 2.! Anyakönyvi adata szerint feb. 2-án született!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu