Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Antal Iván

  közgazdász


  Született: 1928. március 28. Kaposvár
  Meghalt: 2008. augusztus 28. Budapest

  Család

  Sz: Zsemlye Ilona. Szülei általános iskolai tanítók voltak. Fia: Antal-Mokos Zoltán közgazdász. 

  Iskola

  A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen végzett (1951), az MKKE-n doktorált (1965), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1982). 

  Életút

  Az Állami Ellenőrző Központ (ÁEK) revizora (1951–1956), a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) árszakértője (1957–1958), a Magyar Kábelművek belső ellenőre, szervezési osztályvezetője (1958–1964). Az Építésgazdasági és Szervezési Intézet (ÉGSZI) tud. főmunkatársa (1964–1970), főosztályvezetője (1970–1974), az Építőipari Számítástechnikai és Ügyvitel-gépesítési Vállalat főosztályvezetője (1974-1977), az Országos Vezetőképző Központ főmunkatársa (1977–1986?) és a MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszéke egy. docense.   Építőipari szervezetfejlesztéssel, építőipari vállalatok anyagi érdekeltségével és költséghatékonyságával, környezetbarát építőipari vállalatok kialakításával és fejlesztésével foglalkozott. Elméleti kutatásai és gyakorlati tapasztalatai alapján kidolgozta az építőipari vállalat egy új szervezeti működési modelljét. 

  Elismertség

  A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Gépipari Tudományos Egyesület és az Építőipari Tudományos Egyesület tagja. 

  Szerkesztés

  Az Ipargazdaság c. lap szerkesztője (1962-től), rovatvezetője (1964–1986), a Vezetéstudomány főszerkesztője. 

  Főbb művei

  F. m.: Ellenőrzés és vállalatvezetés I–II. köt. Monográfia. Baranyai Józseffel, Lukács Lajossal. (A Gazdasági ellenőrzés könyvtára. Bp., 1962)
  Az igazgatók feladatairól és munkaidő-beosztásáról. – A vállalatvezetés kollektívája. (Ipargazdaság, 1962)
  A gazdasági igazgató. (Pénzügyi Szemle, 1963)
  Iparvállalati vezérigazgatók. (Ipargazdaság, 1964)
  A vállalatok gazdasági tevékenységének értékelése és a vállalati vezetők beszámoltatása az ÉM irányítási rendszerében. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1965)
  A vállalat vezetésének veszteségforrásai. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1965)
  A vállalati gazdálkodás értékelése. – A vállalatok évi rendszeres ellenőrzésének módszeréről. (Pénzügyi Szemle, 1965)
  A minisztériumi ellenőrzési feladatok megosztása. (Ipargazdaság, 1965)
  Az építőipari vállalatok szervezeti kérdései. Lékai Ernővel. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1966)
  A vezetők munkaideje. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1966; 2. kiad. 1967)
  Veszteségforrások. I–II. köt. Bánhidi Ferenccel. (Vállalati kiskönyvtár. Bp., 1966–1967)
  A műszaki előkészítés és a termelésirányítás szervezése. Lékai Ernővel. 5 táblával és melléklettel. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1967)
  Az értekezletek vezetése. (Vezetési ismeretek. I. köt. Bp., 1967)
  A vezetők munkaidő-felhasználásának elemzése a szervezési felmérés egyik eszköze. (Munkaügyi Szemle, 1967)
  Szervezési irányzatok a Magyar Kábel Művek szervezetének, működésének és vezetési rendszerének kialakításában. (Ipargazdaság, 1967)
  A vállalatszervezés intézeti módszere. (Építésügyi Szemle, 1967)
  A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer. (Építőipari vállalatszervezés. 3. Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1968)
  Az építőipari vállalatok szervezeti kérdései. 3 táblával. (Építőipari vállalatszervezés. 4. Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1968)
  A vállalati szervezet fejlesztésének irányai. (Építésügyi Szemle, 1968)
  A vállalatszervezési modell fejlesztése. (Vállalatvezetés–Vállalatszervezés, 1969)
  A vállalati tervezési, érdekeltségi és szervezési rendszerek kialakításának alapelvei. (Építésügyi Szemle, 1969)
  Építőipari vállalatok gazdasági sajátosságai. Felsőfokú pénzügyi és számviteli szakiskolai tankönyv. Kiss Zoltánnal. (Bp., 1970)
  A vállalati szervezet fejlődésének irányzatai az építőiparban. – Adatok és tények tíz építőipari vállalat szervezetének 1968–1971. évi változásairól. (Ipargazdaság, 1972)
  Az építőipari nagyvállalatok szervezetének jellemzői. (Építésügyi Szemle, 1972)
  Építőipari vállalatszervezési modell. Az 1973. januári szervezőképző tanfolyam előadásai. (Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium kiadványa. Bp., 1972)
  A rendszerszervezés módszertana építőipari alkalmazásban. Bőti Judittal. (A BME Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1974)
  A szervezők helyzete és feladatai az építőipari vállalatoknál. – Fejezetek az építőipari vállalatszervezés elméletéből. (Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1974)
  Az építőipari vállalatok szervezetének fejlesztése. (Az ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központja kiadványa. Építő- és építőanyag-ipari vállalati kiskönyvtár. 12. Bp., 1975)
  Elvek a számítógépek felhasználásához. (Építésügyi Szemle, 1975)
  A vállalat működésének vezetői szervezése és szabályozása. A Közúti Közlekedési Vezetőtovábbképző Tanfolyamok jegyzete. (Bp., 1976)
  A vezetési rendszerek fejlesztésének néhány problémája. – A termelésszervezés fejlődése az építőipari vállalatokban. (Ipargazdaság, 1976)
  A termelés és az irányítás szervezésének fejlődése az építőipari vállalatokban. (Az ÉVM Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1977)
  Építőipari vállalatok vezetési rendszerének fejlesztése. (Az ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központja kiadványa. Építő- és építőanyag-ipari vállalati kiskönyvtár. 15. Bp., 1977)
  Az építőipari vállalatok számítógépes irányítási rendszerének fejlesztési szakaszai. (Információ–Elektronika, 1977)
  A szervezetfejlesztés alapvonásai az építőipari vállalatokban. (Fejezetek a szervezetelemzés és szervezetfejlesztés témaköréből. Szerk. Máriás Antal. Bp., 1979)
  Építőipari vállalatszervezési modellek. (Az ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központja kiadványa. Bp., 1979)
  Környezet, vállalati célok – szervezetfejlesztés az építő- és az építőanyagiparban. Vasas Sándorral. (Az ÉVM Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1979)
  Szervezési ismeretek és módszerek. Jegyzet vezetők részére. Horváth Endrével. (A Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1980)
  A szervezetfejlesztés vállalati céljai. – A szervezetfejlesztés módszertani alapjai. (Vezetéstudomány, 1980)
  A szervezetfejlesztés céljai, módszertani alapjai, jellemzői. Oktatási segédlet. (Szervezési ismeretek vezetők számára. Az OVK kiadványa. Bp., 1981)
  Hosszú távú szervezetfejlesztés az Alba Regia Állami Építőipari Vállalatnál. (Szervezési ismeretek vezetők számára. Az OVK kiadványa. Bp., 1981)
  A szervezetfejlesztési igények levezetése a vállalat környezetének és céljainak szempontjaiból. – A vállalat stratégiájának és szervezeti struktúrájának néhány összefüggése. (Ipargazdaság, 1981)
  Középtávú szervezési súlypontok a kohó- és gépipari vállalatoknál. (Vállalatvezetés–Vállalatszervezés, 1981)
  A szervezetfejlesztés elméleti alapjai és építőipari vállalati modellje. Kand. értek. (Bp., 1982)
  Vállalati környezet, célok, szervezetfejlesztés. A Közúti Közlekedési Vezetőtovábbképző Tanfolyam jegyzete. (Bp., 1982)
  A vállalati stratégia és a szervezeti struktúra összefüggései egy építőipari vállalat példáján. 1–2. (Vezetéstudomány, 1982)
  Módszertani segédlet a mezőgazdasági nagyüzemek adóinak vizsgálatához. Gárván Jánossal. (Bp., 1983)
  A szervezettervezés helye és szerepe a stratégiai tervezésben. (Szervezés és Vezetés, 1983)
  A szervezetfejlesztés néhány vezetési kérdése. (Vezetésszervezés, 1985)
  A szervezetfejlesztés folyamatmodelljének fejlődése. – A szervezetfejlesztés komplex folyamatmodellje.(Ipargazdaság, 1985)
  Vállalatok környezete, céljai, szervezete. Monográfia. (Bp., 1986)
  Folyamattanácsadás. (Ipargazdaság, 1986)
  Stratégiai változások döntési folyamatának jellemzői. (Vezetéstudomány, 1986)
  Sikeres vállalatok. Vállalati környezet, célok, szervezet. (Közgazdasági Szemle, 1986)
  Vállalatok környezete, céljai, szervezete. Monográfia. (Bp., 1986)
  Viták a szervezetek esetlegességének elméletéről. (Vezetéstudomány, 1989)
  Szervezet és vezetés. Monográfia. Antal-Mokos Zoltánnal. (Bp., 1999)

   

  szerk.: Kreativitás és innováció a vállalatvezetésben. Konferencia. Szerk. és összeáll. (Bp., 1985). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu