Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Katona Katalin

  filozófus, pedagógus

  Rapaport Sámuelné 


  Született: 1918. december 27. Budapest
  Meghalt: 1967. március Budapest

  Iskola

  Az ELTE BTK-n filozófia–politikai gazdaságtan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952). 

  Életút

  A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium tanszékvezető tanára (főisk. docensi rangban, 1952–1961), az MTA, ill. az ELTE Neveléstudományi Tanszéke tud. munkatársa (1961–1967).   Irodalomtörténésznek indult, pályája elején az 1930-as évek eszmetörténetét vizsgálta, majd érdeklődése a pedagógiai szociológia felé fordult. Az első pedagógiai szociológiai felmérés az 1960-as évek elején volt Magyarországon: 16–20 éves tanulóknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy mit jelent számukra a boldogság? A szocializmus építésének akkori szakaszában, Katona Katalin és munkatársai az egyén és a közösség között fennálló ellentmondásokat és főleg a munkához való viszonyt elemezték, valamint vizsgálódási körükbe tartozott a szocialista tudatformálódás folyamata. Benyújtott kandidátusi értekezése erre a kérdőíves felmérésre épült, ill. a dolgozat egyik fejezete a fejlett kapitalista országok ifjúságának egyik rétegéről, az ún. lázadó fiatalokról nyújtott vázlatos képet. 

  Főbb művei

  F. m.: Szabó Dezső világnézete. (Magyar Filozófiai Szemle, 1957)
  A munka emberformáló hatásáról. Széljegyzetek Hegel A szellem fenomenológiája c. könyvéhez. (Magyar Pedagógia, 1962)
  Adatok és következtetések a tanulók pályaválasztásáról. (Pedagógiai Szemle, 1962)
  Az embernek munkával történő önteremtéséről. (Magyar Filozófiai Szemle, 1962)
  Munka, erkölcs, nevelés. (Valóság, 1963)
  A munka erkölcsi és nevelési kérdései egy vizsgálat adatai alapján. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1963. Bp., 1964)
  Távlatok, egyéni életcélok, nevelési cél. (Magyar Pedagógia, 1964)
  A lázadó fiatalok problémájához. (Pedagógiai Szemle, 1965)
  Cél és valóság a szocialista nevelésben. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1966)
  Adalékok a fiatalság problémájához. (Pedagógiai Szemle, 1966)
  Ifjúságunk problémái. (Bp., 1967)
  Vázlatok a szocialista nevelés céljához. Távlatok és egyéni életcélok. (Pedagógiai Szemle, 1967)

   

  ford.: Darwin, Charles: Az ember származása és a nemi kiválasztás. Ford. A bevezető tanulmányt Malán Mihály írta. (Charles Darwin válogatott művei. 5. Bp., 1961). 

  Irodalom

  Irod.: Csőregh Éva: K. K.: Ifjúságunk problémái. (Világosság, 1968)
  Veress Judit: K. K.: Ifjúságunk problémái. (Társadalmi Szemle, 1968). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu