Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Kassai Ferenc

  bányamérnök


  Született: 1919. december 2. Dorog, Komárom-Esztergom vármegye
  Meghalt: 1995. május 11. Budapest

  Iskola

  Elemi iskoláit a tokodaltárói bányaiskolában végezte, az esztergomi reáliskolában éretts. (1939), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) soproni Bányamérnöki Karán végzett (1944), műszaki doktori okl. szerzett (1948), a műszaki tudományok kandidátusa (1958). 

  Életút

  A JNMGE soproni Bányamérnöki Kar Bányaműveléstani Tanszéke tanársegéde (1943–1944), egy. adjunktusa (1944–1948). A Dorogi Szénbányák Hidrológiai Osztálya osztályvezető főmérnöke (1948–1950), a Bányászati Kutatási és Mélyfúró Vállalat, az átszervezések után a Mélyfúró Ipari Tröszt, ill. a Nehézipari Minisztérium (NIM) Földtani Igazgatósága igazgatóhelyettes főmérnöke (1950. febr. 23.–1955. jan. 14.). A Szénbányászati Minisztérium, ill. a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese (1955. jan. 15.–1957. máj. 15.). Az Országos Földtani Főigazgatóság főigazgató-helyettes főmérnöke (1957–1965), az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat (1965–1970), a Bányászati Aknamélyítő Vállalat műszaki igazgatója (1970–1982), a Vízkutató és Fúró Vállalat műszaki tanácsadója (1983–1986). A BME Mérnöktovábbképző Intézete (1951-től) és az ÉKME szakmérnöki tagozata előadója (1960-tól). A Dorogi Dolgozók Középiskolájában a bányaműveléstan tanára.   Kutatóként elsősorban a bányák vízbetörések elleni védelmével, különböző művelésű bányák vízáteresztő-képességének és vízszivárgási problémáinak vizsgálatával, valamint karsztvizek elemzésével, azok folyási sebességének feltárásával, vízmennyiségbecslésekkel és különböző mélyfúrási technológiák vizsgálatával foglalkozott. A bányák víztelenítésére új műszaki irányelveket dolgozott ki, és új tömítési eljárásokat vezetett be. 

  Elismerés

  A Selmeci Bányászati Akadémia arany emlékérme (1976), Pro Facultate Rerum Metallicarum (Miskolc, 1991).

   

  Munka Érdemérem (bronz, 1982).

   

  Mikovinyi Sámuel-emlékérem (bronz, 1967), Zsigmondy Vilmos-emlékérem (1976), Zorkóczy Sámuel-emlékérem (1984), Sóltz Vilmos-emlékérem (1994). 

  Főbb művei

  F. m.: A fúróberendezések áttelepítési idejének megrövidítése és a fúróteljesítmények fokozása. (Technika, 1944)
  Paleogén szénbányászatunk, a karsztvíz és a védekezés módjai. Egy. doktori értek. (Sopron, 1948; részben megjelent: Hidrológiai Közlöny, 1948)
  A lösszel kapcsolatos tömedékelési és tömítési problémák az esztergomi szénmedencében. 1–2. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1950 és külön: A Szénbányászati Ipari Központi Kutató Laboratórium Közleményei. 4. Bp., 1951)
  Karsztvíznívó jelentősége és az ezzel kapcsolatos problémák. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
  Korszerű vízépítési zárószerkezetek tervezése és üzemeltetése. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1954)
  A mélyfúrási technika legújabb eredményei. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1954)
  A mélyfúró iparral kapcsolatos problémák. (Bányászati Lapok, 1954)
  Bányászatunk tízéves fejlődése (Bányászati Lapok, 1955)
  Nagyhatékonyságú kisberuházások a közlekedésépítés területén. Mórotz Kálmánnal. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1956)
  Fúrt kutak vízhozamcsökkenésével kapcsolatos problémák. Kand. értek. (Bp., 1957)
  Forgóhidak. Mistéth Endrével. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1958)
  Mélyfúrású ivóvíz szolgáltató kutak fúrási technológiájának korszerű megoldásai. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1960)
  Mélyfúrások. Az ÉKME szakmérnöki tagozata jegyzete. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete kiadványai. M23. Bp., 1962)
  Mélyfúrású kutak. Az ÉKME szakmérnöki tagozata jegyzete. Vízellátás-csatornázás. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete kiadványai. M51. Bp., 1963)
  A magfúrás elméleti és gyakorlati problémái. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1963)
  A fúrással történő aknamélyítés időszerű kérdései. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1963)
  A mélyfúrás és az optikai adatszolgáltatás. Filó Andrással. (Hidrológiai Közlöny, 1963)
  Fúrólyukak függélyezésével és irányításával kapcsolatos problémák. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1964)
  Mélyfúrástechnika a bányamélyítés szolgálatában. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1966)
  Vízszintsüllyesztő fúrások telepítésének és kivitelezésének fúrástechnikai kérdései. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1966)
  A vízépítési szerkezetek hidraulikus mozgatása. (Vízügyi Közlemények, 1968)
  Hidrológiai geofizika és fúrt kutak. Gálfy Jánossal. (A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete kiadványai. M260. Bp., 1972)
  A Magyar Államvasutak abaligeti vasúti alagútjának építése. Kozák Istvánnal és Stancz K. Viktorral. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1975)
  Néhány gondolat a vízről. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1976)
  Vízbányászat. 1. Egy. jegyz. (Bp., 1982)
  A MAT-AKRIL vegyszerrel végzett vízkizárás és kőzetszilárdítás hazai tapasztalatai. Benke Istvánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1984)
  25 éves a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat 3. sz. soproni osztálya. Szerk. (A BGTV kiadványa. Bp., 1984)
  Vízbányászat 2. Fúrt kutak. Egy. jegyz. Jeneyné Jambrik Rozáliával. (Bp., 1986). 

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
  K. F. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1995)
  A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll. és szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
  Dorogi lexikon. (Dorog, 2000). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu